DN tolker sin egen Epinion-undersøgelse således, at ”77% synes, at det vil være spændende at besøge naturnationalparker med vild natur og store græssende dyr. 9% er uenige”. Det er ikke korrekt, mener dagens forfatter – tallene viser, at kun 48% er er enige i det udsagn og 5% er uenige. Knap 50% er således usikre på deres stillingtagen. Kilde: Pressemateriale fra DN

Af Jørn Rasmussen, civilingeniør

 

Jørn Rasmussen

Så blev yderligere ti naturnationalparker udpeget og miljøminister Lea Wermelin, Danmarks Naturfredningsforening og hovedagitator Rune Engelbrecht Larsen glæder sig over den store folkelige opbakning til initiativet med reference til den af DN bestilte opinionsundersøgelse fra Epinion.

Problemet er, at alle tre parter udtrykker sig mod bedrevidende eller også læser de resultatet af undersøgelsen som fanden læser biblen. Undersøgelsens udformning kan der også med rette stilles spørgsmålstegn ved.

”Med overskriften ”Fakta om målingen” skriver DN videre: ”73% synes, at det er en god idé at etablere naturnationalparker. 11% er uenige”. Det er ikke korrekt”

Ingen forbehold

Den røde pil peger på tallene i Epinion-undersøgelsen, som DN selv har lagt sammen for at opnå det overraskende resultat med 73 % folkelig opbakning. Kilde: side 4 i undersøgelsen

Resultatet af undersøgelsen findes på DN’s hjemmeside med overskriften:  ”Ny måling: Kæmpe opbakning til naturnationalparker – hele 73 procent af befolkningen synes, at det er en god idé at etablere naturnationalparker. Det viser en måling fra Epinion, og det vækker begejstring hos Danmarks Naturfredningsforening”.  

Her er det uddrag af pressematerialet fra DN, der markedsfører den usande kommunikation. Teksten skyldes DN’s egen pressechef Emil Nielsen, der personligt udformede pressematerialet.

Med overskriften ”Fakta om målingen” skriver DN videre: ”73% synes, at det er en god idé at etablere naturnationalparker. 11% er uenige”. Det er ikke korrekt.

Det fremgår af undersøgelsen (slide 4), se https://www.dn.dk/media/89807/naturnationalparker-epinion-2022.pdf, at 43 % er enige i, at det er en god idé og 5% er uenige. DN tager også de 30%, som kun er delvist enige, til indtægt for fuld enighed, ligesom DN tager 6% som er delvist uenige til indtægt for at være (helt) uenig. I virkeligheden er godt 50% således usikre på deres stillingtagen, måske fordi deres viden om naturnationalparkerne er begrænset.

Emil Nielsen har haft det daglige ansvar for DN’s presse-, kampagne- og kommunikationsarbejde siden maj 2018, hvor præsidenten Maria Reumert Gjerding personligt hentede ham direkte fra en stilling som pressechef hos Enhedslisten, hvor han havde styret al kommunikation i knap syv år. Foto: DN

Videre skriver DN: ”77% synes, at det vil være spændende at besøge naturnationalparker med vild natur og store græssende dyr. 9% er uenige”. Det er heller ikke korrekt – 48% er er enige i det udsagn og 5% uenige. Knap 50% er således usikre på deres stillingtagen.

Har DN selv skrevet spørgsmålene?

Så er der udformningen af selve spørgeskemaet, som jeg går ud fra, at DN har godkendt eller været inde over. I den indledende beskrivelse af, hvad en naturnationalpark er, står der: ”Naturnationalparkerne skal være store indhegnede naturområder uden skov- og landbrugsproduktion og med store fritgående græssende dyr, som fx vildheste, elge og kvæg, som skal være med til at skabe grundlaget for en vildere natur, hvor der vil være flere levesteder for dyr og planter”.

Hvis man nu også havde skrevet – som sandt er og tilfældet i f.eks. Gribskov – at en naturnationalpark ville være indhegnet af et 2½ m højt hegn (og i Gribskov 22 km langt), som er betingelsen for at der kan gå otte elge, kan man sagtens forestille sig, at svarene var faldet anderledes ud. Det er en relevant information, fordi jeg er overbevist om, at det kun er hyppige brugere af skovene, som har viden om, hvad naturnationalparker indebærer. Den indledende beskrivelse er et skønmaleri!

