EsbenLunde_EB
Allerede fra de første dage i ministerstolen har Esben Lunde Larsen (V) været på kollisionskurs med medierne på grund af sine bizarre meninger.

Med øjeblikkelig virkning har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) besluttet, at journalister ikke længere vil få adgang til at overvåge ministeriets tilsynsbesøg. Det betyder, at ministeriets tilsynspersonale vil kunne behandle fødevarevirksomheder, agroproducenter, m.fl. efter forgodtbefindende uden at skulle risikere kritik fra medierne.

Lunde Larsen har hverken begrundet sin dramatiske beslutning over for offentligheden, medierne eller ministeriets ansatte, der blot har modtaget denne “instruks ved pressens deltagelse ifm. tilsynsbesøg og myndighedsopgaver” i en mail fra Fødevarestyrelsens direktør Esben Egede Rasmussen:

“På et møde med fødevareordførerne i dag, har ministeren oplyst, at han har besluttet, at det ikke længere er ministeriets politik at tillade pressens medvirken i forbindelse med tilsynsbesøg mv. Beslutningen herom er også meddelt regeringen på et regeringsmøde.

Fødevarestyrelsen
Direktør Esben Egede Rasmussen.

Det gælder således fra og med i dag, at der ikke længere kan aftales pressemedvirken i forbindelse med tilsynsbesøg. Allerede indgåede aftaler skal hermed også aflyses under henvisning til, at der er truffet politisk beslutning om nye retningslinjer for ministeriets samarbejde med pressen.”

I forhold til ministeriets erklærede kommunikationspolitik fra 2009 er der tale om nytænkning, men indtil videre foreligger der intet om, hvornår ministeren agter at omformulere formålet, der hidtil har bygget på fire værdier: Åbenhed, faglighed, ansvarlighed og engagement.

Med sin overraskende beslutning har Lunde Larsen droppet disse værdier og erstattet dem med politisk opportunisme.

PS . Tilføjet 8. marts 2017. Ministeriets har i 2017 fået ny kommunikationspolitik, hvis fornemste formål beskrives således: “For at Fødevareministeriet kan fremstå som en samlet, fremsynet og visionær statslig myndighed med stærke visioner for hele fødevareområdet både inden for vækst, miljø og sundhed, skal det daglige kommunikationsarbejde opprioriteres og tænkes aktivt ind i opgaveløsningen på alle niveauer.  Overalt i ministeriet skal medarbejdere og ledere klædes på til i højere grad at være præcise, målrettede og klare i deres kommunikation. Samlet bør vores kommunikation afspejle ministeriet som toneangivende myndighed på vores ressortområde.”

 

Comments are closed.