Brev_JanMousing1100
I et brev fra en “tidligere ansat” anklages direktør Jan Mousing for at have overset økonomisk svindel på det såkaldte Videncenter for Landbrug. En intern advokatundersøgelse frikender nu direktøren.

I et anonymt brev til NaturErhvervstyrelsen opfordres Fødevareministeriet til at foretage en uvildig undersøgelse af forholdene i det såkaldte Videncentret for Landbrug, der drives af Landbrug & Fødevarer med den tidligere Venstre-politiker, direktør Søren Gade, som øverste chef.

Fødevareministeriet har dog valgt at undlade at overgive brevet til politiet, men har stillet sig tilfreds med en såkaldt “advokatundersøgelse”. Man har overladt det til L&F selv at foranstalte denne undersøgelse.

Anklagerne i brevet går på ulovlig anvendelse af projektmidler, hvor direktør Jan Mousing indirekte skulle have accepteret at “flytte timer mellem projekterne” for at “få det til at gå op”.

Herudover peger brevskriveren på, at administrative medarbejderes timer delvist er blevet dækket ind med projektmidler. Forholdene handler særligt om Videncentrets afdeling for kvæg, men lignende forhold er blevet afsløret i Videncenter for Svineproduktion, hvor NaturErhverstyrelsen netop nu er ved at gennemføre en større revisionsundersøgelse af misbrug med EU-tilskudsmidler i perioden fra 2012 og frem til december 2013. Heller ikke her har man valgt at inddrage politiets bedrageriafdeling.

Den anonyme brevskriver er angiveligt tidligere ansat i Videncentret, men har ifølge eget udsagn ikke selv siddet med ansøgninger og afrapportering omkring brugen af de offentlige støttemidler.

L&F’s egen advokatundersøgelse blev færdiggjort og overdraget til direktør Jan Mousing søndag, og her konkluderes det, at håndteringen af projekter og dermed projektmidler er sket i overensstemmelse med reglerne.

“Jeg er meget tilfreds med, at advokatundersøgelsen maner den mistanke i jorden, som brevet måtte have rejst. Selv om beskyldningerne i det anonyme brev er ret generelle og uspecifikke, har vi set med største alvor på beskyldningerne. Der må og skal være vished for, at vi administrerer projekter og projektmidler korrekt,” siger adm. direktør på Jan Mousing i en nyhed lagt ud på L&F’s hjemmeside.

Jan Mousing er uddannet dyrlæge med ph.d. i epidemiologi og økonomi. Inden Jan Mousing blev ansat som direktør for det såkaldte Videncenter for Landbrug i januar 2011, var han veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen fra 2007. Endvidere har han i 9 år været ansat som forsknings- og rådgivningschef i Danske Slagterier.

Comments are closed.