Værsgo – familierne på landet vil ikke have flere svin som naboer. Fra demonstration mod den forrige regerings svinevenlige politik i august 2018. Foto: Greenpeace

Ny, spændende udvikling i sagen om de mange bekymrede naboer til Danmarks cirka 3000  svinefabrikker, der producerer godt 32 millioner svin årligt 

Pressemeddelelse fra Greenpeace 1. maj 2020

Den foregående regering samt S og R stemte i 2017 for en ændring af Husdyrbrugloven, så kommunerne blev frataget retten til – ud fra lokale forhold – at afslå ansøgninger om udvidelse af svinefabrikker, hvis de generelle krav om for eksempel udledning af ammoniak og afstand til naboer er overholdt. Nu foreslår Enhedslisten at give kommunerne retten tilbage. På tirsdag 5. maj førstebehandler Folketinget det forslag. 

Enhedslistens beslutningsforslag, som indtil videre ser ud til at få opbakning fra alle støttepartier: https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B113/som_fremsat.htm

Opmærksomheden omkring svinefabrikker er vokset, efter Greenpeace i oktober 2019 udgav dokumentaren “Nabo til en svinefabrik”, der beskriver de mange gener og potentielle sundhedsmæssige risici for tusindvis af danske familier, som er naboer til svinefabrikkerne. Filmen beskriver også kommunernes tab af retten til at sige nej til svinefabrikker som følge af Landbrugspakken.

Siden loven trådte i kraft har kommunerne Esbjerg, Holbæk, Skanderborg og Middelfart uafhængigt af hinanden sendt breve til blandt andre miljøminister, Lea Wermelin (S). Kommunerne beder om hjælp til at gøre noget ved husdyrbrugloven:
https://www.kommunen.dk/artikel/svinefarme-tryner-kommuner-fire-har-sendt-breve-til-ministre

Middelfart Kommune sendte sit brev for ganske nylig, da man igen var nødt til at godkende en udvidelse trods henvendelser fra bekymrede naboer. Formand for Miljø- og Energiudvalget, Morten Weiss-Pedersen, kan fortælle om den sag, og også om en anden sag, hvor Middelfart Kommune efter at have udstykket byggegrunde med klimavenlig jordvarme for op mod 2 millioner, ikke kunne forhindre en nærtliggende svinefarm i at udvide: https://www.rsyd.dk/wm506685

Kristian Sloth, Greenpeace

Greenpeaces landbrugspolitiske rådgiver Kristian Sloth (tlf. 23406595), siger: 

“Det er nu, Folketingets partier skal vise, om de står på den gylleplagede befolknings side eller på de stadig mere magtfulde svineproducenters side.”

“Som det er nu, kan kommunerne kun se passivt til, mens de forurenende og klimabelastende svinefabrikker vokser i både antal og størrelse. En landkommune, der satser på turisme, et rent miljø og et godt klimaregnskab, kan godt gå hen og lægge sig.”

“Det er et massivt svigt af borgerne, at kommunerne har mistet muligheden for at beskytte dem mod et tiltagende industrialiseret landbrug, og de bør hurtigst muligt igen få retten til at bestemme, hvor mange svin-, kvæg- kyllinge- eller  minkfarme, de vil have.”

Greenpeace har målrettet sin landbrugskampagne mod de store svinefabrikker, der er bygget i de senere år, fordi lovgivningen favoriserer dens slags anlæg. Landbrugspolitisk rådgiver Kristian Sloth mener, at “landbrugets afvisning af, at kommunerne skal have den her ret tilbage, er både arrogant og  forkastelig”. Foto: Gustav Bech/jordbrug.dk

Landbrug & Fødevarer kalder det en katastrofe, hvis kommunerne igen får ret til at sige nej til udvidelse af svinefabrikker: https://www.kommunen.dk/artikel/landbrug-foedevarer-katastrofe-hvis-kommuner-faar-lov-at-sige-nej-til-svinefarme

“Landbrugets afvisning af, at kommunerne skal have den her ret tilbage, er både arrogant og  forkastelig”, siger Kristian Sloth.

Kontakt endelig Kristian Sloth for yderligere kommentarer eller for at få kontakt til naboer i hele landet. 

Også Landsforeningen mod Svinefabrikker kan kontaktes. Foreningen blev stiftet i marts 2020 af en række miljøorganisationer og bekymrede borgere og har i skrivende stund har over 400 medlemmer. Foreningen ville gerne have demonstreret foran Christiansborg på tirsdag, men må desværre aflyse pga. corona.
Formand Helene Meden Hansen kan nås på 20 89 67 70.
Landsforeningen har også indspillet denne protestsang, der kan bruges frit: https://www.youtube.com/watch?v=D3uheWPLVDg
https://www.landmodsvin.dk/index.html
https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/ny-forening-er-stiftet-vil-kaempe-mod-svinefabrikker

Lidt mere baggrund:

Debatten i Folketinget sker under to uger efter, at miljøminister Lea Wermelin bestilte en systematisk gennemgang af alle studier om mulige helbredsrisici ved at bo tæt på svinefabrikker:
https://agriwatch.dk/Nyheder/Landbrug/article12090740.ece 

Dansk svinefarme falder i antal men vokser i størrelse. I 2000 var der 198 fabrikker med mindst 5.000 svin. I 2018 var tallet – ifølge Danmarks Statistik – vokset til 940.

Greenpeace-filmen “Nabo til en svinefabrik” beskriver forskning fra Holland, der har påvist sammenhæng mellem store svinefabrikker og forhøjet sundhedsrisiko hos de omkringboende naboer. Den hollandske regering har blandt andet på den baggrund besluttet at lukke en række svinefabrikker permanent.
I Danmark har Greenpeace talt med en række naboer til svinefabrikker. De plages af hovedpine, kvalme, opsvulmede øjne, diarré og åndedrætsbesvær og frygter at blive syge af de mange kemiske stoffer, der ledes ud fra staldene.

Jakob Bønlykke fra Aalborg Universitet og Torben Sigsgaards fra Aarhus Universitet er relevante, danske sundhedseksperter på området.

Problematikken omkring svinefabrikkerne har før været dækket i en række nationale og lokale medier. Fx:
TV2 Nyhederne i forbindelse med udgivelsen af  ‘Nabo til en svinefabrik’:
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-10-01-nabo-til-svinefarm-har-gaaet-paa-lungeklinik-i-flere-aar-de-kan-ikke-finde-ud-af 

TV Øst i forbindelse med en stor Greenpeace-aktion på en svinefabrik i oktober:
https://www.tv2east.dk/holbaek/greenpeace-i-stor-aktion-mod-lokal-svinefarm-plagede-naboer-stotter-op

Kommentarer

  1. Jørgen Jørgensen

    Er nu rigtigt at kommunerne er frataget muligheden for at give afslag på udvidelser efter 2017?
    I så fald er der flere politikere der taler usandt, de siger jo at der ikke er ændret noget ud over at sagsbehandlingstiderne er nedbragt.

  2. Pingback: Hvor længe skal naboerne til Danmarks 13 millioner svin vente, før miljøministeren vil fortælle dem, om deres sundhed er i fare? | Gylle.dk

Skriv en kommentar