Retssag: Skal Lynetteholmen sættes på stop?

Klimabevægelsens retssag mod By&Havn har haft sine første fem retsdage, hvor advokater krydsede klinger. Gylle.dk’s reporter var med Første akt af Klimabevægelsens retssag mod By og Havns Lynetteholm-projekt var overstået mandag den 22., da juristerne sluttede fem dage i Landsretten med deres afsluttende procedure. Sagens […]

Lammefjordens Grøntsagslaug blæser på forbrugerombudsmandens advarsel

Kartoffelproducenternes formand vil ikke opfylde markedsføringslovens krav om at berigtige urigtige eller vildledende oplysninger i markedsføringen af Lammefjordens kartofler som ”sunde”. Trods producenternes anvendelse at et stort antal sprøjtegifte der kan være både kræftfremkaldende og fosterskadelige, påstår Lammefjordens producenter fortsat, at deres kartofler gør det […]

Trods iltsvind søger Danmark om ekstra gødning til landbruget

Miljøminister kæmper for at konventionelle kvægbrugere kan anvende en tredjedel mere kvælstof på deres marker end andre landmænd Danmark har ifølge Politiken indledt en dialog med EU om at forlænge en dispensation til at sprede ekstra gødning på marker, som dyrkes af landets mælkeproducenter. Det […]