Fødevareminister Mette Gjerskov overvejer at sælge Sandmosen tæt ved Tranum Klitplantage, så vejen kan åbnes for, at Jammerbugt Kommune kan give tilladelse til at opføre Nordeuropas største skydeanlæg på stedet. Sandmosen ligger 5 kilometer vest for Åbybro.

Gjerskov er parat til at acceptere, at det beskyttede naturområde kan reduceres til skydestadion, hvis kommunen lover at etablere noget nyt natur et andet sted.

– Den går ikke, mener Danmarks Naturfredningsforening. Man kan ikke bare “lave” ny mosenatur et andet sted.

Planerne om det store skydeanlæg i Sandmosen har været flere år undervejs, men hidtil har Fødevareministeriet, som ejer Sandmosen, sagt nej til at sælge det beskyttede naturområde.

I december 2010 fik kommunen det klare svar fra den daværende fødevareminister Henrik Høegh (V), at staten ”ikke er indstillet på at sælge eller udleje det pågældende areal til etablering af skydebaneanlæg”.

Afslaget blev bl.a. begrundet med kommunens egen udpegning af området som grøn og blå korridor i Helhedsplanen fra 2009.

Det er Jetsmark Sogns Jagtforening, der presser på for at få kommunen til at opgive denne udpegning, så man kan bygge i Sandmosen. Jagtforeningen forlanger at få et nyt og større anlæg til eliteskydning med baner, volde, tribuner, klubhus og p-pladser.

hedepletvinge_original[1]
Sommerfuglen Hedepletvinge er en af de truede arter, som stortrives i området, og som Jammerbugt Kommune har forpligtet sig til at passe ekstra godt på. (foto: Søren Rosenberg, DN Jammerbugt).
Jammerbugt Kommune, der sandsynligvis skal bære udgifterne til det nye skydestadion, har derefter indhentet en ny melding fra fødevareminister Mette Gjerskov, som nu gerne vil sælge Sandmosen til skydestation. Kommunen skal blot love at etablere erstatningsnatur et andet sted. Samme bytte-bytte-købmand logik blev brugt af den forrige regering for ar beanen vejen for de omdiskuterede kæmpevindmøller i Østerild Plantage i Thy.

 

Comments are closed.