Nuttede dyr får gerne en hjælpende hånd

Hasselmusen, birkemusen og 17 flagermusarter er nogle af Danmarks mest sjældne pattedyr og skal have bedre levevilkår. Derfor lancerer miljøministeren  et nationalt musekort for at sætte fokus på støtteordninger for de sjældne arter.

Atter grævling på Amager

Det sky rovdyr grævlingen, har fundet vej til øen Amager ud for København. Det skriver Naturstyrelsen ifølge Netnatur 17. maj 2014. Naturstyrelsen bekræfter, at private videooptagelser fra en have nær Kongelunden på det sydlige Amager, viser en grævling. – Grævlingen er formentlig vandret over Sjællandsbroen eller […]

Danske ynglefugle i frit fald – eller i fremgang?

Går det godt eller skidt, når 38 procent af alle danske ynglefugle er i tilbagegang? Naturstyrelsen mener, det går rigtig godt. Begrundelsen? Det kunne jo være langt værre. Sådan må man tolke Naturstyrelsens valg af overskriften “Flere danske fuglearter er i fremgang” til en præsentation […]

Naturen får det værre og værre

90 procent af naturtyperne og 39 procent af arterne under EU’s Habitatdirektiv har ugunstig bevaringsstatus.  Det fremgår af rapporten ”Bevaringstatus for naturtyper og arter” fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Rapporten, der blev offentliggjort 23. marts 2014, er en præsentation […]

Er Ida Auken igen lokket i en fælde?

 Af biolog, cand.scient Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød Et stort antal af driftsplanerne for statens skove er udløbet for flere år siden og driften af mere end en halv snes af distrikterne sker nu efter provisoriske planer. Derfor bør hugsten i statens skove ophøre, indtil der […]

Skal indtægterne fra jagt fortsat nedtones, Ida Auken?

  Af Carsten Murmann, mag.scient. Københavns Universitets 2012-rapport om skovenes økonomi er blevet kritiseret for ikke at oplyse jagtindkomster, og i stedet blot betegne dem som ‘bi-indtægter’. Rapportens forfattere har svaret igen, at jagtindtægter ikke er ’tilgængelige data’  fra Naturstyrelsen (NST). KU anslog netto-indtægten fra […]

Forkert at give landmænd veto over nationalparker

Rigsrevisionen har 19. december udsendt sin beretning om forvaltningen af de danske national-parker gennem de seneste syv år.  I en konkluderende bemærkning til rapporten udtaler statsrevisorerne, at de “finder, at Miljøministeriets faglige og styringsmæssige rammer for nationalparkerne ikke har været helt tilstrækkelige til at sikre, […]

Hemmelig video afslører, hvad der blev sagt i “skovsminke-sagen”

Skovsminkesagen begyndte sidste arbejdsdag før jul 2007, hvor daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) udsendte en pressemeddelelse om, at man havde indberettet til EU, at skovenes tilstand var ‘ gunstig’. Og at den indberetning byggede på ministeriets rådgivere i Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Det var direkte […]