Esbjergværket er et kombineret kulkraftværk og oliekraftværk på havnen i Esbjerg. Det har en installeret produktionskapacitet på 378 MW fordelt på tre turbiner. Operatøren er Ørsted. Anlægget blev udbygget i 1965-2004. Brændselstypen er kul og sekundært olie. Det er landets femte største kraftværk målt efter installeret produktionseffekt. Værkets skorsten er, med dens 250 meter, den højeste skorsten og den næsthøjeste bygning i Danmark, kun overgået med fire meter af pylonerne på Storebæltsforbindelsens østbro. Foto: Wikimedia

I Esbjerg rykker datoen for, at Esbjergværket lukker, tættere på. DIN Forsyning er, forståeligt nok, stolte over deres planer om at etablere havvands-varmepumper i en skala aldrig før set i Danmark – 50MW. Det er meget spændende, for det vil være et stort skridt frem for den grønne omstilling.

Det skriver projektmedarbejder ved Rådet for Grøn Omstilling Annika Lund Gade og Carsten Sohl, Varde, i JyskeVestkysten.

DIN Forsyning er til gengæld mere tilbageholdende med at fortælle om, at der samtidig bygges et stort flisfyret biomasseanlæg, der skal bidrage næsten lige så meget til varmeforsyningen som varmepumperne. I Danmark sendes der hvert år 19 mio. tons CO2 ud i atmosfæren fra afbrænding af biomasse. Afbrænding af flis er ikke CO2-neutralt. Det skyldes, at man bruger energi til at hugge og transportere flisen. Samtidig med – og selv om – at man genplanter skov, der fældes, går der en del år, inden de nye træer opsuger tilstrækkeligt med CO2 under deres vækst. Og tiden er meget afgørende, da klimakrisen er overhængende.

Det vil efter vores opfattelse være en fejlinvestering at binde sig til et CO2-udledende flisanlæg i årtier frem. I stedet foreslår vi, at man erstatter fliskedlerne med reelt vedvarende alternativer. I Aalborg planlægger man at etablere et kæmpestort dampvarmelager inden udgangen af 2022 i kombination med blandt andet solvarme. Det er en mulighed, vi anbefaler DIN Forsyning at se nærmere på. Og hvorfor ikke samarbejde med Aalborg om dette?

Afbrænding af flis er ikke CO2-neutralt. Det skyldes, at man bruger energi til at hugge og transportere flisen som her i Gribskov i december 2018. Foto: Søren Wium-Andersen

Din Forsyning bør også fremrykke planerne om etablering af luft-til-vand varmepumper og udnytte mere overskudsvarme fra virksomheder. Og forsætte med at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet. Det mindsker varmetabet i rørene, og gør det nemmere at udnytte lav-temperaturs-varme fra fx overskudsvarme og varmepumper. Hvis der fortsat er behov for biomasse, bør det være i form af en mindre kedel, der kun skal hjælpe til på de koldeste dage.

Carsten Sohl

Endelig skal der gang i energirenoveringen, og her kan DIN Forsyning hjælpe til med formidling. Anlægsloftet er blevet fjernet i 2020, så kommunerne uden begrænsning kan lave anlægsarbejder, herunder energirenovering af egne bygninger. Samtidig kommer der nu en række tiltag, som skal sætte skub i økonomien og beskæftigelsen igen efter Corona. Disse tiltag skal være grønne og bl.a. støtte energirenovering af boligmassen, så varmeforbruget og varmeregningen sænkes, til gavn for lejer og boligejer, og så der kommer arbejde til sultne håndværksmestre.

One Comment

  1. Torben Aagesen

    Så stop dog den afbænding af træflis – inden det er for sent, og nyd synet af de dyr der trives i vore skove.

Skriv en kommentar