Roundup i GMO-soja: “Ekstreme niveauer ” i fødevarer er normen

Ny forskning viser, at Roundup Ready genmodificerede sojabønner, der sprøjtes i løbet af vækstsæsonen, optager og akkumulerer glyphosat og AMPA . 

af Thomas Bohn og Marek Cuhra, CounterPunch 27, marts 2014.

Kvaliteten af fødevarer og husdyrfoder er afgørende for menneskers og dyrs sundhed. Kvalitet kan defineres som tilstrækkelige mængder af egnede mineraler, vitaminer og fedtstoffer etc., men det omfatter også fravær af giftstoffer (toksiner), hvorvidt menneskeskabte eller fra andre kilder. Overraskende nok findes der næsten ingen data i den videnskabelige litteratur om sprøjtemiddelrester i herbicidtolerante genetisk modificerede (GMO) planter, selv efter næsten tyve år på markedet .

I en undersøgelse, der nylig blev offentliggjort af vores laboratorium (Bohn m.fl. 2014), havde vi samlet prøver af sojabønner dyrket under tre typiske landbrugsforhold: økologiske, GMO og konventionelle (uden GMO). GMO sojabønner er resistente over for herbicidet Roundup, hvis aktive bestanddel er glyphosat.

Vi har testet disse prøver for næringsstoffer og andre stoffer samt relevante pesticider, herunder glyphosat og dets vigtigste nedbrydningsprodukt, Aminomethylphosporsyre (AMPA) . Alle prøver af GMO- soja indeholdt rester af både glyphosat og AMPA, i gennemsnit 9,0 mg/kg. Denne værdi er større, end det typiske indhold for mange vitaminer. I modsætning hertil udviste ingen prøver fra de konventionelle eller økologiske sojabønner rester af disse kemikalier (fig. 1).

RoundUpFodevareJPg

Hverken økologiske eller konventionelle (uden GMO) sojabønner indeholdt glyphosat eller AMPA i undersøgelsen.

Dette viser, at Roundup Ready genmodificerede sojabønner, der sprøjtes i løbet af vækstsæsonen, optager og akkumulerer glyphosat og AMPA . 

Monsanto (der producerer glyphosat) har hævdet, at rester af glyphosat i GMO-soja er lavere end i konventionelle sojabønner, hvor glyphosatrester er målt op til 16-17 mg/kg (Monsanto 1999) . Disse rester, der findes i ikke-GMO-planter, må sandsynligvis stamme fra den udbredte praksis med at sprøjte før umiddelbart før høst (udtørring). En anden påstand fra Monsanto har lydt, at restkoncentrationer på op til 5,6 mg/kg i GMO-soja repræsenterer “…ekstreme niveauer, og langt højere end dem, der typisk findes ” ( Monsanto 1999).

(forts.)

Læs hele artiklen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.