Farcen om fredningen af Stevns Klint er ovre – fornuften sejrede!

Fisker

De to kommunalpolitikere, der måtte forlade Venstre – den ene smidt ud og den anden presset ud – fordi de ville fremtidssikre Stevns Klint gennem en fredning. Det er dyrlæge Bjarne Østergaard Rasmussen til venstre og automobilmekaniker Flemming Pedersen til højre.

BREAKING NEWS: Med det snævrest mulige flertal vedtog Stevns Kommunalbestyrelse torsdag aften at rejse fredningssag for verdensarven: Stevns Klint. Det skete med stemmerne 10 mod 9 efter en fem kvarter lang og til tider ganske følelsesladet debat. Det skriver Dagbladet, 7. januar 2016.

Flertallet for at rejse fredningssagen blev bragt til veje, fordi det nyindtrådte Venstre-medlem: Inge Milbrat valgte at trodse sine partifæller, der efter tur tog ordet og appellerede til at standse fredningssagen. Hun afløste 1. januar formanden for Plan- og Teknikudvalget, Flemming Petersen, der i december forlod Venstres gruppe og siden hele Kommunalbestyrelsen netop som en konsekvens af fredningssagen.

Også en anden Venstre-mand, dyrlæge Bjarne Østergaard Rasmussen, er ikke længere repræsentant for Venstre, da han i december 2015 blev direkte smidt ud af partiet, fordi han ikke ville stemme nej til fredningssagen.

– Jeg synes, at Stevns Klint er noget helt særligt, som vi er forpligtet til at værne om – ikke kun for vores egen skyld, men for hele verden, sagde det nyindtrådte Venstre-medlem Inge Milbrat som begrundelse for sit særstandpunkt. De mange tilhørere i salen kvitterede for hendes tale med klapsalver og dermed var sagen afgjort.

Mogens-Haugaard

Den bizarre Stevns-borgmester, gårdejer Mogens Haugaard Nielsen (V), har haft åbenlyse problemer med at beslutte sig i den tilsyneladende meget prekære fredningssag. Også tidligere har han udvist svigtende dømmekraft i miljøsager.

Vægelsindet borgmester

Den hovedansvarlige for hele fredningssagens farceagtige forløb er gårdejer Mogens Haugaard Nielsen, der blev valgt som Venstre-borgmester i 2014. Gennem det seneste år har Haugaard foretaget en lang række manøvrer for at stoppe den fredningssag af klinten, han selv havde været fortaler for. Klinten blev udnævnt til verdensarvs-lokalitet og optaget på UNESCO-listen i 2014, og borgmesteren stod i spidsen for fredningssagen de første to måneder, før hans bagland fik bragt ham på andre tanker.

Blandt de mere særprægede forsøg på at stoppe fredningssagen var en åbenlys trussel mod det daværende Venstre-medlem af kommunalbestyrelsen, dyrlæge Bjarne Østergaard Rasmussen. I en kommentar i Dagbladet har dyrlægen selv redegjort for borgmesterens bizarre opførsel på det sidste kommunalbestyrelsesmøde i december 2014, hvor dyrlægen stadig var Venstre-mand:

»Hvis du stemmer for fredningen, er du en færdig mand i politik«, hviskede borgmesteren mig venligt i øret sekunderne op til mødestart torsdag i sidste uge, da vi havde kommunalbestyrelsesmøde.

Ti minutter forinden havde beskeden fra et flertal i V-gruppen været, at hvis jeg stemte for fredningen, var jeg at betragte som ude af Venstre ved mødets afslutning. Min gode udvalgsformands-kollega havde modtaget samme besked, er mit indtryk.

Vi var dog ikke i tvivl om at holde ord og stå ved det store arbejde, som vi sammen med vore to udvalg i godt team work har lagt i fredningsforslaget. Et gennemarbejdet gedigent forslag efter bogen, hvor der er blevet givet og taget hele vejen rundt for til sidst at finde hinanden i et stort flertal i de to udvalg: PTU og NFK i et kompromis og sluttelig lagt frem til godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Læs om optakten til den farceagtige fredningssag her og følg det videre arbejde med fredningssagen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.