Højt spil med svineindustriens fremtid

Til trods for den ukontrollable spredning af afrikansk svinepest i stadig større områder i Polen tillader Fødevarestyrelsen uanfægtet af smitterisikoen, at der ligger store mængder fersk svinekød fra Polen i de danske butikker. Alene i 2016 blev der importeret 19.665 tons polsk svinekød til Danmark.

Souschef Stig Mellergaard fra Fødevarestyrelsen maner dog til besindighed, og i et debatindlæg fra den 25. april 2018 fastslår han, at det polske svinekød i Danmark er frit for afrikansk svinepest.

Den skråsikre påstand bygger udelukkende på styrelsens tiltro til de polske fødevaremyndigheders evner til at kontrollere smittens udbredelse. “Ikke et eneste gram af det kød (i de danske butikker, red.) må komme fra de områder i Polen, hvor der er konstateret afrikansk svinepest,” fastslår Stig Mellergaard.

Ingen dansk kontrol

Souschef og dyrlæge Stig Mellergaard, Fødevarestyrelsen.

I henhold til EU-lovgivningen må der ikke sælges fersk svinekød fra svinepestramte områder, men da smittespredningen foregår hastigt og over større afstande og i høj grad båret af fluer og klæg, kan det være sin sag at opdage smitten i tide på de polske svinefabrikker. Den menneskelige faktor må nok også tillægges en vis betydning, da eksportforbud medfører enorme økonomiske tab.

Imidlertid ryster souschef Stig Mellergaard ikke på hånden. Han siger beroligende, at “de polske fødevaremyndigheder kontrollerer og sikrer, at reglerne bliver overholdt. Herudover fører EU-kommissionen kontrol med, at de enkelte medlemslande overholder EU-lovgivningen.”

Hvordan EU-kontrollen med smitteopsporingen foregår i Polen, oplyser souschefen intet om i sit indlæg. Han oplyser helle ikke, om de danske fødevaremyndigheder kontrollerer de store mængder kød af polsk oprindelse, og hvor de enkelte partier stammer fra i landet.

Afrikansk svinepest har bredt sig ind i Polen fra øst siden 2014, men smitten spredes fortsat.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.