“Hele Svineriet”

Militante veganere skaber frygt blandt britiske slagteriarbejdere

protest

Aktivister konfronterer politiet på et slagteri i Hackney Wick, øst for London, i denne måned. Foto: YOUTUBE.

En ny og militant kampagne for dyrerettigheder er sprunget op over hele Storbritannien med strejkevagter, blokader og endda invasioner af slagterierne for at “redde” dyrene. Det skriver The Sunday Times, 27. november 2016.

“Save”-bevægelsen har etableret 24 britiske filialer, under navne som Essex Pig Save siden begyndelsen af året. Bevægelsen opfordrer til “kærlighed-baserede” og “ikke-voldelig” protester.

Læs resten

Netværk af dyrlæger forgifter debatten om MRSA

skaermbillede-2016-11-03-08-33-29

Her er de 58 “kaldsfæller” i dyrlæge-netværket, der angiveligt forsøger at påvirke MRSA-debatten i det skjulte.

Er det rimeligt at foretage henvendelser til avisernes chefredaktioner, hvor man mistænkeliggør både journalister og fagfolk, der deltager i debatten om de smitsomme MRSA-bakterier?

Er det rimeligt at planlægge, hvem der skal “overfalde” debattører i de åbne medier?

Og er det acceptabelt, at dyrlæger i forskerstillinger, hos Landbrug & Fødevarer og i ledende private virksomheder deltager i et sådan netværk, der helt åbenlyst sigter mod at forgifte debatten om dyrlægemonopolet på MRSA-bekæmpelse?

Det er den 85-årige pensionerede dyrlæge Søren Nielsen fra Tåsinge, der søger at organisere et netværk af “kaldsfæller” ved at rundsende utallige opfordringer til at angribe navngivne forskere og mediefolk. Det er også Søren Nielsen, der henvender sig til chefredaktioner på ledende medier og med en sprogbrug, der grænser tæt op ad bagvaskelse, hvorefter han rundsender sine udgydelser til netværket.

Læs resten

COOP forsvarer antibiotika til svin

barnkyssersvin_dyrevelfaerd

“Syge dyr skal behandles, ellers er der tale om mishandling”.

Det var svaret fra COOP til en forbruger, der i oktobernummeret af Samvirke havde stillet spørgsmålet, om vi ikke snart kan slippe for svin, der er behandlet med antibiotika, i COOP-butikkerne.

I samme omgang blev spørgeren belært om, at “resistens er ikke et sikkerhedsmæssigt problem i forhold til fødevarer”, og at der ikke er “resistensrester i almindelig svinekød”.

esbenmeiercoop

Kategorichef Esben Meier, COOP.

Svaret blev givet af Esben Meier, der er kategorigruppechef for kød, fjerkræ, fisk og måltider hos COOP.

Læs resten

Med lov skal gris sikres

gris_parteret

I lovens fravær overdrages ansvaret for dyrevelfærd og miljø til den enkelte forbruger. Men denne vrangforestilling om, at den enkelte forbruger skal bære ansvaret for både miljø og dyrevelfærd, har banet vejen for årtiers passivitet og forsømmelse fra de reelle magthaveres side.

Ingen kan hævde en ret til i frihedens navn at vælge andres lidelse, skriver stud.theol. Nina Bjarup Vetter i Kristeligt Dagblad 6. oktober 2016 i debatten om grisevelfærd i Danmark. Med forfatterens tilladelse bringer vi indlægget her:

Tak til Mickey Gjerris for igen i Kristeligt Dagblad den 26. september at bruge sin spalteplads til at tale grisenes sag.

Spørgsmålet er da også, om ikke der skal tænkes på grisens velfærd ud fra helt andre parametre end videnskabelige. Fra Vorherres side er grisens fødselsret et liv med trynen godt begravet i jorden og krølle på halen.

Læs resten

Kinas 5-stjernede svinefarm er det nye våben i krigen mod superbakterier

kina_flag

Riget i Midten forbruger halvdelen af verdens antibiotika, men mere til husdyr end til mennesker.

På Shen Jian-Pings antibiotikafrie svinefabrik uden for Shanghai, er biosikkerhed noget af en besættelse. Alle køretøjer, der besøger fabrikken, får bildækkene desinficeret i et klorbad og oversprøjtes med sprit, svinene drikker steriliseret vand, og det nærmeste besøgende kan komme til at se en levende gris, er via et TV i besøgscentret. Det skriver Bloomberg News, 19. september, 2016, efter et besøg på den antibiotikafrie svinefabrik.

Den senede 46-årige Shen har brugt 4,7 millioner yuan (US$ 700.000) på at give sine svin rummelige og bedre ventilerede båse, og der er tre fuldtidsansatte dyrlæger til at hjælpe med at holde den 465-store sobesætning sund.

