Sprøjtesvinene er på spil

Landmanden havde udlagt den lovpligtige randzone, men han “glemte” lige, hvad formålet var – at skåne vandmiljøet for gødningsstoffer og sprøjtegifte. Så han gav randzonen en tur med giftsprøjten. Det er helt klart idiotisk – og  ulovligt. Billedet er optaget 6. juni 2013 fra Tingvejen […]

Landmænd sprøjter løs

Trods advarsler fra både politikere og eksperter fort-sætter landbruget uhæmmet med at bruge stadig flere kemiske hjælpemidler til vækstregulering og bekæmpelse af insekter, ukrudt og svampe. I 2012 eksplode-rede salget af sprøjtemidler i Danmark med en stigning på 19,3 procent. Det viser den netop offentliggjorte […]

Rapport fra Wilhjelm+11 udgivet

Konferencen “Wilhjelm+11” handlede i 2012 om havet og blev afholdt fredag d. 16. november kl. 9.00-15.15 i August Krogh bygningen, Univer-sitetsparken i København. Titlen var “Havet under overfladen – ude af øje, ude af sind?” På konferencen blev teorier blandet med praktiske erfaringer og med henblik […]

Godt salg i sprøjtegift

Den danske kemigigant, Cheminova, tjente kassen på sine sprøjtegifte i 2012. Moderselskabet Auriga Industries A/S, der står bag kemiproducenten på Harboøre Tange i Vestjylland, kom ud af regnskabsåret med en omsætning på 6,263 mia. kr. og et overskud på (EBIT) 502 mio. kr. Det skriver […]

Duplik: Fem dagsommerfugle forsvundet

Biodiversitet. Det strider simpelt hen mod Skovdyrkernes DNA at lade store skovområder ligge udyrkede hen, siger de selv. Måske er det så ikke skovdyrkerne, vi skal sætte til at forvalte Danmarks skoves biodiversitet?   af Rasmus Ejrnæs m.fl. Weekendavisen | 19.04.2013 Jens Kristian Poulsen (JKP) […]

Replik: Nogen har mistet proportionssansen

Biodiversitet. Det er en selvfølge, at urørt skov og græsningsskove er godt for dyrene. Men ingen kan dokumentere, at det er nødvendigt at udlægge et areal svarende til Bornholm. af Jens Kristian Poulsen, m.fl. Weekendavisen | 12.04.2013 Lyt lige til videnskaben, skriver Hans Henrik Bruun, […]

Det gamle træ – oh, lad det stå…

Det lykkedes ikke at standse tabet af biologisk mangfoldig-hed i Danmark inden år 2010, og den officielle målsætning er nu, at det skal ske inden år 2020. Sidste forår gjorde Det Økonomiske Råd i dets årlige miljøøkonomiske redegørelse et forsøg på at beregne, hvad det […]

Biogas er en økonomisk dødssejler

Politikernes ambitiøse mål om, at halvdelen af landbrugets gylle skal gennem et biogasanlæg i 2020, synes mere og mere umuligt at nå. Trods øgede tilskud og mere i anlægsstøtte via energiforliget sidste forår mener rådgivere og aktører stadig ikke, at ret mange store biogasanlæg vil […]

Forårsrengøring i naturen

Søndag  21. april afholder Danmarks Naturfredningsforening årets indsamling af affald i naturen. Alle, der har lyst til at være med til at give naturen en hånd, kan deltage. Ønsker man at deltage i en åben indsamling, skal man ”blot” møde op på dagen og samle […]