Fætter-kusine-fest kontrollerer landbrugets udviklingspenge

Landbrugsfonde

Hvert år giver Landbrug & Fødevarer en kvart milliard offentlige afgiftskroner til sig selv via landbrugsfondene, som kontrolleres af landbruget selv, viser nyhedsbrevet Mandag Morgens kortlægning. ”Det indbyder til dårligdom,” siger CBS-professor Peter Maskell. ”Den fætter-kusine-konstruktion indbyder til dårligdom”.

Han suppleres af vicedirektøren i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe, som har indgående kendskab til landmændenes uddelingspraksis, da han også er næstformand i Promilleafgiftsfonden for landbrug, der er den fond, der fordeler de fleste midler.

”Der er en alt for stor risiko for, at pengene bruges til at cementere det etablerede landbrug og de etablerede landbrugsinstitutioner frem for skabe den innovation og udvikling, erhvervet har så meget brug for,” siger Vagn Jelsøe.

Landbrugets erhvervsorganisation Landbrug & Fødevarer uddeler gennem et unikt fondssystem hvert år mellem 240 og 275 millioner skattekroner til sig selv. Det er penge opkrævet af staten i landbrugsafgifter med det formål at sikre landbrugets konkurrenceevne.

Mandag Morgen har gennemgået regnskaberne i de såkaldte promille- og produktionsafgiftsfonde i perioden fra 2012 til 2015, og kortlægningen viser, at ca. 55 pct. af de 450-500 millioner kr., staten samlet set overfører til landbrugsfondene, år efter år ender direkte hos Landbrug & Fødevarer og dets eget videncenter, SEGES.

Kortlægningen viser også, at Landbrug & Fødevarer agerer både sekretariat, medlem af fondsbestyrelserne og primær modtager af fondspengene – og tilmed selv forestår evalueringerne af projekterne. Erhvervsorganisationens mange kasketter og den nuværende uddelingspraksis høster hård kritik fra eksperter.

Hvis du vil læse hele artiklen, skal du købe adgang til den her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.