Den manglende biosikkerhed på tyske slagterier har lukket en hel egn på grund af COVID19-pandemien.

En monumental og koordineret forbedring af træning og uddannelse i biosikkerhed, arbejdersikkerhed og overvågning af kødindustrien er nødvendig, især på nye markeder for kødprodukter

Slagterier og andre kødforarbejdningsanlæg står i centrum for COVID-19-udbrud verden over. Arbejdere i kødindustrien over hele verden er blevet uforholdsmæssigt hårdt ramt af COVID-19, hvor over 20.000 arbejdstagere i USA alene er smittet med virus indtil videre. Slagterier og forarbejdningsfaciliteter er blevet tvunget til at lukke eller reducere kapaciteten som svar på arbejdskraftmangel og sociale krav.

Det skriver FAIRR-initiativet den 3. juni 2020.

Dette mønster af forstyrrelse i forsyningskæder med animalsk protein er blevet gentaget globalt, hvilket afslører de vigtigste flaskehalse i disse systemer og deres iboende skrøbelighed over for eksterne chok.

Intensive kødproduktionssystemer involverer høj tæthed af individer, indendørs opbevaring, kronisk stress, nedsat immunitet og transport af levende dyr. Sammen skaber disse faktorer det perfekte miljø for, at dødbringende sygdomme kan mutere og sprede sig hurtigt

Den industrialiserede model for produktion af kød er optimeret til at prioritere både omkostninger og produktionseffektivitet på bekostning af flere andre faktorer, herunder arbejdstagernes sikkerhed, sundhed, biosikkerhed og i sidste ende modstandskraft. I mange udviklede markeder er dette blevet forværret af årtiers konsolidering af industrien.

Intensive kødproduktionssystemer involverer høj tæthed af individer, indendørs opbevaring, kronisk stress, nedsat immunitet og transport af levende dyr. Sammen skaber disse faktorer det perfekte miljø for, at dødbringende sygdomme kan mutere og sprede sig hurtigt, men det kræver en stor og modig politisk indsats at ændre disse systemer. Billedet er fra en artikel fra 2015 i en østrisk avis om den danske svineindustri.

Nedlukninger af slagterier reducerede den amerikanske slagtekapacitet af svinekød med 50 % i starten af ​​maj måned i år. Med adgangen til markedet reduceret eller endda fjernet helt, har producenterne kun få muligheder for at komme af med deres dyr. Vi har derfor været vidner til massedestruktion af husdyr fra producenter, der ikke har råd til at holde dem i live, mens forbrugere og andre producenter har stået over for mangel på kødprodukter.

Som en sygdom, der rammer mennesker, har COVID-19 hovedsageligt påvirket kødproteinindustrien gennem dens afhængighed af arbejdskraften. Industrien er imidlertid også sårbar over for sygdomsrisici blandt husdyr. Producenter kæmper allerede mod flere endemiske og gentagne smitsomme dyresygdomme, herunder afrikansk svinepest (ASF), svineinfluenza og fugleinfluenza. Et monumentalt og koordineret skift i biosikkerhedsuddannelse, sikkerhed og overvågning er nødvendigt, især på nye markeder.

”Hvis du faktisk ønsker at skabe globale pandemier, så byg flere kødfabrikker Dr. Michael Greger

Sådan skaber man pandemier

Den moderne kødproduktion er ikke kun sårbar overfor pandemier, den kan også skabe dem. Mens den aktuelle COVID-19-pandemi ikke udsprang fra husdyr, vil den næste muligvis gøre det.

Zoonotiske sygdomme kan sprede sig til mennesker gennem direkte kontakt med inficerede dyr eller indirekte gennem animalsk affald eller kødprodukter. Hvis en meget dødbringende stamme af fugle- eller svineinfluenza skulle vise sig modtagelig for mennesker, vil vi stå over for den næste pandemi.

Tre ud af fire nye infektionssygdomme hos mennesker overføres fra dyr (de kaldes zoonotiske sygdomme). I stigende grad kommer disse sygdomme fra husdyr, herunder forskellige former for svineinfluenza, fugleinfluenza og Nipah-virus.

Allerede i 2006 under udviklingen af et ​​pandemisk influenzaberedskab præsenterede Michael Gregers i sin bog en omfattende og grundig oversigt over den fortsatte trussel fra H5N1-influenza samt en kritisk undersøgelse af den politiske og folkesundhedsmæssige indsats. Læs en grundig anmeldelse her.

