Endnu et tilladt sprøjtemiddel er fundet i grundvandet og stiller et stort spørgsmålstegn ved troværdigheden af Miljøstyrelsens godkendelser. Foto: DANVA-pressefoto

Glem alt den snak om fortidens synder: endnu et tilladt sprøjtemiddel fra landbruget kan blive et problem for drikkevandet. Det er den seneste melding fra Miljøstyrelsen, som nu ser på, om godkendelsen af svampemidlet cyazofamid, der anvendes til kartofler og løg, skal trækkes tilbage.

Miljøfarlige stoffer skaber i stigende grad problemer for drikkevandet. Det gælder både kemikalier og sprøjtemidler.

Det skriver DANVA i en pressemeddelelse 17.1.2023. DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand.

Seneste har svampemidlet cyazofamid, der anvendes til kartofler og løg, vist sig at være en trussel. DANVA og Danske Vandværker understreger, at det haster for politikerne at sikre danskernes drikkevand for fremtiden. Det er derfor helt afgørende at oprette grundvandsparker, hvor drikkevandsindvinding holdes fri for forurenende aktivitet.

Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA understreger, at det haster med at sikre drikkevandet med grundvandsparker. Foto: Rasmus Baaner/DANVA

”Vi ønsker, at Regeringen, som den skriver i sit grundlag, reserverer arealer – de såkaldte grundvandsparker – til drikkevandsindvinding, hvor der ikke må være forurenende aktiviteter. Selvom vi presser på, så er der desværre midler, som man får lov til at fortsætte med at bruge. Og når det nu en gang er sådan, så haster det med, at drikkevandet sikres med grundvandsparker,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Direktør i Danske Vandværker, Susan Münster opfordrer til at få drikkevandet beskyttet en gang for alle. Foto: DANVA/Presse

Det er vigtigt at understrege, at vandværkerne er underlagt streng kontrol og kun leverer drikkevand, der overholder meget strikse krav. Men det er desværre et faktum, at både forbudte og tilladte pesticider finder vej til vores grundvand og dermed udgør en alvorlig trussel for drikkevandet.

 ”Vandselskaberne kæmper for at holde rester af tilladte og forbudte pesticider ude og sikre danskerne rent drikkevand i hanerne. Vi vil gerne opfordre til, at politikerne får drikkevandet beskyttet en gang for alle,” siger direktør i Danske Vandværker, Susan Münster.

Det er cyazofamids såkaldte nedbrydningsprodukter, DMS og DMSA, der er fundet i Varslingssystemet, hvor man tester, hvordan sprøjtemidler bevæger sig i jorden. Svampemidlet er blevet meldt ind til Miljøstyrelsen, fordi det er blevet dokumenteret, at nedbrydningsprodukterne overskrider grænseværdien markant og er på vej ned mod grundvandet og dermed kan være et problem for produktion af drikkevand.

Grundvandsparker er nødvendige

Baggrund

Her er det omdiskuterede middel, der er fundet i grundvandet trods Miljøstyrelsens omhyggelige godkendelse.

Det er en ekstraordinær afrapportering fra forskerne bag Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP), som Miljøstyrelsen har modtaget. Rapporten omhandler test af svampemidlet cyazofamid på VAP-marken i Jyndevad i perioden april 2020 – juni 2022.

”Årsagen til den ekstraordinære afrapportering er, at der er gjort markante fund af nedbrydningsprodukterne DMS og DMSA fra cyazofamid. De to nedbrydningsprodukter har ikke hidtil været identificeret som stammende fra cyazofamid, men med resultaterne fra VAP kan dette nu dokumenteres”, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Se GEUS og Miljøstyrelsen for yderligere information:

Pesticid-stoffer overskrider kravværdi i varslingssystem for udvaskning til grundvand (mst.dk)

Fund af nedbrydningsprodukter over kravværdien for grundvand i Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP) (geus.dk)

Bannerbillede: Det rene vand er i fare på grund af landbrugets kemikalier. Foto: Daniel Sinoca/Unsplash

Kommentarer

  1. Jeg fatter ikke, at politikerne og de ansvarlige ministre nu i mere end 70 år har kunnet lukke øjnene for, at industrilandbrugets brug af sprøjtegifte, er ved at ødelægge alle danskeres fælles grundvand.

    Jeg fatter heller ikke, hvordan normalt begavede mennesker kan tro på kemifabrikkernes løgn om, at de giftstoffer som der er i sprøjtegift forsvinder og bliver til ingenting, når de er sprøjtet ud over afgrøderne.

  2. jan stampe nielsen

    De eneste som tilsyneladende ikke tager forureningen af vores drikkevand alvorligt, er dem som har magten til at ændre tingenes tilstand. De kaldes politikere. Ca. 85% af os stemmer på dem.
    Alle 179 har da en mening om pesticider – alle “kæfter op, især når de står foran mikrofonholderne og kameraerne fra DR og Tv2. Hvorefter ingen gør noget.

Skriv en kommentar