fremskudtdige_oversigt

På det toppen af det fremskudte dige ved Højer Sluse er der brolagt med SF-sten – og den slags skal holdes pænt og nydeligt. Selvom vi befinder os i Nationalpark Vadehavet, skal der være styr på ukrudt og anden unaturlighed, så hvorfor ikke finde sprøjten frem?

En ting er, fremskudtdige_taetpaaat digegreven maskinklipper de velgødskede grønne græsplæner på havsiden af diget (til højre ligger Vadehavet, men skal man virkelig sprøjte brolægningen?Eller er det bare randzonen mellem brolægning og digets græsflora, der absolut skal markeres?

Er der ingen dernede i det sønderjyske, der tænker på, hvor bagstræberisk et signal, der sendes, når naturfjendske kemikalier anvendes med løs hånd?

Billederne er fra november 2016.

Har du selv billedeksempler på tilsvarende letsindigheder, så send dem til gylle.dk på facebook. Husk at angive tid og sted.

 

Comments are closed.