Intensive kødproduktionssystemer involverer høj tæthed af individer, indendørs opbevaring, kronisk stress, nedsat immunitet og transport af levende dyr. Sammen skaber disse faktorer det perfekte miljø for, at dødbringende sygdomme kan mutere og sprede sig hurtigt.

Ser man ud over sygdomsrisici, der stammer fra husdyr, øger husdyrindustrien også risikoen for, at zoonotiske sygdomme spreder sig til mennesker fra vilde dyr. Når vi erstatter flere og flere vilde levesteder med byer og fabrikslandbrug, kommer vi i kontakt med vilde dyr, der huser tidligere ukendte vira. På verdensplan er kødproducerende landbrug ansvarlig for 70–80% af al skovrydning.

Endelig truer vores overforbrug af antibiotika indenfor husdyrbrug vores muligheder for at behandle infektiøse og ikke-infektiøse sygdomme. Stigningen i antimikrobiel resistens (AMR) forventes at dræbe 10 millioner mennesker årligt inden 2050, hvis der ikke gøres noget.

At se fremad: Lovgivning, dygtiggørelse og alternative proteinkilder

Selvom det er vanskeligt at forudsige de langsigtede virkninger af den nuværende krise i kødindustrien, forventer vi, at der vil ske væsentlige regulatoriske markedsændringer. Fra et lovgivningsmæssigt perspektiv ser vi et usædvanligt politisk vindue åbne sig som svar på pandemien, fordi de ansvarlige myndighederne må overveje, hvordan man bedst kan forhindre og/eller afbøde den næste krise.

På mellemlangt sigt giver et skifte til mere bæredygtige plantebaserede proteiner modstandsdygtighed, hvor fortsat animalsk proteinproduktion er dømt til at mislykkes. Det mener FAIRR-initiativet.

Drøftelser om de nødvendige reguleringer foregår allerede i hele Europa og USA med fokus på adskillige kerneemner, herunder fremme af industrikonsolidering, implementering af stop for fabriksbedrifter, forbud mod eksport af levende dyr, begrænsning af forbruget af antibiotikabrug og revision af biosikkerhedskrav og overvågningspraksis.

På mellemlangt sigt giver et skifte til mere bæredygtige plantebaserede proteiner modstandsdygtighed, hvor fortsat animalsk proteinproduktion er dømt til at mislykkes. Plantebaserede proteiner er mere effektive at producere, kan skaleres op eller ned for at imødekomme markedets efterspørgsel i løbet af få dage og rummer ingen sygdomsrisikoen forbundet med husdyr. Samlet resulterer disse faktorer i en branche, der er mere modstandsdygtig over for eksterne chok.

Jeremy Coller er Chief Investment Officer og formand for Coller Capital, den førende globale investor på det sekundære marked for kapitalfonde. Han grundlagde FAIRR i 2015 som en del af sine filantropiske aktiviteter gennem Jeremy Coller Foundation.

Forbrugerne er i stigende grad åbne for plantebaserede alternativer, hvor salget skyder i vejret på mange markeder, herunder i USA og Kina. Da COVID-19 fortsat forstyrrer forsyningskæden med animalsk protein, har mange plantebaserede alternativer været i stand til at konkurrere direkte på prisen for første gang. Som det ses ved tidligere udbrud, forventer vi også at se detailhandlen og producenterne øge deres brug af plantebaserede proteiner for at reducere risici i forsyningskæden.

Om FAIRR

  • FAIRR-initiativet mener, at intensiv kødproduktion skaber væsentlige risici for det globale finansielle system og hindrer en bæredygtig udvikling.
  • Vores mission er at opbygge et globalt netværk af investorer, der har fokus på problemerne forbundet med intensiv kødproduktion og forsøger at minimere risikoen inden for det bredere fødevaresystem. Vores organisation hjælper investorer med at udøve deres indflydelse som ansvarlige kapitalforvaltere og samtidig beskytte den langsigtede værdi af deres investeringsporteføljer.
  • FAIRR Initiative, der blev oprettet af Jeremy Coller Foundation, er et samarbejdende netværk af investorer, der øger opmærksomheden på de materielle ESG-risici og -muligheder, der er skabt af intensivt dyrehold. FAIRR hjælper investorer med at identificere og prioritere disse faktorer gennem avanceret forskning, som investorer derefter kan integrere i deres aktive forvaltnings- og beslutningsprocesser.
Visited 1 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar