Miljøministerens mange nye vådområder kan true klimaet

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver: ”Nye vådområder fjerner 150 tons kvælstof” var den forførende overskrift på en pressemeddelelse fra miljø- og fødevareministeren først i februar. Alene ti projekter vil hvert år fjerne 150 tons kvælstof, som ellers vil løbe ud i havet og forurene havmiljøet […]

Ved kvotekongens hof

Statens offentlige arbejdspladser skal flyttes fra København og strøs ud over landet, for Danmark er trukket skævt. Eller er det? Måske det er en myte. Kunne myten om kløfterne mellem landsdelene snarere være grøfter, gravet af en samling hævntørstige politikere? Læs her vestjyske Egon Clausens […]

Naturstyrelsen vender naturen ryggen på Mors

Den enestående natur på Mors trues af molergravning, og Naturstyrelsen bakker op bag denne ødelæggelse af et landskab, der rummet er kandidatur til listen over UNESCO Verdensarv-lokaliteter. Det skriver læge Jørgen Saaby, Mors, i denne gennemgang af den mere end spegede sag, der lige siden […]

Lunde Larsen nægter at stoppe giftregnen over danske æbler

De økologiske frugtavlere får ødelagt deres frugt på grund af sprøjtegift, der havner de forkerte steder i form af nedbør. Men ingen vil erstatte deres økonomiske tab. Heller ikke miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, som nægter at tage ansvar, selv om hans egne embedsmænd […]

Vestjyske landmænd blæser på landsrettens dom

Værnengene pløjes og gødskes trods fredning og EU-beskyttelse. Det fortæller Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse 7. juni 2016. Et af Danmarks vigtigste fugleområder er under pres for at blive opdyrket, selv om det både er fredet, udlagt som EU Natura-2000-område og […]

Naturen vinder i sag om Værnengene

En sag mellem en landmand og Natur- & Miljøklagenævnet blev afgjort i onsdags. Nævnet vandt. Og den sag, som DN i sin tid startede, blev dermed afgjort til naturens fordel. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening 13. maj 2016. Hos den private lobbyistorganisation Landbrug & Fødevarer ærgrer […]

Lad naturfond overtage de forgældede landbrug

Danske landmænd skylder 350 mia. kr. væk, og medmindre vi tager drastiske midler i brug, så står sektoren overfor en bølge af tvangsauktioner. Fra 2014 til 2015 blev overskuddet i landbruget næsten halveret. Samtidig bærer landbruget rundt på en stor gæld, der særlig blev opbygget […]

VILLUM FONDEN investerer 20 mio. kr. i Merkur Andelskasse

Merkur Andelskasse kan med en investering på 20 mio. kr. fra VILLUM FONDEN øge udlånet til flere bæredygtige projekter. Med en investering på 20 mio. kr. i nyudstedte andelsbeviser i Merkur Andelskasse muliggør VILLUM FONDEN et fremtidigt merudlån fra Merkur på 120 mio. kr. til […]