Landmænd sprøjter løs

sprøjt i haven

Mens myndigheder og medier bombarderer private haveejere med opfordringer til at droppe sprøjtegifte, bruger landbruget løs som aldrig før af de kemiske midler.

Trods advarsler fra både politikere og eksperter fort-sætter landbruget uhæmmet med at bruge stadig flere kemiske hjælpemidler til vækstregulering og bekæmpelse af insekter, ukrudt og svampe. I 2012 eksplode-rede salget af sprøjtemidler i Danmark med en stigning på 19,3 procent. Det viser den netop offentliggjorte branche-statistik fra Dansk Planteværn, ifølge Grovvarenyt nr. 22, 2013.

Dansk Planteværn (det tidligere Dansk Agrokemisk Forening) føler sig overbevist om, at det øgede salg skyldes udsigten til højere afgifter fra i år. Denne forklaring modsiges dog af en ubrudt stigning i forbruget af kemiske sprøjtemidler siden 2008.

I 2009 lå forbruget på knap 2500 tons aktivt giftstof, mens det i 2012 nåede rekordhøjder med knap 4500 tons aktivt giftstof. Dansk Planteværn har flere gange i de forløbne år hævdet, at voldsomme stigninger i salget skyldtes kommende afgifter, men de påståede hamstringsbølger er dog aldrig blevet efterfulgt af fald i salget.

Det er især insektgifte og midler til vækstregulering, der efterspørges med voldsomme stigninger på henholdsvis 46,5 pct. og 57,5 pct. fra 2011 til 2012. Salget af svampemidler og ukrudtsmidler er dog også steget ganske meget med henholdsvis 29,5 pct. og 15,5 pct.

Omsætningen voksede 18,2 pct. fra 803 mio. kr. i 2011 til 949 mio. kr. i 2012.

Tallene fremgår af Dansk Planteværns Branchestatistik 2012, der netop er offentliggjort.

Statistikken viser den samlede omsætning af sprøjtegifte i 2012 hos medlemmerne af Dansk Planteværn, der repræsenterer ca. 85 pct. af det samlede marked for sprøjtegifte i Danmark.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.