Naturstyrelsen vender naturen ryggen på Mors

Den enestående natur på Mors trues af molergravning, og Naturstyrelsen bakker op bag denne ødelæggelse af et landskab, der rummet er kandidatur til listen over UNESCO Verdensarv-lokaliteter. Det skriver læge Jørgen Saaby, Mors, i denne gennemgang af den mere end spegede sag, der lige siden […]

Tusindvis af naturbeskyttede arealer er ødelagt i Danmark

Naturbeskyttelse.dk afdækkede og hævdede i 2009, at i tusindvis af naturbeskyttede arealer havde lidt overlast i Danmark. Den påstand mødte stor modstand fra landbruget og en række kommuner, som ikke mente, det kunne passe, at der blev set stort på beskyttelsen, og at natur blev […]

Stort stenrev genskabt ved Læsø

100.000 tons sten blev lagt lagt ud på bunden af havet i 2008 nordøst for Læsø. Stenene skulle genoprette et gammelt stenrev og tiltrække tangskov, muslinger, hummere, krabber og fisk. I dag stortrives  (se video) livet på det genskabte stenrev, og naturgenopretningsprojektet har netop vundet […]

Naturstyrelsen bryder skovloven

I statens skove i Nordsjælland skal der i år fældes 93.000 kubikmeter træ, der skal køres ud af skoven af 4500 lastbiler, dersom hver rummer 20 kubikmeter træ. Aktiviteterne giver naturligvis store skader på skovbunden og på vejene. For skov­ningsmaskinerne har travlt. Fældet træ og […]

Fusk eller sjusk i ny skovrapport?

Biologerne Hans Henrik Bruun, Jacob Heilmann-Clausen, Rasmus Ejrnæs, Anders Højgård Petersen, Carsten Rahbek offentliggjorde 4.3. 2015 en kras bredside mod Naturstyrelsen, der på det nærmeste beskyldes for at starte en ny “Skovsminke“-sag! Indlægget blev trykt i dagbladet Politiken, men med forfatternes tilladelse kan det læses […]

Det fynske Helnæs-naturprojekt blandt de bedste i EU

Naturstyrelsens pleje af strandenge og overdrev på halvøen Helnæs var blandt de bedste naturprojekter i EU 2013. Det mener EU’s LIFE Fond, der har udvalgt Naturstyrelsens projekt som et af de 13 bedste blandt i alt 46 naturprojekter, der blev afsluttet i 2013, og som […]

Skovduer skydes fra ungerne i reden

– Jeg hørte rygter sidste weekend om, at alle der søger får tilladelse. De tjekker ikke en gang, om man har en mark, hvor de kan gøre skade. Sådan skriver en jæger på internetforummet Nordisk Våbenforum, om muligheden for at få dispensation til at skyde […]

“I ødelægger Øresund!”

I et usædvanligt skarpt debatindlæg i Politiken 5. september 2014 kritiserer Helsingør-borgmesteren Benedikte Kiær (K) og Helsingborg-borgmesteren Peter Danielsson (Moderate) den ødelæggende effekt af sandsugning i Øresund, som den danske miljøminister Kirsten Brosbøl (S) tillader. Indledningsvis skriver de to borgmestre: “Danmarks socialdemokratiske miljøminister mener tilsyneladende, […]

Kampesten fra gammel gård bliver nyt snogeparadis

  Snoge, firben, lækat og stålorme får nu mange flere levesteder i Greve Skov syd for København. For at forbedre biodiversiteten i den nytilplantede Greve Skov, har Naturstyrelsen bygget et 25 meter langt stendige. Det fremgår af en pressemeddelelse 19. juni 2014 fra styrelsen. – […]