Vil den nye regering også svigte FNs Verdensmål?

Vil statsminister Mette Frederiksen levere på Verdensmålene, hvor den forrige regering svigtede?

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

Statsminister Mette Frederiksen kaldte naturkrisen alvorlig, da hun indledte naturmødet på Marien­borg den 4. november. Hermed kickstartede regeringens natur- og biodiversitetspakke, der først vil blive forhandlet endelig på plads om et års tid. Uden en særlig indsats betyder det, at den nuværende regering – som den tidligere – ikke vil kunne nå at leve op til FNs Verdensmål 15.5, som forpligter regeringen til at beskyt dette de tre globalt truede fugle havlit, fløjlsand og taffeland inden 2020.

Biolog Søren Wium-Andersen

Jagttiderne på disse arter fastsættes af miljøministeren efter en indstilling fra Vildtforvaltnings­rådet på baggrund af faglige vurderinger fra Århus Universitet om jagtens bæredygtighed.

Og det er netop sagens kerne.

For Århus Universitet har i deres faglige indstillinger overhovedet ikke nævnt FNs Verdensmål. Århus Universitets indstillinger om jagten er sket på basis af nogle hjemme­strikkede bæredygtighedskriterier, der tilgodeser en hobbyjagt på de tre globalt truede arter. Dette på trods af, at indikatorerne for arternes beskyttelse er meget klart defineret i FNs Verdensmål, nem­lig en af IUCN udarbejdet international rødliste, hvor de tre arter er opført.

Skal der fortsat være jagt på havlitten, selvom jagten ikke er bæredygtig? Foto Wolfgang Wander/Wikimedia

På den baggrund håber jeg, at statsministeren vil påse, at de tre globalt truede arter fredes inden 2020 og at de havområder, hvori de overvintrer, frihol­des for alle jagtlige forstyrrelser, inden regeringen engang til næste år frem­lægger sin natur- og biodiversitetspakken. Et stop for jagten skal indføres nu. Sker det, lever statsministeren også op til ”Forståelsespapiret” med støttepartierne om aktivt at arbejde for FN’s verdensmål.

Comments

comments

En kommentar til Vil den nye regering også svigte FNs Verdensmål?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.