Til trods for den ukontrollable spredning af afrikansk svinepest i stadig større områder i Polen tillader Fødevarestyrelsen uanfægtet af smitterisikoen, at der ligger store mængder fersk svinekød fra Polen i de danske butikker. Alene i 2016 blev der importeret 19.665 tons polsk svinekød til Danmark.

Souschef Stig Mellergaard fra Fødevarestyrelsen maner dog til besindighed, og i et debatindlæg fra den 25. april 2018 fastslår han, at det polske svinekød i Danmark er frit for afrikansk svinepest.

Den skråsikre påstand bygger udelukkende på styrelsens tiltro til de polske fødevaremyndigheders evner til at kontrollere smittens udbredelse. “Ikke et eneste gram af det kød (i de danske butikker, red.) må komme fra de områder i Polen, hvor der er konstateret afrikansk svinepest,” fastslår Stig Mellergaard.

Ingen dansk kontrol

Souschef og dyrlæge Stig Mellergaard, Fødevarestyrelsen.

I henhold til EU-lovgivningen må der ikke sælges fersk svinekød fra svinepestramte områder, men da smittespredningen foregår hastigt og over større afstande og i høj grad båret af fluer og klæg, kan det være sin sag at opdage smitten i tide på de polske svinefabrikker. Den menneskelige faktor må nok også tillægges en vis betydning, da eksportforbud medfører enorme økonomiske tab.

Imidlertid ryster souschef Stig Mellergaard ikke på hånden. Han siger beroligende, at “de polske fødevaremyndigheder kontrollerer og sikrer, at reglerne bliver overholdt. Herudover fører EU-kommissionen kontrol med, at de enkelte medlemslande overholder EU-lovgivningen.”

Hvordan EU-kontrollen med smitteopsporingen foregår i Polen, oplyser souschefen intet om i sit indlæg. Han oplyser helle ikke, om de danske fødevaremyndigheder kontrollerer de store mængder kød af polsk oprindelse, og hvor de enkelte partier stammer fra i landet.

Afrikansk svinepest har bredt sig ind i Polen fra øst siden 2014, men smitten spredes fortsat.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.