Gråænder opdrættes til jagt og udsættes i småsøer og damme over hele landet. Gråanden kan være en rask smittebærer for fugleinfluenza. Jægerne indberettede, at der blev udsat cirka 50-60.000 gråænder i hvert af årene var 2018 og 2019. DCE, Århus Universitet skønner, at det reelle tal for de år lige udsætninger måske var op til 386.000. Foto Søren Wium-Andersen

Vidste du at antallet af udsatte skydefugle nu svarer til 71 pct. af vildtudbyttet af fugle?

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

Udsætningen af opdrættede fugle til jagt er blevet aktualiseret af et udbrud af fugleinfluenza ved Viborg kort efter nytår, der resulterede i, at en besætning på cirka 4000 ænder og 5000 fasaner samt gæs og høns er blevet slået ned. Da der var en lignende situation i 2016 med fugleinfluenza estimerede Fødevarestyrelsen, at udbruddet havde kostet godt og vel 100 millioner.

Nye oplysninger tyder på, at der også blev udsat måske 386.000 gråænder og måske 30.000 agerhøns. Foto: Søren Wium-Andersen

I 2019 viser vildtudbyttestatistikken, at der blev skudt 1.878.944 stykker vildt her i landet. Heraf var de 1.689.217 fugle. Der blev samtidigt udsat i størrelsesordenen 1.200.000 opdrættede fugle til jagtformål, de såkaldte skydefugle. Heraf var de 800.000 fasaner, mens nye oplysninger tyder på, at der også blev udsat måske 386.000 gråænder og måske 30.000 agerhøns.

Selvom en opgørelse over udviklingen af de danske jagtbare fuglearter viser, at bestandene i dag for 17 arters vedkommende er blevet reduceret med fra 35 % – 89 % siden 1991, så bør denne reduktion af biodiversiteten ikke kompenseres gennem udsætningen af 1,2 mio. opdrættede skydefugle. For de udsætninger skader direkte biodiversiteten.

Jægerne burde i stedet for at skyde udsatte fugle overveje at gå ned i et skydetelt og nedskyde papfigurer af kyllinger og ænder, og så købe en frossen and eller kylling på vejen hjem fra jagten.

Det er på tide, at politikkerne overvejer, hvor meget disse omfattende udsætninger af skydefugle reelt skader den danske biodiversitet. Jægernes afskydning bør begrænses til at høste det naturlige overskud i naturen.

Læs også:

Jægersnyd øger risiko for fugleinfluenza

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Kjeld Hansen

  Så breder den sunde fornuft sig, omend det tog sin tid…Miljøstyrelsen har i dag meddelt at alle tilladelser til indfangning af fasaner standses med øjeblikkelig virkning på grund af udbrud af højpatogen fugleinfluenza i vilde fugle i Danmark. Læs mere:
  https://www.skovforeningen.dk/nyhed/tilladelser-til-indfangning-af-fasaner-standses-paa-grund-af-fugleinfluenza/

 2. Er selv jæger og kan kun være enig i, at udsætning af fugle til skydning bør stoppe. Det har intet med jagt at gøre og praktiseres desværre i stor stil for velhavende herrer på de store godser. Jeg kan fint forlige mig med udsætning af visse fugle, hvis det har til formål at hjælpe en presset fugleart i en ligeledes presset natur (læs moderne landbrug). Det skal så dog ikke være muligt at drive jagt på disse fugle i den umiddelbare jagtsæson. Den gode jagtoplevelse på det naturlige overskud og som langt fra lykkedes hver gang man drager afsted, er det der tiltaler mig

 3. Så skal vi også forbyde fodbold og biler. Fodbold avler vold i stor stil og koster skatteborgerne formue. Langt over 100 millioner om året og jeg har ikke indregnet de skader som politiet er udsæt for. Biler og specielt el biler slår flere råvildt ihjel hvert år end jægerens. De burde også forbydes. Og når vi er i gang så burde vi forbyde avl af slagtedyr. Det er ikke human at bure dyr inde til at fede overvægtige danskere De burde kun spise frugt og grønt.

 4. Rene Dahl

  Besynderlig sammenligning Agnar.

  • Måske men det er ikke journalistisk som Kjeld udover på denne site. Det er propoganda eller meningsdannelsen. Så længe som vi avler slagtedyr så kan vi også udsætte fugle. Det har f.eks reddet agerhønsnen i DK og flere dyrearter i Afrika. Hel og lykke med jeres sag. Jeg bliver sent enig.

 5. Kjeld Hansen

  Ornitologerne siger fra: https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1928

Skriv en kommentar