Ejendomsforhold

Ved kvotekongens hof

Tegning: Egon Clausen.

Statens offentlige arbejdspladser skal flyttes fra København og strøs ud over landet, for Danmark er trukket skævt. Eller er det? Måske det er en myte. Kunne myten om kløfterne mellem landsdelene snarere være grøfter, gravet af en samling hævntørstige politikere?

Forfatteren Egon Clausen.

Læs her vestjyske Egon Clausens såvel humoristiske som foruroligende analyser af turen fra “de hvide pletter” på landkortet til den store sorte plet, der er blevet sat på Danmark. Artiklen er venligst stillet til rådighed af forfatteren. Den indgår i bogen “Hvide Pletter” fra sidste efterår; se mere nedenfor..

VED KVOTEKONGENS HOF

Svækkelse af statsmagten

Et argument for udflytning at statens arbejdspladser er, at der skal skabes bedre balance i Danmark. Det lyder da også vældig godt, men hvad gemmer sig bag ordene om bedre balance? Hvad er skævt, og hvor skal denne balance i givet fald oprettes? Hvem har i det hele taget gavn af denne balancegang? Hvilket endemål har man? Kommer en bil i bedre balance, hvis man flytter rattet om til bagsædet? Læs resten

Naturstyrelsen vender naturen ryggen på Mors

Ejerslev.Råstofgrav.1

Er det fremtiden for Limfjordsøens herlige natur – og dens indbyggere? Privatfoto.

Den enestående natur på Mors trues af molergravning, og Naturstyrelsen bakker op bag denne ødelæggelse af et landskab, der rummet er kandidatur til listen over UNESCO Verdensarv-lokaliteter. Det skriver læge Jørgen Saaby, Mors, i denne gennemgang af den mere end spegede sag, der lige siden molergravningens begyndelse for ca. 100 år siden har givet anledning til en forbitret og tilbagevendende strid mellem industrien og hensynet til de landskabelige og geologiske værdier. Moler er et råstof, der bruges til kattegrus, bæremiddel for pesticider, tilsætning til dyrefoder, strøelse til fjerkræfarme, underlag til golfbaner og tilsætning til pottemuld.

Læs resten

Lunde Larsen nægter at stoppe giftregnen over danske æbler

æble_prosulfocarb

Selvom det regner med giftrester, får de økologiske frugtavlere den kolde skulder af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Foto: Økologisk Landsforening.

De økologiske frugtavlere får ødelagt deres frugt på grund af sprøjtegift, der havner de forkerte steder i form af nedbør. Men ingen vil erstatte deres økonomiske tab. Heller ikke miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, som nægter at tage ansvar, selv om hans egne embedsmænd har godkendt sprøjtegiften. Det skriver OrganicToday, 30 juni 2016.

Tre år i træk har frugtavlere – økologiske og ikke-økologiske – måttet se dele af deres høst af æbler og pærer blive kasseret, fordi de var forurenet med sprøjtegiften prosulfocarb, som bruges i så store mængder andre steder i Danmark, at regnvandet forurener frugterne – sandsynligvis også i private haver overalt i Danmark.

Læs resten

Vestjyske landmænd blæser på landsrettens dom

Værengene_pløjes

Værnengene pløjes og gødskes trods fredning og EU-beskyttelse. Det fortæller Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse 7. juni 2016.

Et af Danmarks vigtigste fugleområder er under pres for at blive opdyrket, selv om det både er fredet, udlagt som EU Natura-2000-område og juridisk beskyttet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Naturfotografen Finn Birkholm-Clausen har klaget til Statsforvaltningen, fordi han mener, at Ringkøbing-Skjern Kommune undlader at håndhæve loven, selv om naturmyndigheden har pligt til det. Dette forår har han anmeldt godt en snes ulovlige forhold på Værnengene til politiet.

Læs resten

Naturen vinder i sag om Værnengene

Værnet

De ødelagte strandenge på Værnengene, der ligger op til fuglereservatet Tipperne i bunden af Ringkøbing Fjord.

En sag mellem en landmand og Natur- & Miljøklagenævnet blev afgjort i onsdags. Nævnet vandt. Og den sag, som DN i sin tid startede, blev dermed afgjort til naturens fordel. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening 13. maj 2016. Hos den private lobbyistorganisation Landbrug & Fødevarer ærgrer man sig over, at naturen skal gå forud for landbruget og overvejer at anke sagen til Højesteret.

– Sagen handlede om, at flere landmænd har fået tilladelse af Ringkøbing-Skjern Kommune til at pløje og gøde inde i det unikke naturområde. Den praksis, har DN indklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, siger Jan Pedersen, naturpolitisk medarbejder i DN.

Læs resten

Lad naturfond overtage de forgældede landbrug

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Luksusbyggerier og letsindig låntagning har været med til at forgælde landbruget, men hovedårsagen til den dybe krise er manglende indtjeningsevne på grund af overproduktion på verdensmarkedet.

Danske landmænd skylder 350 mia. kr. væk, og medmindre vi tager drastiske midler i brug, så står sektoren overfor en bølge af tvangsauktioner. Fra 2014 til 2015 blev overskuddet i landbruget næsten halveret. Samtidig bærer landbruget rundt på en stor gæld, der særlig blev opbygget i årene før finanskrisen. Gælden udgør i dag omkring 350 mia. kr., hvilket er ca. 25 gange landbrugets overskud.

