Stald på larvefødder triller rundt med økogrise i Nordjylland

rullestald2

Rullestalden fra Nordjylland kommer marken rundt.

hans-henrik-thomsen-web

Den innovative svineproducent Hans Henrik Thomsen.

Hos økolandmand Hans Henrik Thomsen i Hallund mellem Brønderslev og Flauenskjold i Nordjylland triller en stald med økologiske slagtesvin rundt på markerne, som en prototype på fremtiden mobile grise-stald. Den opfindesomme planteavlers stald kører på larvefødder og solceller.  Det skriver Økologisk Landsforening, 15. august 2016.

Økologiske grise fødes i hytter på friland, hvor de går sammen med soen de første par måneder af deres liv. Herefter fravænnes de og flytter ind i en større stald med adgang til udeareal og grovfoder. I en staldbygning kan man opsamle gødning fra slagtevinene. Men økoplanteavler og -svineproducent Hans Henrik Thomsen fra Hallund ønsker at have grisene ude på markerne i stedet for i en stationær staldbygning. Svaret er en rullende stald på larveføder med plads til 150 grise.

– På den måde kan vi fordele den gødning, grisene afleverer, jævnt over markerne, og vi kan udnytte deres rodeinstinkt til jordbearbejdning og rodukrudtsbekæmpelse, siger Hans Henrik Thomsen.

Du kan se den rullende stald og økogrisene i TV Avisen den 14/8 kl. 18.30 her.

Enorm fleksibilitet
Hos Økologisk Landsforening ser man et stort potentiale i mobile svinestalde, og her arbejder man sammen med Hans Henrik Thomsen, Aarhus Universitet og Udviklingscenter for Husdyr på Friland på at videreudvikle konceptet i et forsknings- og demonstrationsprojekt i de kommende år.

– I princippet kan en svineproducent flytte sine grise rundt i en planteavlers sædskifte og er ikke geografisk bundet af et fast staldbyggeri. Det gør grisene til en mobil gødningsressource, og giver landmanden en enorm fleksibilitet. Vi ser et meget stort potentiale i det her koncept, siger Else Torp Christensen, der er projektleder i Økologisk Landsforening.

Målet for det videre arbejde med prototype-stalden, som ruller rundt hos Hans Henrik Thomsen, er at udvikle færdige koncepter for rullende fravænnings- og slagtesvinestalde med plads til 150 grise i hver.

rullestald3

Den rullende svinestald er et innovativt svar til de, der sværger til “Måne-grise”.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.