StenrevLaeso
Der kan kun skabes få kunstige stenrev med samme frodige biodiversitet som Trindelen ved Læsø, og det vil koste millioner af kroner. Foto: Chilbal Film.

Stenrev er ikke den nye mirakelkur til at sikre øget forbrug af kvælstof, som både Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug hårdnakket har påstået gennem de seneste år. Det fastslår miljøminister Ida Auken (SF), efter en ny rapport fra DHI viser, at der kun er få steder, man overhovedet kan placere stenrev.

I konflikten om vandmiljøet har stenrev fremhævet som et af de “intelligente” vidundermidler, der kunne afløse generelle reguleringer som randzoner og efterafgrøder. Ikke mindst landbrugslobbyister som godsejer Lars Hvidtfelt har påstået, at stenrevene kunne løse problemerne.

Men nu nedjusterer miljøminister Ida Auken (SF) forventningerne.

”Jeg havde håbet, at stenrev var et af de nye virkemidler, der i større grad kunne hjælpe landbruget med at reducere forureningen af næringsstoffer. Men det viser sig desværre ikke at være tilfældet, og det er jeg meget ærgerlig over,” siger Auken i en pressemeddelelse.

Ministerens reaktion kommer på baggrund af en ny rapport fra DHI, der viser, at det kun er muligt at etablere stenrev fire-fem steder i Danmark – blandt andet i Limfjorden. Derfor konkluderer miljøministeren, at stenrev ikke bliver en mirakelkur mod iltsvind, når de næste vandplaner skal laves.

StenrevDod
Årtiers forurening fra landbrug, industri og byer har lagt tusinder af kvadratkilometer havbund øde i de indre farvande. Foto: Chilbal Film.

En anden rapport viser, at det vil kræve millioninvesteringer at etablere stenrevene, men at det først vil tage flere år overhovedet at finde ud af, om stenrevene har en effekt.

”Jeg ved, at flere end jeg har håbet på, at vi kunne bruge stenrev allerede i de kommende vandplaner. Men nu har vi et bud på, hvilke fjorde der kan have gavn af stenrev, og hvor meget det vil koste at få viden om revenes mulige virkning. Det vil jeg meget gerne bringe ind i dialogen med landbruget, forskerne og andre parter om, hvordan vi får de bedste vandplaner fremover,” siger Ida Auken i pressemeddelelsen.

DHI-rapporten går stik imod opfattelsen af stenrevs betydning og økonomi hos landbruget. I en rapport fra 2012 har Landbrug & Fødevarer officielt påstået, at “hvor det med den nuværende indsats koster 133 kroner at reducere udledningen af et kilo kvælstof, så kan man gøre det samme for bare 13 kroner, hvis man genetablerer stenrev i de indre farvande.”

Visited 1 times, 1 visit(s) today