Sådan så faremærkningen ud for diquat-midlet Reglone, mens det stadig lovligt kunne købes og anvendes uden dispensation.

I allersidste øjeblik lykkedes det de danske kartoffelavlerne at udvirke en dispensation til at bruge den stærke sprøjtegift Reglone, som EU har forbudt i alle medlemslande fra i år. Reglone er baseret på den svært nedbrydelige kemiske forbindelse diquat, der binder sig stærkt til mineraler og organiske partikler i jord og vand, hvor det forbliver uden væsentlig nedbrydning i årevis. Sprøjtegiften har været anvendt til at udtørre og nedvisne afgrøder før høst, men på grund af den store miljørisiko har EU valgt at forbyde giften.

Imidlertid har fødevareminister Mogens Jensen og miljøminister Lea Wermelin bøjet sig for landbrugets lobby, selvom et nærmere faktatjek afslører, at pressionen er baseret på stærkt overdrevne påstande.

Fødevareminister Mogens Jensen giver grønt lys for stærke sprøjtegifte

Landbrug & Fødevarer har gjort gældende, at uden en dispensation ville de danske kartoffelavlere påføres en svækket konkurrenceevne, der vil resultere i et tab på 900 mio. kr., og en eksport til en værdi af 4,5 mia. kr. vil komme i farezonen. Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse den 17. juli, hvor viceformand Thor Gunnar Kofoed udtaler:

“Vi er naturligvis glade for, at der er kommet en løsning, men hele forløbet med Miljøministeriet har været yderst kritisabelt. At spørgsmålet ikke for længst er afklaret, når vi søgte om tilladelse i oktober sidste år, fortæller noget om hastigheden på myndighedernes arbejde. Det er vi ikke tilfredse med, og det må ikke ske igen. Rettidig godkendelse af pesticider er afgørende for landbrugets konkurrenceevne, og det aktuelle forløb understreger behovet for, at området tilføres flere ressourcer”, siger Thor Gunnar Kofoed.

Den bornholmske landmand Thor Gunnar Kofoed finder det helt urimeligt, at landbruget skal slås for dispensationer til stærke sprøjtegifte. Foto: L&F/Sif Meincke

Falske påstande om konkurrenceforvridning

Men hvem er det, de danske kartoffelavlere står til at tabe til i den internationale konkurrence, hvis Reglone var blevet fjernet fra deres giftskabe? Ingen. Påstanden er grebet ud af den blå luft – eller rettere med et greb i landbrugets værktøjskasse med rygmarvsreaktioner.

FOR DET FØRSTE er der ingen af de førende kartoffelproducenter i EU, der har søgt dispensation, så der sker ingen konkurrenceforvridning til skade for danske avlere. Tværtimod giver dispensationen de danske producenter en unfair fordel, men i virkeligheden betyder den danske produktion ikke noget internationalt.

Kartoffelproduktion i EU er meget koncentreret og foregår hovedsageligt i syv medlemsstater: Belgien (5,9 %), Tyskland (17,2 %), Frankrig (15,2 %), Holland (11,6 %), Polen (14,3 %), Rumænien (5,7 %) og United Kingdom (9,7 %) tegnede sig for ca. tre fjerdedele af det beplantede kartoffelareal (76,9 % i 2018) og for produktionen (79,5 % i 2018).

FOR DET ANDET er de danske kartoffelavlere så små, at det næppe giver mening overhovedet at tale om konkurrenceforvridning eller fordele. Det danske erhverv bidrager blot med 3,5 % af den samlede EU-høst, men alligevel får danske avlere en urimelig og unødvendig konkurrencefordel, når de må anvende et forbudt giftstof til at lette deres arbejde.

FOR DET TREDJE har de danske avlere haft to år til at omstille sig til mindre skadelige metoder, men i stedet har man satset på en lobbyindsats for at fremtvinge en dispensation, hvilket er lykkedes. Ifølge Miljøstyrelsen er der også givet dispensationer til kartoffelavlere i Slovenien, Finland, Cypern og Letland, men ingen af disse lande har nogen betydning for produktionen af kartofler i EU. Tilsammen tegner de sig for 1,9 % af EU-produktionen, hvilket blot dækker der eget forbrug.

Sådan ser en nedvisnet kartoffelmark ud. I stedet for at kappe toppen af planterne, vælger de danske avlere at dræbe dem med kemi. Billedet viser en kartoffelmark i Lammefjorden på Sjælland. Privatfoto

EU-forbud undermineres konsekvent

Dispensationen til fortsat brug af Reglone føjer sig ind i rækken af dispensationer for stærkt giftige sprøjtemidler. De seneste otte år har Miljøstyrelsen 131 gange sagt ja til, at danske landmænd og gartnere kan bruge sprøjtegifte, der enten er forbudte eller endnu ikke er godkendt. Syv af stofferne på listen har fået dispensation i mindst seks år i træk. Det skrev DR Nyheder i december 2019.

Seniorrådgiver Rikke Lundsgaard, DN

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man meget skuffet over de to ministres eftergivenhed.

– Det er skuffende og helt ubegribeligt, at man nu gør det muligt at benytte Reglone igen. Det er jo ikke uden grund, at giften blev forbudt i EU. Danmark burde tage EU-forbuddet alvorligt og vise sig som en ansvarlig grøn nation, der støtter op om EU’s miljølovgivning, siger Rikke Lundsgaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver i foreningen.

Ifølge Danmarks naturfredningsforening er det bestemt heller ikke et ufarligt giftstof, som de danske kartoffelavlere nu kan benytte sig af, når væksten i kartoflerne skal stoppes. Faktisk er Reglone vurderet så farlig, at den er markeret med et dødningehoved – symbolet for akut giftig. Og det er ikke kun mennesker, der kan tage skade af sprøjtegiften. Reglone udgør også en reel trussel mod naturen.

– Reglone er yderst giftig for alle organismer, der kommer i kontakt med den. Og der er jo rigtig mange arter – blandt andet mange fugle og insekter – der enten lever eller finder føde på markerne, og som derfor risikerer at betale prisen for dispensationen, siger Rikke Lundsgaard.

Af denne EUROSTAT-tabel fremgår det, at danske kartoffelavlere er uden betydning i international sammenhæng. De tegner sig blot for 3,5 % af den samlede EU-produktion, mens Tyskland står for 17,2 % – uden at bruge Reglone.
Visited 3 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. John Hansen

    boykot almindelige kemidyrkede kartofler og køb økologiske giftfrie kartofler og andre grøntsager. Hvis i nogensinde har stemt på Wermelin eller Jensen så boykot dem og deres parti ved ikke at stemme på dem ved fremtidige valg.

  2. John Hansen

    Ja, det er dog utroligt og endnu et eksempel på erhvervets evne til at endnu engang udskyde at implementere løsninger, der ikke er i modstrid med naturen. Men føde- og miljøministerens eftergivenhed er for mig at se også et sørgeligt bevis på deres uvidenhed, hvor de endnu engang tager miljøet som gidsel. Pøj for pokker.

  3. Jørn Kolbeck

    Hvis nu en vognmand kan se en økonomisk fordel i at overskride EU reglerne om hviletid for sine chauffører, kan han så få en dispensation?

  4. Pingback: Løgn på løgn skaffede dispensation til forbudt sprøjtegift | Gylle.dk

Skriv en kommentar