Hvad er det dog for en tisgul kant i Nationalpark Vadehavet?

fremskudtdige_oversigt

På det toppen af det fremskudte dige ved Højer Sluse er der brolagt med SF-sten – og den slags skal holdes pænt og nydeligt. Selvom vi befinder os i Nationalpark Vadehavet, skal der være styr på ukrudt og anden unaturlighed, så hvorfor ikke finde sprøjten frem?

En ting er, fremskudtdige_taetpaaat digegreven maskinklipper de velgødskede grønne græsplæner på havsiden af diget (til højre ligger Vadehavet, men skal man virkelig sprøjte brolægningen?Eller er det bare randzonen mellem brolægning og digets græsflora, der absolut skal markeres?

Er der ingen dernede i det sønderjyske, der tænker på, hvor bagstræberisk et signal, der sendes, når naturfjendske kemikalier anvendes med løs hånd?

Billederne er fra november 2016.

Har du selv billedeksempler på tilsvarende letsindigheder, så send dem til gylle.dk på facebook. Husk at angive tid og sted.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.