“Det er ligesom grisene bor nu i en villa, der er ren og komfortabel,” siger Shen, mens han nipper til grøn te på terrassen uden for sit kontor. “Og det lugter meget bedre.”

Læs resten

Hvad vidste Dan Jørgensen om den ulovlige pression?

DanMed Gris

Var det på ordre fra daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S), at fødevarestyrelsen forsøgte at lukke munden på kritisk forsker – eller gik styrelsens direktør bag om ryggen på ministeren?

Fødevarestyrelsens direktør Esben Egede Rasmussen er de seneste dage blevet afsløret i flere forsøg med ulovlig pression mod en kendt forsker på DTU, men handlede Egede Rasmussen på egen hånd eller modtog han direktiver fra sin politiske chef, daværende fødevareminister Dan Jørgensen? Det spørgsmål står ubesvaret, men trænger sig voldsomt på.

Læs resten

Fødevaredata er håbløst forældede

pattegris-open-by-night-dscn1978

I Fødevaredata findes der ikke data om hverken patte- eller smågrise! Men alligevel spises disse. Gad vide, hvad indholdet af zink og kobber var i de pattegrise, der blev spist den 2.09? Det fortaber sig i tågerne på grund af landbrugets og de offentlige styrelsers manglende information til forbrugerne. Billedet er taget ved en vestjysk brugsforening for 10 dage siden.

Er du interesseret i, hvad du spiser, og hvad der findes af mineraler i din mad, så har du sikkert været inde på databasen Fødevaredata? Det er en hjemmeside oprettet af DTU Fødevareinstituttet, som skal give borgerne adgang til information om indholdet i de fødevarer, vi spiser. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen 12. september 2016 i et indlæg med titlen “DTU distribuerer forældede fødevaredata”.

Læs resten

Fagre nye Svineverden!

Farmworker

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor danskerne kvier sig ved at tage job i landbruget? Og har du hørt landbrugets klager over de uens konkurrencevilkår i EU med de skyhøje lønninger i Danmark? Her har du måske forklaringen!

Annoncen er fra juli i år, hvor vekselkursen på Euro var 7,44 kroner for en Euro. Og annoncen er ganske sandfærdig trods den mangelfulde oversættelse!

Svin

Så tungt falder giftregnen over de danske kommuner

Prosulfocarb pr kommune grafik Reed III

Kortet viser, hvor stor en andel af kommunernes landbrugsjord, der blev sprøjtet med prosulfocarb i 2014. Kilde: Miljøstyrelsens database over sprøjteregnskaber. Grafik: Klaus Flemløse.

For første gang er det muligt at dokumentere, hvor og i hvilke mængder den omdiskuterede sprøjtegift prosulfocarb anvendes af danske landmænd. I 10 kommuner anvendes sprøjtegiften overhovedet ikke, mens landets øvrige 88 kommuner belastes årligt med tilsammen 810.576 liter af giften. Odder kommune er den mest belastede med sprøjtning af 42,69 % af landbrugsarealet. Hvilke landmænd i den enkelte kommune, der har anvendt sprøjtegiften og i hvilke mængder, kan også oplyses.

Klaus og Mogens sep. 15

Cand.scient.mat/stat. Klaus Flemløse.

Oplysningerne er baseret på en analyse af landbrugets lovpligtige sprøjteregnskaber, der er udleveret gennem aktindsigt efter miljødataloven hos Miljøstyrelsen. Data er fra 2014, som er de senest tilgængelige sprøjteregnskaber. Analysen er udarbejdet af cand.scient.mat/stat.Klaus Flemløse.

Læs resten

Udslip af 400.000 liter gylle skyldes sløseri

GylleUdslip

Trods lovkravet om kontrol hvert 10. år var den 34 år gamle gylletank ikke kontrolleret siden 1998.

I mere end otte år vendte svineproducent Peer Kristiansen i Brønderslev kommune det blinde øje til lovkravet om regelmæssig kontrol af gylletanke. Trods kravet om beholderkontrol mindst hvert 10. år var gyllebeholderen på Holtevej 100 i Brønderslev kommune ikke blevet tjekket af en autoriseret kontrollant siden 1998. Det fremgår af TV2Nord-udsendelsen 5. august 2016.

Sløseriet medførte, at da de gennemtærede stålwirer sprang og 400.000 liter gylle strømmede ud, var der tale om en forudsigelig ulykke, der ville indtræde før eller siden. Tanken var 34 år gammel og af fabrikatet Muleby, der er berygtet i landbruget for sin ustabilitet. Typen produceres ikke mere.

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.