Dansk svinevelfærd halter bagud i ny undersøgelse. Svinevelfærden er stadig over standard i Danmark men ikke i den absolutte verdenstop, konkluderer et nyt dansk studie, der har sammenlignet svinevelfærden i fem europæiske lande

DYREVELFÆRD – Koteletter, hakket gris og bacon i metermål. Når vi spejder efter svin i supermarkedets køledisk i dag, ser varerne givetvis anderledes ud, end de gjorde for et par årtier siden. Oftere er indpakningen grøn og plastret til med øko- og dyrevelfærdsmærker og billeder af svin på græs, og det underbygger det selvbillede, vi har i Danmark:

Vores svinevelfærd hører til i den absolutte verdenstop.

Men det er en sandhed med modifikationer, skriver videnskab.dk og fortsætter:

Professor Peter Sandøe, IFRO

»Jeg vil kalde det for en sejlivet myte,« siger Peter Sandøe, professor i dyreetik og dyrevelfærd på Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

Han står bag et nyt studie, der peger på, at Danmark halter væsentligt efter flere af de stor-svine-producerende-lande, vi gerne vil sammenligne os med.

I studiet, der er publiceret i tidsskriftet Animals, har Peter Sandøe og en række kolleger undersøgt grisevelfærden i Danmark, Sverige, Holland, Storbritannien og Tyskland. 

Sammen med Tyskland skraber den danske grisevelfærd samlet set bunden i studiet, Holland klarer sig kun lidt bedre, mens Sverige og Storbritannien løber med de bedste placeringer. 

»Selvfølgelig er vi bedre end USA, Polen og de fleste lande i Asien. Men vi er kun lige lidt over EU-standard, og jeg mener da, at vi kan og bør gøre det bedre,« tilføjer Peter Sandøe, der forsker i dyreetik og dyrevelfærd på Københavns Universitet.

En »dramatisk forskel« mellem landene

I studiet har Peter Sandøe sammen med en gruppe forskere indenfor økonomi og dyrevelfærd undersøgt svinevelfærden i de fem lande ved at se nærmere på:

  • landenes produktion og lovgivning
  • og den såkaldte ‘markedsdrevne dyrevelfærd’ – der er et mål for, hvad forhandlere og forbrugere (altså, markedet) kan gøre for dyrevelfærden.

Forskerne har undersøgt svinevelfærden i produktionen og den markedsdrevne dyrevelfærd.

  • Produktionen dækker over lovgivningen i det pågældende land. Når man ser isoleret på lovgivningen, kan man lave en vurdering af svinevelfærden.
  • Markedsdreven dyrevelfærd dækker over niveauet af dyrevelfærd, når man ser på, hvad forbrugerne køber af produkter i det pågældende land. 

Markedsdreven dyrevelfærd dækker for eksempel over, hvorvidt forbrugeren vil betale ekstra for god dyrevelfærd gennem et dyrevelfærdsmærke

Svinevelfærden er blevet målt ved at stille 15 spørgsmål om velfærden til en gruppe eksperter i svinevelfærd, hvorefter de har brugt svarene som udgangspunkt for at undersøge tilstanden af i de fem lande.

Undersøgelsen viser blandt andet, at Danmark scorer langt lavere end Storbritannien og Sverige, når det gælder især velfærden i produktionen af svinekød.

Når man ser på forbruget fremfor produktionen, jævner det sig lidt ud, da de britiske og svenske forbrugere i høj grad spiser svinekød, der er importeret fra lande med en lavere standard for dyrevelfærd, mens de danske forbrugere spiser en del svinekød, som er produceret med ekstra hensyn til dyrevelfærd. 

Men selv når man fokuserer på forbruget alene, klarer briterne og svenskerne sig samlet set bedre end danskerne, når det gælder om at sikre svinenes velfærd.

»Vi har udvalgt de fem lande, fordi det er de lande, vi gerne skulle måle os med på griseproduktion, og jeg vil sige, at der er en dramatisk forskel mellem landene,« fortæller Peter Sandøe til videnskab.dk.  

Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien er sammen med Danmark nogle af EUs største svineproducenter og forbrugere af svinekød.

Ikke overraskende 

Professor Jan Tind Sørensen, der er leder af sektion for dyrevelfærd på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet, er enig i, at den danske svinevelfærd bør være bedre. 

Professor Jan Tind Sørensen, AU

Samtidig er han dog ikke forbavset over studiets resultater:

»Det er ikke overraskende for mig som forsker, at Danmark ikke klarer sig så godt, som mange går og tror, men det er nok overraskende for forbrugerne. Danmarks griseproduktion hæver sig ikke op over et EU-minimum, og det er ikke noget, branchen (svineproducenterne, red.) råber højt om.«

»Lovgivningen i Danmark er ikke så god som i Tyskland og Holland og de lande, vi bør måle os med. Det ses eksempelvis på pladsen til slagtesvin, hvor Danmark er på niveau med Spanien,« tilføjer han.

Økologien batter 

Jan Tind Sørensen mener, at Danmark ofte får en bedre bedømmelse, end vi fortjener, når svinevelfærd sammenlignes på tværs af lande. 

Økosvin har det langt bedre end industrisvin, fordi de ikke lever indespærrede hele deres liv, men der er ikke mange af dem. Privatfoto

Det kan blandt andet skyldes, at de danske regler for økologisk svineproduktion giver bedre muligheder for god dyrevelfærd end de fælles EU-regler. 

Men her skal man huske, at det kun er forsvindende lidt (under 1 procent) af den danske svineproduktion, der faktisk er økologisk,” pointerer Jan Tind Sørensen. 

I det nye studie underbygges det også, at økologien er et af de steder, hvor svinevelfærden er markant bedre. Faktisk er velfærden hos de økologiske svin omtrent dobbelt så god end hos de konventionelle svin i Danmark ifølge den nye undersøgelse. 

(forts.)

Læs hele artiklen her.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar