To skarver og tre hanner af ederfugle. Ederfugle hannerne må fortsat skydes her i landet selvom EU-Kommissionen har anmodet Danmark om et stop for jagten, indtil det kan dokumenteres, at jagten ikke har en negativ indflydelse på bestanden – men jagten forsætter. Foto: Søren Wium-Andersen

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

Den 26. februar 2021 kunne man læse nedenstående debatindlæg på Altinget:

Biolog om EU-stridig jagt på edder-fugle: Wermelin skylder en forklaring

Miljøministeriet har ikke fulgt EU-Kommissionens henstilling om at stoppe jagt på edderfugle. Ministeren bør se at få fredet fuglen i en fart

Miljøminister Lea Wermelin skylder offentligheden en forklaring på, hvorfor henvendelsen fra EU-Kommissionen ikke er blevet fremlagt, og hvorfor hendes ministerium ikke lever op til henstillingen fra kommissionen. Skærmbillede fra DR1 Nyheder

Miljøministeren ønskede ikke at følge en henstilling fra EU-Kommissionen om at frede ederfuglen mod jagt. Et klokkeklart vidnesbyrd om, at ministeriet ønsker at fremme jægernes interesser frem for at følge EU’s Fugledirektiv og fremme den vigende biodiversitet.

I et tidligere indlæg på Altinget har jeg beskrevet, hvorledes Danmark ikke har levet op til den internationale vandfugleaftale, der blandt andet har til formål at sikre trækkende arter, der regelmæssigt krydser nationale grænser.

Da en lang række trækkende arter har en ugunstig bevaringsstatus, tog aftaleparterne bag Vandfugleaftalen i 2018 en beslutning om, at blandt andet edderfuglen skal fredes mod al jagt inden 90 dage. Denne beslutning tog såvel Danmark som EU-Kommissionen en reservation overfor, hvilket indebærer, at jagten kan fortsætte.

Men kort efter, at EU-Kommissionen havde fremsendt sin reservation, udsendte kommissionen 19. juni 2019 et brev til medlemslandene, hvori kommissionen påpeger, at i alle de EU-lande, hvor der er jagt på blandt andet edderfugl, skal jagten stoppes med en henvisning til EU’s Fugledirektiv. For ifølge direktivet må der ikke være jagt på arter, der har en usikker status, dersom der ikke foreligger en plan, der entydigt dokumenterer, at jagten ikke har en betydning for bestandsstørrelsen. En sådan plan foreligger ikke for ederfuglen.

Jagten på ederfugle i Danmark fortsætter, selvom bestanden er faldende på såvel kort som på lang sigt. Foto: Paul Gierszewski/Wikipedia

Minister skylder forklaring

Da ministeren underskrev den seneste jagttidsbekendtgørelse i 2020, blev brevet fra EU-Kommissionen ikke nævnt i de referater fra Vildtforvaltningsrådet (VFR), hvor jagttiderne på edderfugl havde været drøftet.

Derimod har Aarhus Universitet oplyst VFR om, at jagt på edderfugl er bæredygtigt, hvilket er i klar modstrid med EU-Kommissionen. Hvad baggrunden er for den åbenlyse fejl i universitetets bæredygtighedskompas kendes ikke.

Miljøministeren skylder en forklaring på, hvorfor henvendelsen fra EU-Kommissionen ikke er blevet fremlagt, og hvorfor hendes ministerium ikke har levet op til henstillingen fra kommissionen.

“For mig klinger det hult, når ministeren gang på gang slår på, at biodiversiteten er vigtig, og at hun agter at gøre noget for at bevare den, mens ministeriet står vagt om at beskytte hobbyjagten på en bestand af edderfugle”

I stedet har ministeren tilladt, at der i 2019 blev skudt over 22.000 edderfugle og måske et lignende antal i 2020. Denne reduktion i antallet er sket samtidigt med, at ministeriet i december 2019 til EU indberettede, at bestanden af edderfugl er faldende på såvel kort som på lang sigt.

