Lunde Larsen mørklægger al fødevare- og miljøkontrol

EsbenLunde_EB

Allerede fra de første dage i ministerstolen har Esben Lunde Larsen (V) været på kollisionskurs med medierne på grund af sine bizarre meninger.

Med øjeblikkelig virkning har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) besluttet, at journalister ikke længere vil få adgang til at overvåge ministeriets tilsynsbesøg. Det betyder, at ministeriets tilsynspersonale vil kunne behandle fødevarevirksomheder, agroproducenter, m.fl. efter forgodtbefindende uden at skulle risikere kritik fra medierne.

Lunde Larsen har hverken begrundet sin dramatiske beslutning over for offentligheden, medierne eller ministeriets ansatte, der blot har modtaget denne “instruks ved pressens deltagelse ifm. tilsynsbesøg og myndighedsopgaver” i en mail fra Fødevarestyrelsens direktør Esben Egede Rasmussen:

“På et møde med fødevareordførerne i dag, har ministeren oplyst, at han har besluttet, at det ikke længere er ministeriets politik at tillade pressens medvirken i forbindelse med tilsynsbesøg mv. Beslutningen herom er også meddelt regeringen på et regeringsmøde.

Fødevarestyrelsen

Direktør Esben Egede Rasmussen.

Det gælder således fra og med i dag, at der ikke længere kan aftales pressemedvirken i forbindelse med tilsynsbesøg. Allerede indgåede aftaler skal hermed også aflyses under henvisning til, at der er truffet politisk beslutning om nye retningslinjer for ministeriets samarbejde med pressen.”

I forhold til ministeriets erklærede kommunikationspolitik fra 2009 er der tale om nytænkning, men indtil videre foreligger der intet om, hvornår ministeren agter at omformulere formålet, der hidtil har bygget på fire værdier: Åbenhed, faglighed, ansvarlighed og engagement.

Med sin overraskende beslutning har Lunde Larsen droppet disse værdier og erstattet dem med politisk opportunisme.

PS . Tilføjet 8. marts 2017. Ministeriets har i 2017 fået ny kommunikationspolitik, hvis fornemste formål beskrives således: “For at Fødevareministeriet kan fremstå som en samlet, fremsynet og visionær statslig myndighed med stærke visioner for hele fødevareområdet både inden for vækst, miljø og sundhed, skal det daglige kommunikationsarbejde opprioriteres og tænkes aktivt ind i opgaveløsningen på alle niveauer.  Overalt i ministeriet skal medarbejdere og ledere klædes på til i højere grad at være præcise, målrettede og klare i deres kommunikation. Samlet bør vores kommunikation afspejle ministeriet som toneangivende myndighed på vores ressortområde.”

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.