_89728532_antimicrobial_map_624
Her er verdenskortet over de resistente bakteriers hærgen ved midten af det 21. århundrede. Fra BBC-artiklen.

Resistente bakterier vil dræbe et menneske hvert tredje sekund i 2050, medmindre det globale samfund griber ind nu, fremgår det af en uhyre indflydelsesrig britisk rapport. Det global overblik indeholder en plan for at hindre, at verdensbefolkningen “bliver kastet tilbage i den mørke middelalder”, hvad angår virksomme lægemidler, men det vil kræve milliarder af dollars i investeringer. Det skriver James Gallagher, Sundhedsredaktør på BBC News website, 19. maj 2016.

Rapporten bringer også en opfordring til revolution i den måde, vi bruger antibiotika, og til en massiv kampagne for at uddanne offentligheden.

Rapporten har fået en blandet modtagelse med bekymrede røster, der påpeger, at den ikke går langt nok. Kampen mod infektioner, som er resistente over for lægemidler, er verden ved at tabe med stor hast, og udfordringen beskrives som “så stor en risiko som terrorisme”. Problemet er, at vi simpelthen ikke udvikler nok nye antibiotika, og vi spilder dem vi have.

350px-Net_exchanges_of_piglets_2013_
Den danske svineproduktion, der er noget nær 100 pct. inficeret med antibiotikaresistente MRSA-bakterier, har det største ansvar for spredningen til resten af EU gennem den årlige eksport af mere end 11 mio. forurenede smågrise. Kortet er fra Eurostat.

Siden gennemgangen af antimikrobiel resistens startede i midten af 2014, er mere end en million mennesker døde af en den slags ubehandlelige infektioner. Og i samme korte tidsperiode har lægerne også opdaget bakterier, der kan klare lægernes sidste middel – colistin -, når alle andre midler glipper. Situationen har ført til advarsler om, at verden nu balancerer på nippet til en “post-antibiotisk æra”.

Rapporten siger, at situationen kun vil forværres med 10 millioner mennesker, der forventes at dø hvert år af resistente infektioner, frem med 2050. Analysen er baseret på scenarier, der er opstillet og modelleret af forskere fra Rand Europe og KPMG. De nåede frem til, at antibiotika-resistente E. coli, malaria og tuberkulose (TB) vil have den største skadevirkning. De finansielle omkostninger for verdenssamfundets  økonomi vil løbe op i $ 100 billioner (£ 70.000 milliarder) ved midten af århundredet.

Comments are closed.