rullestald2
Rullestalden fra Nordjylland kommer marken rundt.
hans-henrik-thomsen-web
Den innovative svineproducent Hans Henrik Thomsen.

Hos økolandmand Hans Henrik Thomsen i Hallund mellem Brønderslev og Flauenskjold i Nordjylland triller en stald med økologiske slagtesvin rundt på markerne, som en prototype på fremtiden mobile grise-stald. Den opfindesomme planteavlers stald kører på larvefødder og solceller.  Det skriver Økologisk Landsforening, 15. august 2016.

Økologiske grise fødes i hytter på friland, hvor de går sammen med soen de første par måneder af deres liv. Herefter fravænnes de og flytter ind i en større stald med adgang til udeareal og grovfoder. I en staldbygning kan man opsamle gødning fra slagtevinene. Men økoplanteavler og -svineproducent Hans Henrik Thomsen fra Hallund ønsker at have grisene ude på markerne i stedet for i en stationær staldbygning. Svaret er en rullende stald på larveføder med plads til 150 grise.

– På den måde kan vi fordele den gødning, grisene afleverer, jævnt over markerne, og vi kan udnytte deres rodeinstinkt til jordbearbejdning og rodukrudtsbekæmpelse, siger Hans Henrik Thomsen.

Du kan se den rullende stald og økogrisene i TV Avisen den 14/8 kl. 18.30 her.

Enorm fleksibilitet
Hos Økologisk Landsforening ser man et stort potentiale i mobile svinestalde, og her arbejder man sammen med Hans Henrik Thomsen, Aarhus Universitet og Udviklingscenter for Husdyr på Friland på at videreudvikle konceptet i et forsknings- og demonstrationsprojekt i de kommende år.

– I princippet kan en svineproducent flytte sine grise rundt i en planteavlers sædskifte og er ikke geografisk bundet af et fast staldbyggeri. Det gør grisene til en mobil gødningsressource, og giver landmanden en enorm fleksibilitet. Vi ser et meget stort potentiale i det her koncept, siger Else Torp Christensen, der er projektleder i Økologisk Landsforening.

Målet for det videre arbejde med prototype-stalden, som ruller rundt hos Hans Henrik Thomsen, er at udvikle færdige koncepter for rullende fravænnings- og slagtesvinestalde med plads til 150 grise i hver.

rullestald3
Den rullende svinestald er et innovativt svar til de, der sværger til “Måne-grise”.

Comments are closed.