NielsErikRønn
Fhv. dyrlæge Niels Erik Rønn.

I en kommentar 23. juni 2015 i dagbladet Politiken indrømmer dyrlæge Niels Erik Rønn blankt, at ”praktiserende dyrlæger bidrager aktivt til opretholdelse af en produktionsform, som på mange måder er dyreværnsmæssigt stærkt kritisabel”.

Indrømmelsen kommer som en reaktion på et debatindlæg i samme avis 21. juni 2015. Det handlede om den etisk stærkt kritisable danske svineproduktion og især dyrlægestandens moralske ansvar for dyrenes elendige tilstand.

Niels Erik Rønn, der er tidligere embedsmand fra Fødevarestyrelsen, påstår, at ”de praktiserende dyrlæger har ikke noget reelt valg”. Selv om de er fagligt og moralsk forpligtede til at sikre dyrenes velfærd, så må de finde sig i, at de danske svinefabrikker kører med produktionssystemer, der gør dyrene syge. Rønn frikender dog dyrlægerne for ethvert ansvar med denne argumentation:

Pølsesvin
Ikke mindst de såkaldte “rullepølse-svin” er i centrum for kritikken af de uacceptable produktionsformer. Båsene er simpelthen så små, at de fremavlede, større grisesøer ikke kan være i dem uden at få trykmærker.

”Det grundlæggende problem er, at produktionssystemer ikke skal godkendes af myndighederne, før de tages i brug. De udvikles af private firmaer og landbruget i forening med det ene formål at optimere produktionen. Det betyder, at såvel myndigheder som dyrlæger altid vil være ikke ét, men mange skridt bagefter. De kommer nemlig først på banen, når systemerne har forårsaget alvorlige dyreværnsmæssige problemer”.

Også formanden for Den Danske Dyrlægeforening (DDD) Carsten Jensen har reageret på den skarpe kritik, men han melder hus forbi. Med overskriften ”Danske dyrlæger tager ansvar – som altid” fejer han kritikken af bordet:

”Når dyrlæger arbejder, skal vi tage hensyn til tre parter; dyrene, myndighederne og klienten. I den trekant opstår der utallige dilemmaer – og vi skal tage hensyn til alle parter, uanset om vi taler om kæledyr eller dyr til produktion af fødevarer. Den praktiserende dyrlæge er i løbende dialog med landmanden om forholdene i den enkelte besætning. Det sker gennem regelmæssige besøg med sundhedsrådgivning og ved kontrol af landmandens egenkontrol. Indimellem er der naturligvis forhold, der kan forbedres. Det er blandt andet, derfor vi kommer ud i besætningerne. Og er der kritiske forhold, finder vi en løsning i samarbejde med den enkelte landmand”.

MRSA_folkemodeFoto
Carsten Jensen (th.) i MRSA-debat på Folkemødet 2015 med minkavler Merrild (midt) fra Landbrug & Fødevarer og overlæge Robert L. Skov fra Statens Serum Institut (tv.).

Dyrlæge Carsten Jensen har været formand for DDD siden 1. januar 2014, og han har tidligere gjort sit bemærket med besynderlige udtalelser. Senest på Folkemødet i juni 2015 på Bornholm, hvor han i en debat med Landbrug & Fødevarer pludselig påstod, at der ingen forbindelse skulle være mellem svinefabrikanternes forbrug af antibiotika og udviklingen af antibiotikaresistente bakterier. I sommeren 2014 påstod han også, at svine-MRSA i virkeligheden var opstået i hospitalsverdenen, hvorfra smitten var blevet opført til svineindustrien.

Comments are closed.