Ny forskning viser, at Roundup Ready genmodificerede sojabønner, der sprøjtes i løbet af vækstsæsonen, optager og akkumulerer glyphosat og AMPA . 

af Thomas Bohn og Marek Cuhra, CounterPunch 27, marts 2014.

Kvaliteten af fødevarer og husdyrfoder er afgørende for menneskers og dyrs sundhed. Kvalitet kan defineres som tilstrækkelige mængder af egnede mineraler, vitaminer og fedtstoffer etc., men det omfatter også fravær af giftstoffer (toksiner), hvorvidt menneskeskabte eller fra andre kilder. Overraskende nok findes der næsten ingen data i den videnskabelige litteratur om sprøjtemiddelrester i herbicidtolerante genetisk modificerede (GMO) planter, selv efter næsten tyve år på markedet .

I en undersøgelse, der nylig blev offentliggjort af vores laboratorium (Bohn m.fl. 2014), havde vi samlet prøver af sojabønner dyrket under tre typiske landbrugsforhold: økologiske, GMO og konventionelle (uden GMO). GMO sojabønner er resistente over for herbicidet Roundup, hvis aktive bestanddel er glyphosat.

Vi har testet disse prøver for næringsstoffer og andre stoffer samt relevante pesticider, herunder glyphosat og dets vigtigste nedbrydningsprodukt, Aminomethylphosporsyre (AMPA) . Alle prøver af GMO- soja indeholdt rester af både glyphosat og AMPA, i gennemsnit 9,0 mg/kg. Denne værdi er større, end det typiske indhold for mange vitaminer. I modsætning hertil udviste ingen prøver fra de konventionelle eller økologiske sojabønner rester af disse kemikalier (fig. 1).

RoundUpFodevareJPg
Hverken økologiske eller konventionelle (uden GMO) sojabønner indeholdt glyphosat eller AMPA i undersøgelsen.

Dette viser, at Roundup Ready genmodificerede sojabønner, der sprøjtes i løbet af vækstsæsonen, optager og akkumulerer glyphosat og AMPA . 

Monsanto (der producerer glyphosat) har hævdet, at rester af glyphosat i GMO-soja er lavere end i konventionelle sojabønner, hvor glyphosatrester er målt op til 16-17 mg/kg (Monsanto 1999) . Disse rester, der findes i ikke-GMO-planter, må sandsynligvis stamme fra den udbredte praksis med at sprøjte før umiddelbart før høst (udtørring). En anden påstand fra Monsanto har lydt, at restkoncentrationer på op til 5,6 mg/kg i GMO-soja repræsenterer “…ekstreme niveauer, og langt højere end dem, der typisk findes ” ( Monsanto 1999).

(forts.)

Læs hele artiklen her.

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.