De danske skattemyndigheder retter nu et gigantisk erstatningskrav mod et større dansk advokatfirma. Det skriver Skattestyrelsen den 2. april 2020 i en pressemeddelelse. Ifølge DR Nyheders kilder er det et af landets største advokatfirmaer BechBruun, som styrelsen anklager for at have hjulpet banksvindlere med at dræne den danske statskasse. Kravet er i omegnen af 750 millioner kroner ifølge oplysningerne. Det er dette højtprofilerede firma, der blandt sine ansvarlige partnere tæller advokat Håkun Djurhuus, der har kørt en række sager i de senere år for dansk landbrug.

Kravet fremsættes i bestræbelserne på at opspore en stor del af de i alt 12,7 milliarder kroner, som den danske stat mener at være franarret i refusion af udbytteskat mellem 2012 og 2015.

– Vores opgave er at få så mange af de 12,7 milliarder kroner hjem til den danske statskasse som muligt. Det arbejder vi hele tiden benhårdt på. Det er Kammeradvokatens anbefaling, at vi retter krav mod det danske advokatfirma. Skattestyrelsen har derfor sendt betalingspåkrav til advokatfirmaet, og vi er klar til at stævne, hvis beløbet ikke bliver betalt, siger Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør i Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

Ti dage til at betale

Hvis ikke erstatningskravet betales af BechBruun inden for 10 dage, hvilket vil sige senest den 12. april 2020 bliver advokatfirmaet stævnet af Skattestyrelsen. Herefter vil det være op til de danske domstole at tage stilling til, hvorvidt kravet skal imødekommes.

Sådan præsenterer den svindeldømte tyske bank sig selv. Screendump.

Det er advokatfirmaets rådgivning af den tyske bank North Channel Bank i 2014 og 2015, som ifølge DR Nyheders oplysninger har ført til, at myndighederne har rettet blikket mod Bech-Bruun. Sidste år erkendte North Channel Bank groft bedrageri og medvirken til svindel mod den danske stat for i alt 1,1 milliarder kroner gennem fiktive aktiehandler. Banken blev straffet med en bøde på 110 millioner kroner ved Retten i Glostrup.

I et interview den 2. april 2020 med nyhedssiden advokatwatch.dk afviser Bech-Bruun millionkravet i udbyttesagen. Skattestyrelsen og Kammeradvokaten er helt galt på den, mener Bech-Bruun. ”Vi undrer os meget,” lyder det fra Bech-Bruuns bestyrelsesformand, Simon Evers Hjelmborg.

Blandt partnerne, der udgør rygraden i advokatvirksomheden BechBruun, er den flamboyante advokat Håkun Djurhuus, som er en velkendt og populær skikkelse i landbrugskredse. Som specialist i miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering (retssager og voldgiftssager) og entrepriseret har han procederet adskillige retssager for dansk landbrug i skikkelse af Landbrug & Fødevarer, dog ofte uden at vinde dem.

MRSA-sagen gav et kæmpe nederlag

Advokat Håkun Djurhuus, BechBruun

Fra de senere år springer fire sager i øjnene, hvor advokaten har beskrevet sine klienter som sikre vindere i retssager, som efterfølgende blev tabt ved domstolene.

I februar 2015 proklamerede advokat Djurhuus en ”ny kæmpe-sejr i MRSA-sag” i landbrugsavisen.dk, da kammeradvokaten besluttede, at navnene på svinefabrikker, der har MRSA-smitte på bedriften, ikke skulle offentliggøres. ”Det har kæmpe betydning for de flere hundrede landmænd, der har frygtet for at blive hængt ud. De kan nu ånde lettet op,” udtalte Djurhuus.

Men sådan gik det ikke. Håkun Djurhuus og Landbrug & Fødevarer tabte sagen med et brag ved Højesteret i januar 2016. Navnene på de MRSA-inficerede svinefabrikker kunne derefter ikke hemmeligholdes, og Landbrug & Fødevarer blev pålagt at dække alle sagens udgifter, også for modparten.

Nej til at oppløje natur trods advokatens påstande

I marts 2017 tabte Håkun Djurhuus og Landbrug & Fødevarer er anden spektakulær og meget omtalt sag om retten til oppløjning af beskyttede naturtyper på Værnengene i Vestjylland. Sagen gik direkte til Landsretten, fordi den var af principiel karakter. Dommen kunne derfor have stor betydning for, hvordan landmænd i hele Danmark skulle agere, hvis de står med landbrug ved fredede områder som Værnengene.

Efter det eneste retsmøde i sagen i marts 2016 fortalte advokat Håkun Djurhuus, at han var meget godt tilfreds med, hvordan dagen var gået. ”Der var jo fyldt op med landmænd og deres hustruer, så der var masser af opbakning til sagen. Vi pegede på, at det ikke kan være rigtigt, at to offentlige instanser kommer med to forskellige afgørelser. Det var derfor op til de andre (Natur- og Miljøklagenævnet red.) at løfte bevisbyrden, og det synes jeg ikke, at de formåede, så jeg er positiv frem mod dommen.”

