Debat IV: Udfordringer løses ikke af fordums landbrug

Politiken | 18.07.2013 | Af Jørgen E. Olesen og Jørn Jespersen, professor i agroøkologi på AAU og medlem af Natur- og Landbrugskommissionen og formand for Natur- og Landbrugskommissionen DER HAR I den seneste uge været rejst kritik af anbefalingerne fra Natur-og Landbrugskommissionen (NLK), dels fra […]

Økologisk mad fra 600 køkkener

Københavns Madhus ruster op til en stor økologiomlægning af offentlige køkkener, fortrinsvis uden for København. Natur-Erhvervstyrelsen har netop bevilget et tocifret millionbeløb til ‘Projekt omlægning i hoveder og gryder’, som vil komme mindst 38.000 borgere til gode, involvere 600 køkkener, 1000 køkken-medarbejdere og øge det årlige […]

Debat III: Er anbefalingerne pengene værd?

Natur & Landbrug-kommissionens formand Jørn Jespersen slipper ikke for debat ved at kræve ubetinget enighed og positive tanker. Og det nytter slet ikke at spille “han hader jo bare landbruget”-kortet som svar på enhver kritik. Det sidste argument burde i øvrigt være langt under en […]

Debat II: Forslag vil næppe hjælpe naturen

”Det betændte er, for det første, at kommissionens forslag næppe vil reducere belastningen af naturen med hverken pesticider eller næringsstoffer som kvælstof og fosfor” lyder kritikken af Jørn Jespersens skarpe udfald fra Frie Bønder-Levende Land. Dertil kommer, at kommissionens egne forslag vil øge klimaproblemerne, stik […]

Debat: Tænk dog i løsninger

  Natur- og Landbrugskommissionens formand giver sit bud på, hvorfor det er lykkedes at skabe relativt bred opbakning bag Natur-og Landbrugskom-missionens anbefalinger. “Nemlig at vi har tænkt i synergi og optimering af flere hensyn samtidig”, lyder det i kommissionsformandens svar på Kjeld Hansens kronik i […]

Ny agrovækst vil koste en bondegård

Den store rapport fra Natur- og Landbrugskommissionen er ikke bare blottet for visioner om nye former for bæredygtig landbrug. Dens anbefalinger er så ringe, at man kun kan frygte, hvilke af dem, som bliver fulgt. Under alle omstændigheder vil det blive hundedyrt for skatteyderne. Politikens […]

Landmænd skovler penge ind

Det lysner for landbruget. I 2013 forventes indkomsterne at nå op på et forholdsvis højt niveau. Det skriver Ritzau 20. juni på baggrund af en ny indkomstprognose fra det såkaldte Videncentret for Landbrug. Alle landmænd kommer til at tjene gode penge, og i de fleste […]

Skattefidus kan give millioner

Landbrugsavisen, der fungerer som medlemsblad for landbrugets organi-sationer, bragte 19. juni en artikel, der anbefalede en fidus til at slippe for at betale skat. Metoden, der ikke er ulovlig, sikrer, at sælgeren kan spare op til flere millioner kroner i skat.

Forfejlet fokus på penge til landbruget skader kommunen

Foreningen for kommunale teknik- og miljøchefer afholdt den årlige konference på Nyborg Strand, 29.- 30. maj, hvor ca. 600 kommunalt ansatte deltog. Det mest velbesøgte debatarrangement handlede om natur og landbrug, hvor Kjeld Hansen debatterede konklusionerne i Natur- og Landbrugskommissionens rapport med miljøchef Hans Roust […]