Superbakterier vil “dræbe hvert tredje sekund” i fremtiden

_89728532_antimicrobial_map_624

Her er verdenskortet over de resistente bakteriers hærgen ved midten af det 21. århundrede. Fra BBC-artiklen.

Resistente bakterier vil dræbe et menneske hvert tredje sekund i 2050, medmindre det globale samfund griber ind nu, fremgår det af en uhyre indflydelsesrig britisk rapport. Det global overblik indeholder en plan for at hindre, at verdensbefolkningen “bliver kastet tilbage i den mørke middelalder”, hvad angår virksomme lægemidler, men det vil kræve milliarder af dollars i investeringer. Det skriver James Gallagher, Sundhedsredaktør på BBC News website, 19. maj 2016.

Rapporten bringer også en opfordring til revolution i den måde, vi bruger antibiotika, og til en massiv kampagne for at uddanne offentligheden.

Rapporten har fået en blandet modtagelse med bekymrede røster, der påpeger, at den ikke går langt nok. Kampen mod infektioner, som er resistente over for lægemidler, er verden ved at tabe med stor hast, og udfordringen beskrives som “så stor en risiko som terrorisme”. Problemet er, at vi simpelthen ikke udvikler nok nye antibiotika, og vi spilder dem vi have.

350px-Net_exchanges_of_piglets_2013_

Den danske svineproduktion, der er noget nær 100 pct. inficeret med antibiotikaresistente MRSA-bakterier, har det største ansvar for spredningen til resten af EU gennem den årlige eksport af mere end 11 mio. forurenede smågrise. Kortet er fra Eurostat.

Siden gennemgangen af antimikrobiel resistens startede i midten af 2014, er mere end en million mennesker døde af en den slags ubehandlelige infektioner. Og i samme korte tidsperiode har lægerne også opdaget bakterier, der kan klare lægernes sidste middel – colistin -, når alle andre midler glipper. Situationen har ført til advarsler om, at verden nu balancerer på nippet til en “post-antibiotisk æra”.

Rapporten siger, at situationen kun vil forværres med 10 millioner mennesker, der forventes at dø hvert år af resistente infektioner, frem med 2050. Analysen er baseret på scenarier, der er opstillet og modelleret af forskere fra Rand Europe og KPMG. De nåede frem til, at antibiotika-resistente E. coli, malaria og tuberkulose (TB) vil have den største skadevirkning. De finansielle omkostninger for verdenssamfundets  økonomi vil løbe op i $ 100 billioner (£ 70.000 milliarder) ved midten af århundredet.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.