Miljøminister Lea Wermelin (S) har ukritisk overtaget DN-påstandene om den overvældende folkelige opbakning til NNP’erne. Pressefoto

I samme indledende beskrivelse står der ikke noget om, at det har været nødvendigt at få dispensation for dyreværnsloven for at kunne etablere naturnationalparker i den påtænkte form. Jeg er klar over, at den officielle kommunikation er, at der ikke vil være problem med dyrevelfærden i naturnationalparker, men hvorfor er der så behov for at søge dispensation? Denne oplysning ville sikkert også have påvirket svaret på spørgsmålet om bekymring for dyrevelfærden.

Alt i alt hverken en troværdigt udformet undersøgelse eller kommunikation af resultater – det er et partsindlæg fra DN. Og endnu mere bekymrende og utroværdigt, når miljøministeren i et åbent samråd, på pressemøder og i andre sammenhænge fejlkommunikerer om undersøgelsens resultater.

Bannerfoto: Elgen nævnes hyppigt som hovedattraktion i de kommende turistmål, som NNP’erne forventes at blive. Foto:Cora Leach/Unsplash

Visited 8 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Selv om jeg er medlem af DN og ikke vil undvære dem, bryder jeg mig ikke om den måde alle 3 parter bag NNP har ført sig frem i denne sag. Specielt Wermelin og R.E. Larsens føren sig frem falder mig for brystet.
  Maria Reumert Gjerdings kommentarer er ikke meget bedre.
  Trist at de får lov til at gennemføre dette projekt.

 2. Michael Raun

  Total usmageligt , indhegninger uanset højde har intet med vild natur at gøre !

 3. Karen Lisbet Ogstrup

  Sådan er doorstep-politik i dag. Elsk det, had det eller håb og arbejd evt. for, at en NGO som fx DN (Danmarks Naturfredningsforening) prioriterer, at have det lange lys på. Som jeg læser undersøgelsen, så er 43 pct. iflg. opinionsundersøgelsen foretaget for DN helt enig i ideen om, at der etableres 15 Naturnationalparker. 30 pct. er delvis enige i synspunktet. Det efterlader naturligvis DN i at forholde sig til, at 30 pct. af landets befolkning, samt næsten hver 5. er mere eller mindre uenige. Hvorfor er de det?

 4. Pingback: Breaking! DN-præsidenten forlader foreningen for at gøre comeback i politik | Gylle.dk

 5. Pingback: Nu forlader de den synkende skude | Gylle.dk

 6. JEG BLIVER IKKE MEDLEM AF DN sålænge at de fastholder deres støtte til REWILDING samt den endnu mere alvorlge beslutning om at 7UDRYDDE SITKA GRANERNE I STATSSKOVENE

 7. Karen Lisbet Ogstrup , jeg synes du skal orientere dig hos de 2 nye foreninger; “Bevar de danske skove” (https://bevardedanskeskove.dk/) og Fri Natur (https://frinaturdanmark.dk/) og de 2 sammenhørende FB-grupper, der forsøger at samle modstanden mod NNP’er fra de mange lokale grupper i Danmark.

 8. Pingback: Bekymring for fremtiden er større i landdistrikterne, påstår L&F, men afviser at oplyse nærmere | Gylle.dk

 9. Pingback: Epinion: Du får, hvad du betaler for – men prisen er hemmelig | Gylle.dk

 10. Claus Buhl Sørensen

  Jeg er skovrider. Min tilgang til skovbrug, forvaltning af landet er især præget af begrebet bæredygtighed – og bæredygtighed i Brundtlandsk forstand. Skovene skal naturligvis producere træ til gavn og varme – men ikke kun. I og med at hovedparten af rødlistens arter findes beskyttet i skovene, synes det at fungere. Man prøver nu at lave “rewilding”, for at lave / producere en tilstand, der måske – måske ikke – har eksisteret engang. Den oprindelige danske elg uddøde for ca. 12.000 år siden, uroksen for 7.500. Muligvis på grund af jagt. Men hvornår og på hvilket udviklingstrin, går mennesket fra at være en lille omend avanceret primat, til det invasive menneske?

Skriv en kommentar