PM_Sommerfugleplakat

 

Den første plakat med samtlige Danmarks dagsommerfugle er nu udkommet.
 
Den kan købes hos naturbeskyttelse.dk for en billig penge.

Plakaten skal øge interessen for Danmarks natur. Hensigten er øge kendskabet til de enkelte sommerfuglearter for derigennem at fokusere offentligheden på, at naturen har brug for beskyttelse, hvis kommende generationer skal få glæde af sommerfuglene og andre af vores truede arter. 
 
Det skriver udgiveren Peder Størup.

Netop sommerfuglene er gode pejlemærker for naturens tilstand. Vi har en håndfuld almindelige arter, som klarer sig forholdsvis godt, eksempelvis Nældens Takvinge og Dagpåfugleøje, som de fleste kender.

Men hovedparten af de resterende er i tilbagegang, og bekymrende mange er allerede uddøde. Det er sårbare arter, som ikke tåler, at deres levesteder bebygges, opdyrkes eller at gammel skove fældes. Disse arter har brug for næringsfattige levesteder, som ikke forurenes med kunstgødning og sprøjtegift.

Der er stor forargelse over og fokus på, at truede arter uddør i andre lande, men ofte glemmer vi, at vore egne arter – på en lang række områder – faktisk er dårligere beskyttet end Afrikas næsehorn og elefanter.

De barske realiteter er, at siden 1950 er knap hver femte af vores hjemmehørende dagsommerfugle uddøde, og en række er på nippet til at følge efter. Hvis den udvikling skal stoppes, kræver det, at vores måde at behandle naturen på ændres, og at vi giver den vilde natur mere plads.

I 2014 igangsættes en ny kortlægning af Danmarks sommerfugle med Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle 2.0, og forhåbentlig kan plakaten indirekte være med til at bidrage til denne kortlægning. Projektet er drevet af hjemmesiden fugleognatur.dk og Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Plakaten er produceret af Naturbeskyttelse.dk med støtte fra 15. Juni Fonden. Overskud fra salg af plakaten vil gå til arbejdet med at rette fokus på tabet af plante- og dyrearter i Danmark.

Plakaten kan bestilles på natur-shop.dk og koster 350 kr incl. forsendelse.

Comments are closed.