Mslingeskrab ødelægger havbunden i store områder, hvor alt liv lægges øde. Foto: Poul Einerhand/Unsplash

– En ting er, at der udlægges 5000 kvadratkilometer hav til en forurenende muslingeproduktion i statens havplan. Det svarer til Fyn og Lolland Falster til sammen. En anden og lige så grotesk ting er, at det er en stærk muslinge-lobby, der står bag dette afsnit af havplanen.  Det er Dansk Skaldyrcenter på Mors under Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Blå Biomasse A/S. Sidst, men ikke mindst konsulentfirmaet WSP, der officielt har lavet udkastet til havplanen. Alle med interesser i muslingeopdræt.

Det siger formanden for miljøforeningen BLAK (navnet kommer fra en sort sten på Øen Hjelm ud for Djursland), Nina Bjarup Vetter,  i forbindelse med foreningens høringssvar til havplanen. Et høringssvar, der afslører disse aktørers åbenlyse interesser i muslingeopdræt. Læs BLAK_Høringssvar_Havplan

Havplanens skabere er inhabile

Nina Bjarup Vetter, BLAK

– De er inhabile, fordi nogle af dem har store økonomiske interesser i milliard-klassen i muslinger. Derudover har Dansk Hydraulisk Institut mod betaling været konsulent for havbrug, der vil bruge muslingeopdræt til at fjerne forureningen fra havbrugene, siger hun.

I BLAK’s høringssvar påpeges dobbeltrollen for Dansk Hydraulisk Institut:

–  De ulovligt placerede havbrug (med muslingeopdræt som kompensation for havbrugenes forurening – red.) skal habitatsvurderes og have  fornyet deres tilladelse til fortsat forurening. Entreprisen for dette blev overraskende vundet af Dansk Hydraulisk Institut (DHI). Overraskende, da DHI tidligere har fungeret som betalt konsulent for de  selvsamme havbrug, de nu skal vurdere fremtiden for.

Skaldyrprofessor skal vurdere for DHI

DHI har så valgt at udlicitere en del af dette feltarbejde til lederen af skaldyrcentret og professor ved DTU, Jens Kjerulf Petersen. Det gælder specielt havbrugene ved udmundingen af Horsens Fjord. Her er Hjarnø Havbrug tiltalt for en stribe ulovligheder og krav om konfiskation af 191 millioner kr. i ulovlig fortjeneste ved retten i Horsens. Han har ellers hidtil primært beskæftiget sig med muslinger i Limfjorden. Jens Kjerulf Petersen anbefaler muslingeopdræt i en rapport fra Dansk Center for Miljø og Energi (DCE) – også  Århus Universitet : ”Opdræt af muslinger som virkemiddel (til fjernelse af forureningen fra muslinger – red.) er dokumenteret praktisk muligt med en høj sikkerhed og høj areal-specifik næringsstoffjernelse”.

Senere har han dog erkendt, at muslinger kun optager 1/3 af kvælstoffet, 1/3 går videre til bunden under muslingeanlæggene, og 1/3 gør videre som fækalier under bunden af anlæggene.

Skaldyrprofessor med mange kasketter

Jens Kjerulf Petersen

Jens Kjerulf Petersen er hovedforfatter på muslingedelen af  denne  DCE-rapport. Da den blev udgivet, havde han mange kasketter på. Han var både professor på DTU, direktør for Dansk Skaldyrcenter og direktør i Muslingestrømpe Aps, der i 12 år havde solgt udstyr til muslingeopdræt. Jens Kjærulf Petersen kan derfor næppe siges at være uvildig, når det gælder om at vurdere muslingeopdrættes fremtid. Han har klare personlige og økonomiske interesserer i fortsat udvidet opdræt samt yderligere tilskudsbetalt forskning i muslinger, siger Miljøforeningen BLAK i sit høringssvar til havplanen fra Søfartsstyrelsen.

Over 130 mill. skattekroner til muslingeprojekter

Den største spiller er konsulent – og entreprenørfirmaet WSP – kaldet den canadiske forbindelse – i BLAK’s høringssvar. Firmaet købte sig ind i branchen med overtagelsen af Hedeselskabets rådgivningsfirma Orbicon i 2020. Derved blev man deltager i et INPROFEED-projekt. Formålet var at udvikle dyrefoder af muslingemel fra Smartfarms. Det statslige Grønt Udviklings- og Demonstrations Program gav 7,8 mill. kr. til projektet. I de seneste 20 år har GUDP bevilget langt over 130 mill. kr. til muslingeanlæg. Mange af dem er gået konkurs eller blevet opløst – efter at have få de mange skatteyderpenge.

WSP markedsfører nu muslingerne sammen med Blå Biomasse A/S

Havplanen er fyldt med særprægede ingredienser i den muslingeret, der er kogt sammen. Foto:

WSP markedsfører nu muslingeopdræt i smartfarms i samarbejde med Blå Biomasse A/S i Thyborøn. Samtidig har WSP som nævnt udarbejdet Søfartsstyrelsens forslag til havplan med udlægning af de 5000 kvadratkilometer til muslinger. En meget stor del i den vestlige del af Limfjorden helt ud til Thyborøn, hvor Blå Biomasse A/ har til huse. Formanden for Blå Biomasse A/S er Klaus Astrup Nielsen. Han er også innovationsdirektør i Hedeselskabet, som WSP købte Orbicon af.

Muslingeopdræt behøver 2 milliarder i statspenge

Klaus Astrup Nielsen udtalte til Avisen Danmark den 15. april 2021, at Blå Biomasse årligt vil kunne fjerne 2500 tons kvælstof via muslinger. – Det vil dog koste 80 kr. pr. kg eller to milliarder over 10 år i statstilskud,sagde han.

Bannerfoto: Poul Einerhand/Unsplahs

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Man undres over hvad ministeriernes rådgivere foretager – sove i timen, er da helt oplagt. Det er på tide Mette Frederiksen griber ind,

  • Jan Stampe Nielsen

   Ingen god ide med fru Frederiksen – hun sjokker tilsyneladende gladelig efter Landbrug og Fødevarer og de spor de har udstukket således at milliard tilskuddene og milliardkompensationerne er en varig og absolut størrelse som de såkaldte liberale erhverv forventer at modtage.

 2. Carsten Troelsgaard

  @Torben,
  Dén Mette Frederiksen der lige har haft journalisterne til kammeratlig samtale?
  Hun er klog nok til at vide, at den lille em af autokrati der går af sådan én er nok til at ændre navnet
  Socialdemokratiet til Social”demokratiet”
  … bare en lille drejning.

 3. Pingback: Hvad har muslinge-folkene egentlig brugt måske 100 millioner skattekroner til? | Gylle.dk

Skriv en kommentar