Men et år senere faldt sagen ved Højesteret. Landmændene fik nej til at kunne pløje området op, uanset at de påstod, at de havde tilladelse til dette. ”Dommerne afgjorde sagen ud fra fakta og på trods af svag dokumentation og utydelige luftfotos, valgte de at tro på et udsagn fra Natur- og Miljøklagenævnet, at det var ferske enge allerede dengang, aftalen blev lavet. Det synes vi ikke, der er grundlag for, og det er rigtig ærgerligt. Men der er ikke noget at gøre,” kritiserede advokat Håkun Djurhuus kendelsen fra Højesteret i landbrugsavisen.dk.

Hippie-vandplanen blev vedtaget

Også den meget omtalte sag om nul sprøjtegifte på vandindvindingspladserne syd for Århus har Håkun Djurhuus været involveret i, men igen med et negativt resultat. Sagen omhandlede den kommunale handlingsplan for beskyttelse af byens drikkevand, som Landbrug & Fødevarer kaldte en ”hippievandplan”.

Miljø- og Fødevareklagenævnet havde givet Aarhus Kommune medhold i, at det var i orden at indføre forbud mod anvendelse, opbevaring og håndtering af pesticider på ni ejendomme syd for Aarhus. Landbrug & Fødevarer havde påklaget afgørelsen på vegne af lodsejerne, men forgæves. Chefjurist Charlotte Bigum Lynæs fra L&F og Håkun Djurhuus var den 24. maj 2019 både ”ærgerlig og uforstående over afgørelsen fra Miljø- og fødevareklagenævnet”, som skete med stemmerne 7 mod 1.

Sidste nyt – L&F dropper stævningen mod Egedal Kommune

Senest har advokaten måttet fraråde at fortsætte den retssag mod Miljø- og Fødevarenævnet, som han selv to år tidligere havde agiteret for.

En afgørelse i december 2017 fra Miljø- og Fødevareklagenævnet havde slået fast, at Egedal Kommune kan forbyde landmænd og privatpersoner at sprøjte på egen jord, sådan som kommunen havde fundet det nødvendigt at gøre på 67 hektar for at sikre drikkevandet.

Ifølge DR Nyheder var Håkun Djurhuus ”oprigtigt overrasket” over nævnet afgørelse.

Han udtalte bl.a.: ”Vi mener, at vi har en meget stærk sag, og vi har også noteret os, at der har været uenighed internt i nævnet. Hvis det her danner skole, og det er der risiko for, at det kan gøre, hvis ikke vi får det stoppet, så kommer det til at betyde, at samfundet mister enorme ressourcer og at landbruget kommer til at miste muligheden for at drive deres erhverv på en rentabel måde.”

DR Nyheder kunne oplyse, at advokaten agtede at anbefale Landbrug og Fødevarer at tage sagen videre til domstolene, hvad organisation rent faktisk gjorde i 2018. Med Håkun Djurhuus som advokat stævnede Landbrug & Fødevarer Miljø- og Fødevareklagenævnet med krav om at få ophævet afgørelsen.

Det er den stævning, der nu er opgivet. Ifølge landbrugsavisen.dk den 28. marts 2020 er det sket på foranledning af advokaten, der alligevel ikke mente, at sagen kunne vindes.

Landbrug & Fødevarer mener, at det skal bevises at sprøjtegiftene siver ned i grundvandet, før en kommune kan forbyde brugen af dem. Privatfoto

Står skulder ved skulder

Selvom der intet foreligger om, at Håkun Djurhuus skulle have været direkte involveret i rådgivningen af den tyske bedrageridømte North Channel Bank, så kommer han alligevel til at stå på mål i den spegede sag. Det skyldes den særlige ”BechBruun-model”, som advokatfirmaet er opbygget over siden 2016.

Modellen bygger på tre ufravigelige principper. Det første er, at alle partnere i Bech-Bruun deler virksomhedens overskud ligeligt. Det andet er, at man ikke evaluerer hinanden på advokatbranchens ”traditionelle”, finansielle performanceparametre, der kan kobles isoleret til den enkelte partner. Man måler i stedet på såkaldte adfærdsparametre. Det tredje princip er, at Bech-Bruun modellen bygger på, at alle arbejder tæt sammen og i fællesskab skaber mest værdi for kunderne.

Sådan beskriver advokatfirmaet selv den unikke struktur med overskudsdeling og fælles ansvar for alle klienter.

Har L&F stadig tillid til Djurhuus?

Redaktionen har kontaktet pressechef Morten Nielsen hos Landbrug & Fødevarer for en udtalelse i anledning af den skygge, som Skattestyrelsens erstatningskrav må formodes at kaste over alle BechBruun-advokaterne. Vi har spurgt om følgende:

Vore spørgsmål lyder:

1.                        Hvilke overvejelser om fortsat tilknytning til BechBruun og Håkun Djurhuus giver svindelanklagen anledning til hos Landbrug & Fødevarer?

2.                        Har Landbrug & Fødevarer fortsat tillid til Håkun Djurhuus som advokat?

3.                        Hvis nej – hvilket firma agter L&F at skifte til?

Pressechefen har ikke formået at skaffe svar på spørgsmålene.

Kommentarer

  1. Jan Hillers

    Tja, det er svært at afgøre, om en anden advokat kunne have vundet sagerne, eller at L & F generelt er på tynd is.
    Jeg bemærker, at den nye model for samarbejde i advokatfirmaet blev indført EFTER den sandsynlige hjælp til skattesvindlerne.

  2. kim houmøller

    Gad vide hvad Robert Storm Petersen ville have sagt om disse pæne mænd?

Skriv en kommentar