S/S NORGE forliser den 28. juni 1904 efter at være gået på grund ved klippeøen Rockall på St. Helensrevet 500 km vest for Skotland. Maleri af Christian Mølsted.

ANALYSE  ”En sejr har mange fædre, mens nederlaget er forældreløst”, lyder et ofte anvendt citat. Måske er det derfor, at naturvenner og miljøforskere kan have så uendelig svært ved at indrømme, når de har foretaget sig noget, der var knap så fedt. Hvor de fleste andre mennesker prøver at lære af deres fejl og rette op på misgreb, så stikker mange naturvenner og miljøforskere hellere halen mellem benene og flygter fra den synkende skude, når den viser sig at sejle under falsk flag.

At læse bare et enkelt indlæg fra de seneste uger om de kommende naturnationalparker er svært uden at komme til at tænke på det ovennævnte citat.

Kø ved håndvasken

Stolte fædre (og enkelte mødre) flokkedes på sendefladen, da miljøminister Lea Wermelin i juni 2021 fik vedtaget loven om de indhegnede dyreparker, men nu lægger den ene efter den anden afstand til det kontroversielle projekt. Naturens sande venner opstiller nye krav til forvaltningen af dyreparkerne, krav som umuligt kan realiseres. Det gør det muligt at lægge afstand til ministerens projekt uden selv at tabe ansigt.

Seniorforskeren kræver en helt ny dyreværnslov for at være med, og selveste DN-præsidenten langer ud efter de høje hegn i naturen. Kun miljøministerens væbner fra Århus står fast ved hendes side. Til gengæld forlanger han så, at illoyale kritikere af parkprojektet skal forfølges.

“Hvis man er imod ydre hegn i naturnationalparker, er man dybest set imod biodiversitet”   Rune Engelbreth Larsen

I takt med at miljøministeren gradvis har givet køb på stort set alle forskernes ultimative krav om ”natur for naturens egen skyld” og i stedet lovet lokalpolitikere og mange andre, at der vil blive tale om trestjernede turistattraktioner og friluftslegepladser, vender de stolte fædre ryggen til projektet. Indhegnede dyrehaver med adgang for orienteringsløbere, terræncyklister, motionister, hestefolk og hundeluftere (i snor!) osv. er et fremtidsperspektiv, som de fleste naturvenner og miljøforskere aldrig har forbundet med de naturprojekter, man politisk troede var på vej. Naivt, javel – men til at forudse.

Ejrnæs kræver ny dyreværnslov

En af de flittigste agitatorer for parkerne har været seniorforsker og radiovært Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet. Han opstiller nu et ultimativt krav, som sit succeskriterie for miljøministerens parkprojekt. Et krav, der aldrig vil blive opfyldt, så Ejrnæs kan trække sin støtte med æren i behold. I en kronik på Altinget.dk den 18. marts 2022 beskriver Ejrnæs en sidste gang sine frustrationer over menneskenes uforstand:

” Vi er altså nødt til at give plads til oversvømmelser, væltede træer, stormfloder, brande og horder af store dyr, som udfolder hele deres liv uden vores indblanding. Og når vi mennesker kommer i de vilde naturområder, så bliver det på den vilde naturs præmisser, og uden at der først skal ryddes op og gøres plads til os. Med det nuværende oplæg til naturnationalparkloven forudser jeg, at de største problemer kommer i kølvandet på de store dyr, som bliver udsat i naturområderne. Kvæg og heste er underlagt nutidens meningsløse krav om at dyrene skal påføres øremærker eller chips. Desuden påhviler der parkforvalterne en tung opgave med at tilse dyrene og om nødvendigt fodre dem eller lade dem behandle af en dyrlæge. Endelig er det ikke helt oplagt at dyrene kan få lov til at dø uden at man er forpligtet til at gribe ind. Jeg spår, at de mange benspænd i realiteten kommer til at forhindre rigtig vild natur med vildtlevende store dyr.”

Får han en sådan lov? Nix – aldrig i livet. Så Ejrnæs har sikret sig en ”hvad-sagde-jeg” fribillet til at undsige de nye dyreparker.

Er de ved at få kolde fødder og søger en sikker udvej, så de ikke bliver gjort medansvarlige for det kuldsejlede naturparkprojekt? Det er seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra AU (th.) og lektor Hans Henrik Bruun fra KU (tv.)

Ud med Naturstyrelsen

En anden af de lidenskabelige naturnationalpark-fortalere er lektor Hans Henrik Bruun fra Københavns Universitet. Han har især udfoldet sine mange argumenter på de sociale medier, hvor vantro skeptikere har fået læst og påskrevet. Men nu melder Bruun sig selv som skeptiker. Hans fribillet til at lægge afstand til Wermelins parkprojekt hedder ”kritik af naturstyrelsens evner”.

Bruun er blandt de flittigste debattører i det lukkede forum på Naturhistorisk Museums facebook-side biodiversitet.dk. Her flokkes de kompromisløse sande venner af naturen, mens tvivlere og andet godtfolk udelukkes. I et indlæg stiller Hans Henrik Bruun dette spørgsmål:

”Besidder Naturstyrelsen de nødvendige kompetencer til at arbejde med vildtlevende/feraliserede kvæg (og heste)?”

