Nylandsmosen ligger centralt placeret i et af Danmarks smukkeste fjordlandskaber ved Karrebæk og Dybsø Fjord. Her er der planlagt en 200 hektar stor solcellepark, og der er er stor politisk vilje i Næstved Byråd til at tillade opførelsen. Men statens skal også give tilladelse. Fotomanipulation: Steen Knarberg
Simon Kollerup (S)

Erhvervsminister Simon Kollerup kan på statens vegne sig nej til den store solcellepark, som Gavnø Gods og Næstved Kommune er parat til at tillade i Nylandsmosen ud til Dybsø Fjord. I et svar til den lokale gruppe, der forsøger at redde det gamle, kulturhistorisk værdifulde landskab, skriver ministeren:

“Jeg kan oplyse, at hvis et planforslag, der er sendt i offentlig høring, er i strid med nationale interesser, herunder natur, kulturarv, landskab og kystnærhedszonen, som I omtaler i jeres henvendelse, vil staten indlede en dialog med kommunen som planmyndighed. Kan staten og kommunen ikke nå til enighed om sikringen af de nationale interesser, vil der blive fremsat indsigelse mod planforslagene.”

Ministeren giver borgergruppen medhold i, at der er lang række hensyn at tage til den eksisterende plan- og naturbeskyttelseslovgivning, hvis solcelleparken skal blive til noget.

Læs Svar fra Kollerup

Skal Nylandsmosen plastres til med solceller

One Comment

  1. Trond Meiring

    Nogen vind- og solkraft bliver vi vel nødsaget til, at acceptere, og ingen energi kommer uden omkostninger for natur og miljø. Men det er tvingende nødvendigt, at minimere eller helst eliminere skadevirkninger på natur og trusler mod biodiversiteten i denne forbindelse. Mindst muligt, der hvor det gør mindst skade. Reduktion i forbruget (og produktionenen) af energi og ressourcer er alfa og omega.

Skriv en kommentar