Tremmekalv1
Lidt færre spædkalve sendes ud af landet, men de opdrættes stadig i bokse.

I 2014 blev knap 43.000 spædkalve sendt ud af landet mod 45.000 i 2013. Nedgangen svarer til et fald på 4,5 procent og er det første fald i eksporten siden 2007. Det oplyste det såkaldte Videncenter for Landbrug (Seges), 26. januar 2015. En spædkalv er maksimalt to måneder gammel.

”Det er meget glædeligt, at vi nu efter flere års stigning endelig ser et fald”, lyder det fra chefkonsulent K. B. Lind Pedersen, Landbrug & Fødevarer.

”Det her er først og fremmest en sejr for dyrevelfærden, fordi vi tidligere har haft et stigende problem med mange kalve, der blev opfedet i udlandet og kom ud på lange transporter”, siger fødevareminister Dan Jørgensen (S), 21. februar 2015.

De seneste tal for januar viser dog, at antallet af spædkalve, der blev eksporteret, kun faldt fra knap 5000 i januar 2014 til godt 3000 i år. Dermed fortsatte den beskedne tendens fra sidste kvartal af 2014.

Tremmekalv_stortoverblik
Om den industrielle opvækst foregår i bokse i Danmark eller i Holland, udgør næppe den store dyrevelfærdsmæssige forskel, uanset at fødevareministeren betragter det lille fald i eksporttallene som en “sejr” for dyrevelfærd.

Som tidligere nævnt blev der eksporteret 43.000 kalve fra Danmark i 2014. Faldet i eksporttallene kommer efter, at regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget i sommeren 2014 satte kvægpræmien op, så det fra 1. jan 2015 blev en bedre forretning at opdrætte kvæg i Danmark.

Den nye pengepræmie ventes at kommer til at ligge på godt 700 kroner i 2015 mod knap 500 kroner i 2014. Derudover har lave priser på spædkalve i udlandet ifølge Lind Pedersen formentligt også haft en effekt på eksportkurven.

K. B. Lind Pedersen forventer, at eksporten vil fortsætte sit fald i 2015:

“Jeg tror ikke på en dramatisk nedgang, men jeg tror, at vi kan regne med et fortsat fald, primært som følge af den højere slagtepræmie”.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.