Landbrugspakken, der lempede reguleringen for landbruget (og forringede miljøet), er langt fra tilstrækkelig til at rette op på den dårlige økonomiske situation. Lad en statslig naturfond overtage de forgældede virksomheder. Det skriver professor Finn Østrup i Jyllands-Posten 29. april 2016.

Hvis der ikke gribes ind, står vi over for en bølge af tvangsauktioner, der vil drive mange landbrugere (også mange yngre og effektive) bort fra erhvervet, mener Finn Østrup.

“Vi vil opleve en stagnation i investeringer, som vil sætte landbrugets udvikling i stå og medføre et tab f eksportindtægter”, skriver professoren.

Læs resten

VILLUM FONDEN investerer 20 mio. kr. i Merkur Andelskasse

pigs-at-krogagergaard

Merkur Andelskasse er storinvestor i økologiske landbrugsprojekter.

Merkur Andelskasse kan med en investering på 20 mio. kr. fra VILLUM FONDEN øge udlånet til flere bæredygtige projekter.

Med en investering på 20 mio. kr. i nyudstedte andelsbeviser i Merkur Andelskasse muliggør VILLUM FONDEN et fremtidigt merudlån fra Merkur på 120 mio. kr. til virksomheder, iværksættere eller organisationer der arbejder inden for f. eks. miljø, økologi og socialsektoren.

Læs resten

Venstre-rådmands kvægbrug stod til bøde på 979.000 kr. – slap med 22.500 kr.

Fra starten var sagen pustet vældig meget op med krav om bøde på 979.000 kr. og konfiskation af ulovlig fortjeneste på 3,9 mio. kr., men onsdag 27. april 2016 faldt den til jorden med lidt af et brag. Sagen mod Viderupgaard A/S – der var anklaget for voldsom overproduktion af køer – har dog langsomt tabt luften, og onsdag endte den med en – efter omstændighederne – forholdsvis beskeden bøde på 22.500 kroner. Det skriver Nordjyske.dk 27. april 2016.

TinaFrenchNielsen

Skolerådmand i Ålborg Kommune og Venstres borgmesterkandidat Tine French Nielsen slap usædvanlig billig fra ulovlig overproduktion med køer.

– Det er en særegen dom, som ikke følger det, vi ellers plejer at se i de her sager, siger senioranklager Jette Uhrenholt, som umiddelbar reaktion på dommen.

Trods det at bøden altså endte på et beskedent niveau, så har interessen for sagen været stor. Det hænger primært sammen med to faktorer:

  • For det første varslede anklagemyndigheden fra start bøde og konfiskation for mere end fire millioner kroner sammenlagt.
  • Og for det andet så finder man i ejerkredsen bag Viderupgaard A/S Tina French Nielsen – skolerådmand i Aalborg Kommune samt borgmesterkandidat for Venstre.

Sagen startede med en politianmeldelse fra Aalborg Kommune i efteråret 2011. Det stod klart, at Viderupgaard A/S havde markant flere end dyr end tilladt – faktisk mere end 50 procent.

I 2014 blev sagen så bragt i byretten i Aalborg. Kravet fra anklagemyndigheden var konfiskation af fortjenesten ved det ekstra dyrehold, som dengang blev vurderet til 3,9 millioner kroner. Samtidig var der et bødekrav på 979.000 kroner.

Afgørelsen i byretten blev, at Viderupgaard A/S skulle betale en bøde på 200.000 kroner – mens man blev frifundet for konfiskationen.

Det fik kort efter anklagemyndigheden til at anke til landsretten – som altså nu har sænket sanktionen yderligere.

Læs forklaringen på den specielle dom her.

Landbruget kostede kassen i 2014

De danske pengeinstitutters endelig tab på agrovirksomhederne løb op i 1,7 mia. kr. i 2014, men der frygtes yderligere milliardudgifter. Nedskrivningerne af tilgodehavender i 2015 er budgetteret til 11,6 mia. kr., dvs. næsten det dobbelte af den samlede årlige EU-landbrugsstøtte til Danmark. Det skriver www.sickpigs.dk 21. april 2016 med Landbrug & Fødevare som kilde.

afskrivninger-2014I hele perioden 2007-2014 løber pengeinstitutternes samlede tab til landbruget op i 6.5 mia. kroner. Det svarer til godt og vel 2,2 millioner om dagen.

Læs resten

Her er det Danmark, vi vil have!

Teknologirådet afholdt et storstilet borgertopmøde med 300 deltagere fra hele landet, lørdag den 23. januar 2016 i Odense, hvor man debatterede, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden. De 300 deltagere var borgere sammensat repræsentativt ud fra alder, køn, uddannelse og geografi.

tekno_politikernesplaner

Sådan ser politikerne fremtidens Danmark.

Byerne vokser ud i landskabet, der skal bygges flere veje og jernbaner samtidig med, at landbrug og natur skal have plads. Vi har kun 100 pct. areal, men politikerne har planer og ønsker for mindst 130 pct. Hvad kan være på samme areal? Hvad skal der prioriteres? Er der noget vi skal have mere eller måske mindre af? Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.