Siden årtusindeskiftet er arealet, som bruges til dyrkning af grøntsager, vokset med ca. 30 pct. I alt 13.000 hektar blev brugt til grøntsagsdyrkning i 2018.

Det skriver Danmarks Statistik den 25. juni 2019.

Målt i mængde er gulerødder og løg de mest producerede grøntsager i Danmark. I væksthuse er de vigtigste grøntsager agurker og tomater. Dette, og meget andet om dansk grøntsagsproduktion, kan du finde i analysen ”Flere danske grøntsager ”, som netop er udkommet.

Omtrent en fjerdedel er økologisk

Arealet med økologiske grøntsager er mere end fordoblet siden 2008, og i 2018 udgjorde de økologiske frilandsgrøntsager omtrent en fjerdedel af værdien af de dyrkede frilandsgrøntsager i Danmark.

Det er en større andel end for de fleste landbrugsprodukter, fx var den økologiske andel af mælken, målt på værdi, ca. 11-12 pct. og for korn knap 5 pct.,” siger specialkonsulent Steffen Møllenberg på baggrund af analysen.

I analysen ”Flere danske grøntsager” kan du også læse, at:

•                         Produktionen af frilandsgrøntsager i Danmark er blevet koncentreret i færre, men større gartnerier. Mere end halvdelen af det danske areal med frilandsgrøntsager fandtes i 2018 på kun 25 bedrifter. Mere end halvdelen af arealerne med væksthusgrøntsager fandtes i de 10 største gartnerier.

•                         Det gennemsnitlige driftsresultat og den gennemsnitlige afkastningsgrad for grøntsagsgartnerier har udviklet sig mere positivt end for bedrifter specialiseret i landbrugsafgrøder, såsom korn, raps og kartofler.

•                         Den danske grøntsagsproduktion udgjorde med 0,3 mio. tons ud af 65 mio. tons en meget lille del af EU’s samlede produktion. I EU dyrkes især mange grøntsager i Spanien og Italien, hvoraf mere end en tredjedel er tomater.

Danmark halter åbenlyst bagefter, når det gælder produktionen af højværdiafgrøder som grøntsager. Til gengæld er vi forrest, når det gælder billigt flæsk.

Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte Steffen Møllenberg, specialkonsulent, sml@dst.dk, 39 17 31 16.

Kommentarer

  1. Det ville være rigtigt fint med en landkortoversigt over KUN økologisk dyrkede grøntsager.. især i disse pesticidtider således at man som kommune har overblik over sprøjteomfanget.

  2. Pingback: En større del af landbrugsarealet bruges til dyrkning af grøntsager | Positive nyheder

Skriv en kommentar