Jeg vil håbe, at ministeren snarest muligt får fredet edderfuglen og fremover lever op til de henstillinger fra EU-Kommissionen, der kan fremme biodiversiteten.

For mig klinger det hult, når ministeren gang på gang slår på, at biodiversiteten er vigtig, og at hun agter at gøre noget for at bevare den, mens ministeriet står vagt om at beskytte hobbyjagten på en bestand af edderfugle, som, ministerens eget ministerium har indberettet til EU, er faldende på såvel kort som lang sigt.

Hvorfor ønsker ministeren ikke at leve op til EU’s Fugledirektiv og EU-Kommissionens anbefalinger og fremme biodiversiteten?

Efterskrift efter publiceringen af ovenstående

Egon Østergaard, Dansk Ornitologisk Forening

Fra formanden for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard, der repræsenterer DOF i Vildtforvaltningsrådet,VFR, fik jeg en kommentar, efter han havde læst mit indlæg. Egon Østergaard skrev bl.a. at det konkrete brev, der nævnes i debatindlægget, ikke blev behandlet i VFR eller i jagttidsgruppen. DOF blev bekendt med brevet under et møde med repræsentanter for kommissionen, hvor disse henviste til brevet til de danske myndigheder. Desuden oplyser Egon Østergaard, at der nu vil blive udarbejdet en international forvaltningsplan for edderfugl.

Kort sagt. Ornitologerne var vidende om, at EU-Kommissionen havde anmodet medlemslandene om at stoppe jagt på edderfugl, indtil der foreligger en international forvaltningsplan for arten, da der ifølge EU’s Fugledirektiv ikke må være jagt på arter, der har en usikker status.

Da der blev forhandlet nye jagttider i 2019/20 kom DOF ikke med en mindretalsudtalelse i VFR om, at jagten på edderfugl skal stoppes. En mindretalsudtalelse ville ellers efter min opfattelse entydigt have påpeget, at Danmark skal beskytte en vigende bestand af edderfugl og leve op til EU’s Fugledirektiv. Det er således ikke kun ministeriet, der har svigtet i denne sag, men også en af de grønne repræsentanter, der sidder i det Vildtforvaltningsråd, der har som opgave at rådgive miljøministeren.

De grønne organisationer har ikke et flertal i VFR. Det mindste DOF kan gøre, når der kommer en henstilling fra EU-Kommissionen om at beskytte fuglene, er at bakke op herom, hvilket en mindretalsudtalelse vil have gjort. Som medlem af DOF forventer jeg, at DOF virker for at beskytte landets fugle. Derfor har jeg en forventning om, at foreningen på det kommende møde i VFR den 17. marts fremlægger et forslag om, at edderfuglen skal fredes for jagt indtil, der er udarbejdet en international forvaltningsplan for arten. For det bør være den naturlige konsekvens, når DOF får nærlæst EU-Kommissionens henvendelse til regeringen.

Her i landet drives der jagt på 34 arter af fugle. Bestandene af ikke mindre end ni af arterne er faldende – ederfuglen er en af dem. Foto: Andreas Trepte/Wikipedia

Bestandene af de jagtbare arter går tilbage

I EU landene er der ikke mindre end 82 jagtbare fuglearter. EU-Kommissionen har for nyligt opgjort, at bestandene af 31 af disse arter er i tilbagegang på såvel kort som lang sigt, mens 5 arter er faldende på lang sigt, mens yderligere to arter er faldende på det på kort sigt.

Her i landet drives der jagt på 34 arter af fugle. Bestandene af ikke mindre end ni af arterne er faldende. For ikke mindre end tolv arter har jagten indflydelse på yngletrends og vinterbestandene. Se bilag 2 i: Tiden er løbet fra Vildtforvaltningsrådet – det bør nedlægges. At VFR har kunnet lade dette ske ude at gribe ind, det finder jeg skuffende.

Tiden er løbet fra Vildtforvaltningsrådet – det bør nedlægges

One Comment

  1. jan stampe nielsen

    Man kunne ønske sig, at Danmark igen får en miljøminister – det er snart mange år siden, at vi sidst har haft en af slagsen.

Skriv en kommentar