sprøjt i haven
Mens myndigheder og medier bombarderer private haveejere med opfordringer til at droppe sprøjtegifte, bruger landbruget løs som aldrig før af de kemiske midler.

Trods advarsler fra både politikere og eksperter fort-sætter landbruget uhæmmet med at bruge stadig flere kemiske hjælpemidler til vækstregulering og bekæmpelse af insekter, ukrudt og svampe. I 2012 eksplode-rede salget af sprøjtemidler i Danmark med en stigning på 19,3 procent. Det viser den netop offentliggjorte branche-statistik fra Dansk Planteværn, ifølge Grovvarenyt nr. 22, 2013.

Dansk Planteværn (det tidligere Dansk Agrokemisk Forening) føler sig overbevist om, at det øgede salg skyldes udsigten til højere afgifter fra i år. Denne forklaring modsiges dog af en ubrudt stigning i forbruget af kemiske sprøjtemidler siden 2008.

I 2009 lå forbruget på knap 2500 tons aktivt giftstof, mens det i 2012 nåede rekordhøjder med knap 4500 tons aktivt giftstof. Dansk Planteværn har flere gange i de forløbne år hævdet, at voldsomme stigninger i salget skyldtes kommende afgifter, men de påståede hamstringsbølger er dog aldrig blevet efterfulgt af fald i salget.

Det er især insektgifte og midler til vækstregulering, der efterspørges med voldsomme stigninger på henholdsvis 46,5 pct. og 57,5 pct. fra 2011 til 2012. Salget af svampemidler og ukrudtsmidler er dog også steget ganske meget med henholdsvis 29,5 pct. og 15,5 pct.

Omsætningen voksede 18,2 pct. fra 803 mio. kr. i 2011 til 949 mio. kr. i 2012.

Tallene fremgår af Dansk Planteværns Branchestatistik 2012, der netop er offentliggjort.

Statistikken viser den samlede omsætning af sprøjtegifte i 2012 hos medlemmerne af Dansk Planteværn, der repræsenterer ca. 85 pct. af det samlede marked for sprøjtegifte i Danmark.

 

Comments are closed.