Ville du spise en “Frankenfisk”?

Der er givet grønt lys for at opdrætte genmodificerede laks, der vokser DOBBELT så hurtigt som deres mere naturlige slægtninge. “Frankenfisk” – opkaldt efter den fiktive Frankenstein-figur – er laks, der er blevet genetisk manipuleret med gener fra kongelaksen (chinook-laksen), som  får dem til at vokse […]

Professor: Glem ikke, til slut ender det hele ude i Kattegat

  En af Danmarks største ferskvandsøkologer tager nu også afstand fra en af de mest omdiskuterede anbefalinger i Natur- og Landbrugskommissionens slutrapport fra april i år. Ifølge professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet, er det et blålys, at landbruget skulle kunne øge forbruget af kvælstofgødninger uden […]

Fattig S-SF-R-regering tilbydes millionhjælp fra sportsfiskere

Sportsfiskerne tilbyder miljøminister Ida Auken millioner af kroner til at løse problemet ved Tangeværket, så Gudenåen endeligt kan slippes fri. Samtidigt skal der bevilliges ekstraordinært mange millioner til fiskepleje på Sjælland. Det skriver Danmarks Sportsfiskerforbund i en pressemeddelelse 20/11. Det skal ikke være pengene, der […]

Udslip af ørreder fra havdambrug skader vildfisk

Trods gentagne anbefalinger fra Danmarks Sportsfiskerforbund om at rykke fiskeopdræt i saltvand på land til lukkede, recirkulerede anlæg, gives der stadig tilladelse til at opdrætte fisk i bure til havs. Det skaber ikke alene et stort forureningsproblem med næringsstoffer, der er også tale om ekstrem […]

Laks skal opdrættes på land

Fremtidens havbrug vil ligge på land. Det er den 35-årige direktør Thue Holm ikke et sekund i tvivl om, og meget kan tyde på, at han får ret. I oktober i år sendte han sine første opdrætslaks ud på det internationale marked. Det er fisk, […]

Auken gør det dyrere at sætte Gudenåen fri

Skal Gudenåen endelig slippes fri, eller vil Gudenaacentralens symbolske udnyttelse af vandkraften fortsætte ud i fremtiden? Svaret på det spørgsmål har rigtig mange sportsfiskere ventet på i årevis. Nu nærmer sandhedens time sig. Miljøminister Ida Auken har 16. august 2013 udsendt sit høringsforslag til “Lov […]

Havdambrugene skal ud af de østjyske fjorde!

Det smukke syn af den bølgende blå fjord fortrænges af en skov af sorte pvc-plastringe med ørreder i bur, når man sejler ind mod Horsens Fjord. Her ligger toogtyve store ørredbure som en enorm flydespærring tværs over den sejlbare del af Alrø Sund. Kønt er […]

Menneskeskabte klimaændringer presser livet i havene

Et verdensomspændende studie afliver tidligere tvivl om temperaturstigningens konsekvenser. Varmere havvand får bl.a. fisk til at vandre hen, hvor de normalt ikke lever. »Vi mennesker spiller en rolle i det her,« siger uafhængig forsker. Det skriver videnskab.dk 4. august 2013. Læs hele artiklen her.

Enhedslisten vil skyde sæler

Voksende bestande af sæler skaber proble-mer for fiskerne, og Enhedslisten vil nu bede flere ministre tage stilling til en kontrolleret bort-skydning af større dele af bestandene. Det skriver dknyt 26. juli med henvisning til JydskeVestkysten, der oplyser, at i Varde Å har lystfiskerne fanget katastrofalt […]