Tysklands vandmiljø overholder ikke EU-normerne

Spiegel_artikel

Gødningsstoffer og industrispildevand overbelaster stadig søer og floder i Tyskland. Det er facit efter seks års bestræbelser for at implementere EU vandrammedirektivet. Nu prøver man igen. Det skriver Der Spiegel  19. januar 2016.

Vandmiljøet i Tyskland opfylder stadig ikke EU’s krav til økologisk kvalitet. Det fremgår af den tyske regerings besvarelse af et spørgsmål stillet af De Grønne. Partiets miljøordfører, Peter Meiwald krævede kraftigere tiltag for at mindske tilførslen af næringsstoffer til floder, søer, havområder og grundvandsmagasiner.

Ronnis-fisk,-dag

Millionindtjeningen på lystfiskeri er helt afhængigt af et rent vandmiljø.

Især kvælstof og fosfor spiller en væsentlig rolle for vandkvaliteten. Disse stoffer når floderne i industrispildevand eller løber ned i grundvandet, vandløb og søer fra marker, hvor der spredes gødning. Hvis koncentrationen af disse stoffer bliver for høj, kan det ødelægge den økologiske balance med alvorlige konsekvenser for dyre- og plantelivet. Beskyttelse af vandmiljøet er især vigtigt for at sikre drikkevandsforsyningen til befolkningen uden at det bliver for dyrt, udtalte Meiwald.

Den første implementeringsperiode for EU-Vandrammedirektivet sluttede ved årsskiftet. Direktivet skal sikre en ”god økologisk tilstand” i grund- og overfladevand i hele EU. Som det fremgår af svaret til De Grønne fra den tyske regering er arbejdet langt fra slut. Myndighederne har for eksempel erkendt, at man ikke i 2015 kunne overholde EU-normerne for 82% af vandet i vandløb og søer og 36% af grundvandet. Derfor har regeringen forlangt undtagelsesbestemmelser fra EU-kravene vedrørende disse dele af vandmiljøet.

Andre populære indlæg:

Comments

comments

En kommentar til Tysklands vandmiljø overholder ikke EU-normerne

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.