Gråsæler ved Christiansø. Reguleringen af gråsæler i farvandet omkring Bornholm har været tilladt som forsøg siden 2016. Foto: Miljøstyrelsen

Fra nytår er det ind til videre slut med regulering af gråsæler ved Bornholm. Ordningens formål var at beskytte lakse- og torskefiskeriet, som bliver stærkt reduceret fra 2022. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse 22. december 2021

Den særlige ordning, som siden 2016 har givet fiskerne ved Bornholm mulighed for at regulere et vist antal gråsæler hvert år, bliver fra årsskiftet indstillet ind til videre. Frem til 2021 var det muligt at regulere op til 40 gråsæler om året, og tidligere i år blev antallet sat op til 80. Miljøstyrelsen har desuden som forsøg betalt sæljægere for at stå for reguleringen.

Ordningen var afhængig af, at man kunne fravige den beskyttelse, som gråsælen har i kraft af habitatdirektivet. Det var dog kun muligt, så længe sælens skader på fiskeriet havde væsentlig erhvervsøkonomisk betydning. Men efter at EU´s seneste kvoteforlig har reduceret kvoterne på laks og torsk betragteligt, vurderer Miljøstyrelsen nu, at denne betingelse ikke længere er opfyldt. Derfor bliver ordningen sat på pause.

Indtil begyndelsen af 1900-tallet var gråsælen vidt udbredt i Danmark, men en skånselsløs jagt udryddede bestanden. Gråsælen er genindvandret og findes i dag især på Anholt og Rødsand ved Gedser. I de senere år er gråsælen desuden begyndt at optræde hyppigt på banker i Vadehavet. Gråsælen er dog stadig langt sjældnere end den spættede sæl, der er den hyppigste sæl i Danmark. Også på Saltholm i Øresund ses gråsælen og den ilanddrevne døde sæl (billedet) fra Magleby Strand syd for Køge fra december 2021 stammer formentlig fra Saltholm. Det velvoksne eksemplar målte 195 cm fra snuden til halespids. Foto: Anna Secher

Sælskader kan indberettes

I 2022 får fiskerne primært mulighed for at fange skrubber og andre fladfisk i farvandet omkring Bornholm, og der er i øjeblikket ikke tilstrækkelig dokumentation for, at gråsælerne skader dette fiskeri i væsentligt omfang.

I foråret 2022 vil Miljøstyrelsen derfor i samarbejde med DTU Aqua undersøge sælskader i fiskeriet efter fladfisk. Formålet er at skaffe det nødvendige grundlag for at vurdere, om skaderne er så væsentlige, at reguleringen af gråsæler kan genoptages til efteråret.

Miljøstyrelsen opfordrer desuden fiskerne til at indberette sælskadet fangst til Fiskeristyrelsen, da disse oplysninger også vil indgå i vurderingen.

Bannerfoto: Kranium af gråsæl fra Hyllekrog på Lolland. Privatfoto

Visited 3 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Erhvervsfiskerne har næsten tømt de danske farvande for fisk, og nu giver de sælerne skylden for, at der ikke er ret mange fisk tilbage.

    I stedet for at regulere sælerne, så bør der laves en regulering af erhvervsfiskerne, og så bør der laves nogle regler der siger, at der ikke må fiskes med trawl i de danske farvande, at der slet ikke må fanges industrifisk og at der kun må fanges den mængde konsum fisk, som fiskerne kan afsætte på hjemmemarkedet.

Skriv en kommentar