Nye løgne fra Lars Hvidtfeldt

LarsHvidfeldt

Godsejer Lars Hvidtfeldt er viceformand i Landbrug & Fødevarer, hvor han fører an i propagandaen mod den faglige kritik af erhvervet.

“Produktionen er siden 1990 steget med 18 procent. I samme periode har vi nedbragt miljøbelastningen. For landbruget samlet set er kvælstofoverskuddet faldet med 45 procent, fosforoverskuddet 115 procent og ammoniaktabet med 37 procent.”

Denne forbløffende påstand fremsatte godsejer Lars Hvidtfeldt i et debatindlæg  med overskriften “Miljølovgivning er en vækstdræber” i dagbladet Information 12. december 2013. Påstanden er ikke sand.

I sit propagandafelttog mod miljøminister Ida Auken (SF), der den 10. december bebudede en reform af miljølovgivningen, tager Hvidtfeldt alle midler i brug, også helt åbenlyse løgnagtigheder, som påstanden om den enorme fosforreduktion.

Selvfølgelig er fosforoverskuddet ikke “faldet med 115 procent”.  Det er en umulighed. Reelt skulle det jo betyde, at landbruget faktisk opsuger fosfor og fjerner den.

Videre fremme i sit indlæg gentager Hvidtfeldt en anden af landbrugets store løgne. Han skriver: “På en række områder bliver EU-lovgivningen overimplementeret, fordi en række bekendtgørelser er delegeret fra Folketinget til ministeriet og ud i styrelserne. Denne overimplementering kan vi komme til livs med en mere klar lovgivningsproces.”

Påstanden om generel “overimplementering” er simpelthen usand. Det er for længst tilbagevist, bl.a. af professor Dorte Sindbjerg Martinsen i tidsskriftet politica, men det anfægter ikke propaganda-godsejeren.

Hvidtfeldt slutter sit indlæg med nok en løgn, når han hævder, at danske landmænd producerer “bæredygtige fødevarer”. Den helt dominerende svineproduktion i Danmark er baseret på en gigantisk import af fodermidler fra tredjelande, som på ingen måde kan gøre sig fortjent til prædikatet “bæredygtigt”.

Alligevel påstår Hvidtfeldt:  “Med de røde miljøministerbriller kan det virke logisk, at ministeren fører politisk smædekampagne mod vores erhverv, men tillad mig blot at minde læserne og ministeren om, at vi i fødevareerhvervet er blandt verdens bedste til at producere bæredygtige fødevarer.”

Lars Hvidtfeldt er tidligere blevet taget i at fremsætte uhyrlige påstande, der ikke var sande.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.