Er det vandet i bækken, der står for højt? Nej, siger Bent Lauge Madsen. Det er marken, der ligger for lavt.

Hvis du klikker på billedet, får du adgang til en lille video-sekvens fra 10. februar 2011, hvor miljøbiologen Bent Lauge Madsen forklarer, hvad der er gået galt, når landmandens lavtliggende marker drukner.

Hvem er skyld i hvad? Du får kun et gæt… Skærmbillede fra videoen “En selvskabt plage” med Bent Lauge Madsen.

Bent Lauge Madsen har i mange år arbejdet intenst for at få vandløbslovgivningen moderniseret, så samfundet kan høste frugterne af de mange milliarder af kroner, der er investeret i rent vand. Læs hans seneste kommentar til arbejdet med vandløbslovgivningen nedenfor…

Bent Lauge Madsen har skrevet en fremragende bog om et langt livs oplevelser, forskning og miljøindsats for de danske vandløb. Køb den, hvis du interesserer dig det mindste for vore vandløb

Bent Lauge Madsen blev født i 1934 og siden sine ganske unge år, har han brugt timer og atter timer, sommer og vinter, ude i de danske bække og åer. Han har ihærdigt og med stor glæde og en fænomenal arbejdsevne samlet hundredvis af skønne beretninger om naturhistorien i det strømmede vand – om nogen er han manden, der forstår vores vandløbs biologi. Skal vi bevare den folkelige og politiske interesse for at beskytte vores vandløbsnatur, så skal vi blive ved med at fortælle gode historier! Naturhistorier. Og dem er bogen fyldt af. I et varmt og poetisk sprog fortæller Bent Lauge Madsen om de små dyrs utrolige liv og færden og om års arbejde med at forstå og finde forklaringer.
Bent Lauge Madsen er arkitekten bag vores nye vandløbslove. Han modtog 2014 den nyindstiftede Wesenberg-Lund pris for “en mere end hæderlig indsats inden for dansk ferskvandsbiologi.”
Pris: 250 kr.
Bestil direkte fra forlaget Epsilon.

One Comment

  1. Når der er oversvømmelser, kigger man altid nedstrøms efter de forhindringer, der holder vandet tilbage – og til sidst skal vi grave havet dybere. Problemet er at ALLE generationer før os har tænkt sådan – og handlet derefter. Først en lille rende rundt om hytten og ned til nærmeste lavning – så (med lidt bedre værktøj) blev den lille strøm gravet til en grøft – som oversvømmede naboen nedstrøms osv. osv.
    Kig opstrøms: Det er der problemet skabes. Hold op med “at gøre grøfterne op”! På den fladeste hedeslette kan der stå vand – i nogle dage, hvis regnen er rigelig. Men dræn og grøfter 3 eller 5-dobler afstrømningshastigheden – og den nedstrøms nabos problemer.

Skriv en kommentar