Han besvarer selv spørgsmålet med et rungende nej og anbefaler, at miljøministeren udliciterer opgaven til andre aktører end Naturstyrelsen. Han foreslår en international budrunde og nævner selv SANParks som sin personlige favorit. SANParks forvalter Sydafrikas naturnationalparker.

Naturstyrelsen har skylden, hvis det går galt

Som den tredje aktive aktør har præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, gang på gang anbefalet Lea Wermelins projekt. Senest med en manipuleret folkerundspørge fra Epinion, der påstår, at hele 73 % af befolkningen skulle gå ind for naturnationalparkerne. Ganske overraskende melder hun sig nu med en betydelig skepsis overfor miljøministerens projekt.

I en kommentar på Altinget.dk den 24. marts – samme dag  som offentliggørelsen af de sidste 10 naturnationalparker fandt sted – blev Reumert Gjerding citeret for at sige:

”Hvorfor i himmelens navn skal vi starte det her helt nye koncept med to meter høje hegn? Men det er en faglig vurdering fra Naturstyrelsen, og det må man jo så bøje sig for”.

Går projekterne helt grassat, så er det altså Naturstyrelsens skyld, fordi de ville have de høje hegn. Kun sådan kan DN-præsidentens dramatiske kovending forstås. Fra at være den varmeste fortaler for de indhegnede dyreparker som det projekt, der skulle redde Danmarks svigtende biodiversitet, er det pludselig blevet et problem, at parkerne skal indhegnes.

Illoyal adfærd bør forfølges

Rune E. Larsen. Foto: Wikipedia

Endelig er der arkitekten bag hele balladen med naturnationalparkerne. Hvad siger han? På altinget.dk skriver idehistoriker og amatørfotograf Rune Engelbreth Larsen i en kommentar 10. marts:

”Hvis man er imod ydre hegn i naturnationalparker, er man dybest set imod biodiversitet. Naturområderne skal hegnes ind, men så vidt muligt være uden indre hegn.”

Også Larsen hiver den manipulerede meningsmåling fra Epinion frem for at vise, at ”73 procent af danskerne går ind for naturnationalparker og kun 11 procent er imod”, hvilket er så grov en forenkling af målingen, at det er usandt. Det anfægter dog ikke Århus-idehistorikeren, der i en anden kommentar den 16. marts på gylle.dk fastslog:

”Det er vigtigt, at man altid ved, hvornår nogen repræsenterer Danmarks Naturfredningsforening, og hvornår nogen udtaler sig på egne vegne, og derfor er det et stort problem, når f.eks. bestyrelsesmedlemmer i Danmarks Naturfrednings lokalafdeling i Helsingør skriver flere debatindlæg i foreningens navn, hvor de modsat foreningens demokratisk vedtagne politik taler imod naturnationalparker. Det hører med i en afbalanceret og principiel dialog om denne problemstilling at sætte fokus på deres forenings-illoyale adfærd.”

Formentlig uden at ville det, sætter Århus-idehistorikeren dermed fokus på selveste DN-præsidentens pludselige paradigme-skifte, når hun går mod de høje hegn. Er det i virkeligheden Reumert Gjerding, han beskylder for at være ”forenings-illoyal”? Svaret blæser i vinden. Det gør naturnationalparkernes fremtid også.

Bannerfoto: Parti fra den polske urskov i Bialowieza. Foto: Wikipedia

Visited 6 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Kjær Andersen

  Meningsdiktatoren fra Århus fører sin nye Fakkel frem: Rousseau’sk naturromantik i selvkomponeret sovs.

 2. Ulla Gottliebsen

  Regeringen kan ende med at stå tilbage med et meningsløst, ødelæggende og ukontrollabelt dyrt projekt: “Naturnationalparker og omlæg til “Urørt skov””.

  Det, der skulle have været et sejrstrofæ i regeringens grønne profil, bliver blot endnu en skandale.

  Senest kunne man læse, hvordan Miljøministeren med en sikkert dyrt betalt fra Rambøl, afviser, at der skal laves Miljøvurderiing forud for anlæg af Lynetteholmen. En 40 gammel irrelevant videnskabelig rapport blev målrettet omanalyseret og dermed fejlfortolket, så den kunne anvendes til at afvise en miljøvurdering.

  Ophavsmanden sagde i øvrigt fra overfor, at hans videnskabelige arbejde fra dengang kunne anvendes til det, som Miljøministeriet gjorde.

  Miljøministeren satte her nye standarder for, hvordan bestemmelser for beskyttelse af natur og miljø fejes af banen.,

 3. Carsten Hennie

  Det sker ikke særlig tit, at jeg er enig i ret meget der skrives herinde på Gyllle.dk – men – lige hér, og indlægget omkring bævernes fremfærd i Jylland (nok snart også i Nordsjælland) der må jeg sør’me👍👍👍

 4. Svend Hansen

  Deadline i aftes på DR2 viste tydeligt det nye syn på hvad regeringen ønsker af lempelser på miljøbeskyttelsesområdet. De ønsker reelt et tag selv-bord på dette område i lighed med det de har fået i dyrevelfærdslovgivningen.

 5. Lene Christensen

  Ved ikke om man skal grine eller græde. Troede ikke mine egne øjne, og måtte læse den flere gang:
  https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/hvad-er-naturpleje/evidensbaseret-naturforvaltning/

Skriv en kommentar