Mere end 80 pct. af urinprøver udtaget fra børn og voksne i en amerikansk sundhedsundersøgelse indeholdt et ukrudtsdræbende kemikalie, der er forbundet med kræft, en konstatering, som videnskabsmænd har kaldt “foruroligende” og “bekymrende”. Det skriver den britiske avis The Guardian på baggrund af en nyligt offentliggjort amerikansk undersøgelse.

Undersøgelsen fra en afdeling af Center for Disease Control and Prevention (CDC) fandt, at ud af 2.310 urinprøver fra en gruppe amerikanere, der skulle være repræsentative for den amerikanske befolkning, var 1.885 fyldt med spor af glyphosat. Dette er den aktive ingrediens i sprøjtegifte, der sælges over hele verden, inklusive det meget brugte Roundup-mærke. Næsten en tredjedel af deltagerne var børn fra seks til 18 år.

Akademikere og private forskere har i årevis påvist høje niveauer af ukrudtsgiften glyphosat i analyser af urinprøver fra mennesker, men CDC er først for nylig begyndt at undersøge omfanget af menneskelig eksponering for glyphosat i USA.

Professor Lianne Sheppard.

Sundhedspåvirkningerne af glyphosat er omstridte, og CDC-rapporten skriver intet om, hvad de påviste niveauer betyder med hensyn til menneskers sundhedstilstand. Men dets arbejde kommer på et tidspunkt med stigende bekymringer og kontroverser om, hvordan sprøjtegifte i mad og vand påvirker menneskers og miljøets sundhed.

“Jeg forventer, at erkendelsen af, at de fleste af os har glyphosat i vores urin, vil være bekymrende for mange mennesker,” udtaler Lianne Sheppard, professor ved University of Washingtons afdeling for miljø- og arbejdsmiljøvidenskab. Takket være den nye forskning ”ved vi, at en stor del af befolkningen har det i urinen. Mange mennesker vil tænke på, om det inkluderer dem.”

Ass. professor Cynthia Curl

Cynthia Curl, assisterende professor ved Boise State University i samfunds- og miljøsundhed, siger, at det »naturligvis er bekymrende«, at en storprocentdel af den amerikanske befolkning er udsat for glyphosat, men understregede, at det stadig er uklart, hvordan det påvirker menneskers sundhed, skriver The Guardian.

I august 2021 besluttede kemikoncernen Monsanto-Bayer at stoppe salget af Roundup til private borgere i USA, hvorimod landbrug og gartnerivirksomheder fortsætter med at bruge enorme mængder. Det var truslen om retslige søgsmål i tusindvis fra kræftpatienter, der fik kemigiganten til at rebe sejlene.

Monsanto-Bayer stopper salg af glyphosatbaserede sprøjtegifte til private i USA

Vidt udbredt

Især i USA er det voksende folkelig protest mod den udbredte anvendelse af sprøjtegifte.

Glyphosat er det mest udbredte ukrudtsmiddel i USA i landbrugssektoren og det næstmest anvendte i hjemme- og havemarkedet. Dets brug er steget mere end 200 gange siden 1974, da Monsanto-koncernen kommercialiserede det under handelsnavnet Roundup. I 2015 fastslog Det Internationale Agentur for Kræftforskning, at glyphosat er et “sandsynligt kræftfremkaldende stof for mennesker”. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Joint Food and Agriculture Organization (FAO)/World Health Organization (WHO) fastslog dog, at glyphosat sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende.

I USA konkluderede miljømyndighederne (EPA), at “tilgængelige data og evidensvægt tydeligvis ikke understøtter deskriptorerne “kræftfremkaldende for mennesker”, “sandsynligvis at være kræftfremkaldende for mennesker” eller “utilstrækkelige oplysninger til at vurdere kræftfremkaldende potentiale”. Der eksisterer således uenighed og bekymring for, at den stigende brug af glyphosat kan have negative virkninger på menneskers sundhed. Alligevel er omfanget af menneskelig eksponering for glyphosat i den amerikanske befolkning stort set ukendt. Data for bedre at forstå eksponering for glyphosat er nødvendige for at øge vores viden om dets potentielle virkninger på sundheden.

Danske kvinder og børn tisser også glyphosat

Selv i modersmælk findes der spor af glyphosate. Kampagnefoto.

I Danmark blev der allerede i 2016 slået alarm, da sprøjtegiften glyphosat blev fundet i adskillige urinprøver fra danske skolebørn og mødre. Det var professor Lisbeth E. Knudsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, der stod bag undersøgelsen af 27 urinprøver fra skolebørn og mødre fra Gentofte og Viby Sjælland.

Alle prøver viste sig at indeholde rester af glyphosat, og ifølge Lisbeth E. Knudsen burde sprøjtemidlet helt udgå af markedet.

– Jeg er ikke i tvivl om, at der er en cancerrisiko ved glyphosat, og som toksikolog er jeg bekymret over, at man ikke tager os mere alvorligt, når vi advarer mod sådanne stoffer, udtalte hun dengang til fagtidsskriftet Ingeniøren.

Glyphosat er stadig lovligt at købe og anvende til en lang række landbrugs- og gartneriformål i Danmark.

Bannerfoto: Dansk kornmark sprøjtes før høst for at opnå ensartet modning. Foto: Holger Øster Mortensen.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Der har også været forsøg her i DK, hvor man på en festival har testet urinen fra de opstillede urinaler, og det var en skræmmende stor andel, hvor man fandt glyphosat i urinen.

  2. holger øster mortensen

    Roundup er over alt…

Skriv en kommentar