Grænsen for vækst er nået

Systemanalytikeren Dennis Meadows, der for 40 år siden stod i spidsen for arbejdet med rapporten ’Grænser for vækst’, ser nu rapportens mest dystre scenarier faktisk er ved at blive virkelighed. – Væksttrangen er ikke indbygget i vore gener, men den er blevet til kernen i […]

Hemmelig video afslører, hvad der blev sagt i “skovsminke-sagen”

Skovsminkesagen begyndte sidste arbejdsdag før jul 2007, hvor daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) udsendte en pressemeddelelse om, at man havde indberettet til EU, at skovenes tilstand var ‘ gunstig’. Og at den indberetning byggede på ministeriets rådgivere i Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Det var direkte […]

Åbenhed sejrer – bravo, Ida Auken!

Nedenstående artikel er skrevet af journalist Nils Mulvad og lagt ud på Åbenhedstinget.dk 21. december som en julegave til alle ordentlige danskere. Læs den og forstå, at det nytter med protester… Regeringen opgiver at gennemføre en ny miljøoplysningslov. I stedet kommer Miljøministeriet med en vejledning […]

Minkavler fradømt retten til at drive landbrug

En jysk minkavler er dømt ved landsretten og skal betale over 50.000 kroner i bøde. Avleren har svinet med miljøforhold, trods flere påtaler fra kommunen. Hans opførsel står i grel modsætning til det billede interesseorganisationen Dansk Pelsdyravl forsøger at tegne af de 1600 minkavlere i […]

”Lille hav, hvad nu?”

Chilbal Film har udsendt en fremragende dokumentarfilm om overfiskeri og landbrugsforurening. Med filmen ”Lille Hav hvad nu?” er det hensigten at sætte havmiljøet på dagsordenen. Filmen kan derfor hentes på: https://vimeo.com/78240230

Godt nyt om Vandrefalken i Grønland

Gennem flere årtier styrtdykkede verdens hurtigste fugl mod udryddelsens afgrund på grund af agroindustriens giftige hjælpestoffer. Især i 1960’erne og 70’erne var vandrefalken udsat for en meget kraftig tilbagegang i store dele af sit udbredelsesområde på grund af den udbredte anvendelse af sprøjtegifte og andre […]

Professor: Glem ikke, til slut ender det hele ude i Kattegat

  En af Danmarks største ferskvandsøkologer tager nu også afstand fra en af de mest omdiskuterede anbefalinger i Natur- og Landbrugskommissionens slutrapport fra april i år. Ifølge professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet, er det et blålys, at landbruget skulle kunne øge forbruget af kvælstofgødninger uden […]

Protestbønder taber injuriesag for 2. gang i Østre Landsret

Det er tilladt at sige, at landbrugets forurening hvert år er skyld i hundredvis af lukkede drikkevandsboringer. Østre Landsret slår fast, at tidligere direktør i Danmarks Naturfred-ningsforening, René la Cour Sell, ikke kan dømmes for injurier efter udtalelser i 2010 om landbrugets rolle i lukningerne. […]