LarsHvidfeldt
Godsejer Lars Hvidtfeldt er viceformand i Landbrug & Fødevarer, hvor han fører an i propagandaen mod den faglige kritik af erhvervet.

“Produktionen er siden 1990 steget med 18 procent. I samme periode har vi nedbragt miljøbelastningen. For landbruget samlet set er kvælstofoverskuddet faldet med 45 procent, fosforoverskuddet 115 procent og ammoniaktabet med 37 procent.”

Denne forbløffende påstand fremsatte godsejer Lars Hvidtfeldt i et debatindlæg  med overskriften “Miljølovgivning er en vækstdræber” i dagbladet Information 12. december 2013. Påstanden er ikke sand.

I sit propagandafelttog mod miljøminister Ida Auken (SF), der den 10. december bebudede en reform af miljølovgivningen, tager Hvidtfeldt alle midler i brug, også helt åbenlyse løgnagtigheder, som påstanden om den enorme fosforreduktion.

Selvfølgelig er fosforoverskuddet ikke “faldet med 115 procent”.  Det er en umulighed. Reelt skulle det jo betyde, at landbruget faktisk opsuger fosfor og fjerner den.

Videre fremme i sit indlæg gentager Hvidtfeldt en anden af landbrugets store løgne. Han skriver: “På en række områder bliver EU-lovgivningen overimplementeret, fordi en række bekendtgørelser er delegeret fra Folketinget til ministeriet og ud i styrelserne. Denne overimplementering kan vi komme til livs med en mere klar lovgivningsproces.”

Påstanden om generel “overimplementering” er simpelthen usand. Det er for længst tilbagevist, bl.a. af professor Dorte Sindbjerg Martinsen i tidsskriftet politica, men det anfægter ikke propaganda-godsejeren.

Hvidtfeldt slutter sit indlæg med nok en løgn, når han hævder, at danske landmænd producerer “bæredygtige fødevarer”. Den helt dominerende svineproduktion i Danmark er baseret på en gigantisk import af fodermidler fra tredjelande, som på ingen måde kan gøre sig fortjent til prædikatet “bæredygtigt”.

Alligevel påstår Hvidtfeldt:  “Med de røde miljøministerbriller kan det virke logisk, at ministeren fører politisk smædekampagne mod vores erhverv, men tillad mig blot at minde læserne og ministeren om, at vi i fødevareerhvervet er blandt verdens bedste til at producere bæredygtige fødevarer.”

Lars Hvidtfeldt er tidligere blevet taget i at fremsætte uhyrlige påstande, der ikke var sande.

 

Visited 6 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.