Det gik ellers lige så strygende. Den populære TV-kendis Clement Kjersgaard fra det hårdtslående DR-program Debatten havde sagt ja til at kaste glans over Plantekongres 2020 i Herning, der afvikles i byens store kongrescenter i dagene 14.- 15. januar 2020. Her skulle Kjersgaard optræde arm i arm med to L&F-koryfæer, mens han fortalte om verdenshistorie og landbrug. Undervejs ville han udfordre Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, og Troels Toft, sektordirektør for SEGES, Planter med et par direkte spørgsmål.

Ifølge landbrugsavisen 3. januar var Kjersgaards indlæg om ”De næste 25 års verdenshistorie” det mest populære blandt de hidtil tilmeldte kongresdeltagere. Imidlertid er studieværtens medvirken nu aflyst.

Fokus på bijob

DR-redaktionschef Judith Skriver oplyste i en mail 6. januar til gylle.dk, at ”der ikke foreligger en bibeskæftigelsesansøgning i DR vedr. dette arrangement.” Senere samme dag meddelte redaktionschefen, at ”jeg har fået oplyst, at Clement Kjersgaard ikke deltager i omtalte arrangement, og at der derfor ikke foreligger en ansøgning.” Kjersgaard selv har ikke ønsket at kommentere sit afbud, som efterfølgende er bekræftet af informationsmedarbejderen på SEGES og nu fremgår af programmet.

Det er en håndfast regel, at DR-ansatte ikke må udnytte deres popularitet til at bijobbe til høje honorar, og slet ikke for interesseorganisationer med veldefinerede politiske mål, som man senere kan komme til at stå overfor i et kritisk program. Det kan nemt blive til et spørgsmål om inhabilitet til gengæld for store honorarer. Clement Kjersgaard forlanger ifølge ARTE normalt et honorar på 25.000 kr. samt 3000 kr. i kørepenge, når han er ude at optræde.

Plantefars og flyskam

Som en beskeden erstatning for den flamboyante TV-vært kan kongresdeltagerne lytte til en gammel kending fra Landbrug & Fødevarer, Rulle Grabow Westergaard, der vil snakke om emnet ”Plantefars og flyskam – er det en døgnflue.” Westergaard var rådgiver for den daværende fødevareminister Henrik Høegh (V) og 2005-2008 ansat som ansvarshavende redaktør for bladet FoodCultur hos Landbrugsraadet.

Overraskende nok er hverken Naturhistorisk Museum i Århus eller Danmarks Naturfredningsforening inviteret til at deltage i kongressen. Heller ikke protestforeningen Bæredygtigt Landbrug eller Økologisk Landsforening er blandt indlægsholderne. Den eneste grønne NGO-repræsentant er en miljøfaglig konsulent fra WWF Verdensnaturfonden, der skal belære deltagerne om naturen i skov og krat sammen med en skovløber fra Naturstyrelsen.

Visited 5 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Pingback: AU-forskere går atter arm i arm med landbrugets lobbyister | Gylle.dk

Skriv en kommentar