Nu bliver der sat et endeligt stop for nye havbrug. Lov nr. 111, der tillader nye havbrug i de danske farvande, bliver nemlig helt ophævet. Det oplyser miljøminister Lea Wermelin til miljøsitet www.gylle.dk Det vil ske hurtigst muligt, men hvornår det sker ligger endnu ikke  helt fast.

I august meddelte miljøministeren, at hun ikke ville udstede den bekendtgørelse om de kompenserende og maritime hjælpemidler  til reducering af forurening fra nye havbrug som muslingefarme og dyrkning af tang. Dermed umuliggjorde hun i realiteten oprettelsen af nye havbrug, men nu bliver hele loven ophævet.

Flemming Seiersen

Paradoksalt nok var det hendes eget parti, Socialdemokratiet, der i 2017 gjorde det muligt for den daværende miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), at få den omstridte lov vedtaget. Socialdemokratiet indgik en stemmeaftale om de kompenserende hjælpemidler med regeringen og de borgerlige partier. Dermed var flertallet hjemme for loven.

Inden Folketingsvalget i juni i år trak socialdemokratiet dog sin støtte til loven. Dermed var flertallet væk. Regeringens støttepartier, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, har hele tiden talt og stemt imod loven i sin tid.

Ophæves snarest muligt

Her er svaret fra miljøminister Lea Wermelin (S).

Miljøminister Lea Wermelin skriver i en mail til www.gylle.dk:

Lea Wermelin (S)

”Jeg er bekymret over tilstanden i vores vandmiljø, og jeg ser ikke for mig, at vi får flere eller større havbrug i Danmark. Som det også fremgår af min udmelding i august, bliver de ansøgninger, vi allerede har modtaget om nye havbrug, selvfølgelig færdigbehandlet. Situationen er sådan, at bekendtgørelsen om kompenserende marine virkemidler til havbrug ikke bliver udstedt. Reglerne (i lov nr. 111–red.) kan derfor ikke bruges. Jeg vil også ophæve loven snarest muligt.”

Siden vedtagelsen af loven i 2017 er der indsendt ansøgninger om 37 nye havbrug. Det er disse ansøgninger, som miljøministen omtaler, der nu behandles i Miljøstyrelsen og er sendt til høring hos de høringsberettigede organisationer. Langt den største del af ansøgningerne er om havbrug ud for Djursland. Ansøgningerne har dog ingen mulighed for at blive godkendt, da det kræver den bekendtgørelse, som ministeren ikke vil udstede.

Folkelig protest sejrer

Miljøministerens beslutning er en stor sejr for modstanderne af de eksisterende og nye havbrug for modstanderne på Djursland. Det er først og fremmest miljøforeningen BLAK, der har lavet protest-arrangementer og indsamlet 16.000 underskrifter mod nye havbrug. Efterhånden har de to kommuner på Djursland, landspolitikere og andre organisationer tilsluttet sig. Formanden for BLAK, Nina Bjarup Vetter, siger:

Nina Bjarup Vetter.

”Vi glæder os over miljøministeren sætter handling bag ordene og ophæver stemmeaftalen, som gav havbrugsejerne mulighed for at forurene ind i vandrammeområderne mod f.eks. at etablere muslingefarme. I særdeleshed fordi L 111 var et brud med et af miljølovgivningens ufravigelige principper om, at al forurening skal renses ved kilden.”

”Vi frygter dog stadig, at erhvervet vil forsøge at genopstå i grønne klæder. Uanset om man kalder havbrug ”økologisk” eller man forsøger at komme på land taler vi om en industri, som ikke hører det 21. århundrede til. Ikke kun i kraft af klimaaftryk, overfiskeri, naturødelæggelse og forurening, men også i kraft af fravær af dyreetik.”

”Desværre er muligheden for havbrugsejerne stadig åben i forhold til at søge nye placeringsgodkendelser. Eksempelvis så langt fra kysten og vandrammeområderne, at de nye modeller ikke kan påvise forurening af vandrammeområderne.

I det lys håber vi selvfølgelig på, at ministeren vil sørge for at udfase alle havbrug og i stedet støtte det kystnære og bæredygtige fiskeri, som der er meget store miljømæssige og samfundsøkonomiske gevinster ved.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Dansk Akvakultur, som varetager havbrugenes interesser.  

Skriv en kommentar