Åbenhed sejrer – bravo, Ida Auken!

Nedenstående artikel er skrevet af journalist Nils Mulvad og lagt ud på Åbenhedstinget.dk 21. december som en julegave til alle ordentlige danskere. Læs den og forstå, at det nytter med protester…

NilsAabenhed

Nils Mulvad.

Regeringen opgiver at gennemføre en ny miljøoplysningslov. I stedet kommer Miljøministeriet med en vejledning til den gamle miljøoplysningslov, som dermed stadig gælder. Vi slipper for alle indskrænkningerne, som lå i udkastet til ny lov.

“Det er den største sejr for åbenhed i 2013, som ellers har været et rigtigt skidt år,” jubler forskningschef Oluf Jørgensen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Åbenhedstinget udtalte i et høringssvar meget stærk kritik af regeringens forslag til miljøoplysningslov.

Krtikken fik støtte fra CO-Industri, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og de socialedemokratiske medlemmer af Europaparlamentet.

Karl Kjær Bang, der var den politiske rådgiver for daværende EU-parlamentariker Dan Jørgensen, der i dag er Fødevareminister, skrev den 19. november 2013 til Åbenhedstinget:

Dan Jørgensen har læst din mail og bedt mig svare på vegne af samtlige socialdemokratiske MEPere.

Det er en selvfølge, at dansk lovgivning må og skal leve op til vores internationale forpligtelser og til eksisterende EU-lovgivning. På denne baggrund er det klart, at høringsperioden er en afgørende del af den lovgivningsmæssige proces, der sikrer, at eventuelle overseelser og uhensigtsmæssigheder i den foreslåede lovtekst bliver adresseret.

Således er det vores klare forventning at Miljøministeriet nu gennemgår samtlige problempunkter, der rejses i de indkomne høringssvar, og at det på basis af en sådan gennemgang sikres, at den vedtagne lovtekst til fulde vil leve op til førnævnte krav.

Vi har på delegationen endvidere noteret os det fælles høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening og Friluftstrådet, der også henviser til Oluf Jørgensens og Nils Mulvads høringssvar.

Vi agter fortsat at følge sagens udvikling og at holde os ajour med udkommet.”

Men i stedet for en ny lov har Miljøministeriet i går sendt forslag til en ny vejledning for den gældende miljøoplysningslov i høring. I praksis betyder det, at den gamle offentlighedslov lever videre på miljøområdet.

De regler i den nye offentlighedslov, der fører til mere lukkethed, får således ikke betydning for miljøområdet.

Princippet er, at den nye offentlighedslov kun skal bruges, når den giver bedre regler. Kun på et punkt bryder ministeriet med dette princip. Det er inden for regler om sagsbehandling.

“Det er unødvendigt, og det har jeg tænkt mig at kritisere i mit høringssvar. Ellers er dette resultat så godt, som det kan være,” understreger Oluf Jørgensen.

Nils Mulvad er sammen med Kjeld Hansen politianklaget for at have udfordret netop loven om miljøoplysninger contra svineindustriens krav om hemmeligholdelse af smittefarlige svinefabrikkers ejerforhold og adresser. Denne sag har foreløbig kørt i næsten fire år og en klage over myndighedernes afvisninger har ligget til behandling hos Ombudmanden i 18 måneder.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.