Hvad har kunstgødning og billige svinekoteletter med klassekampen at gøre? Hvad vil det sige at være økonomisk belejret? Hvad er en spiselig barrikade egentlig? Og havde fødevareminister Esben Lunde Larsen i virkeligheden ret, da han sagde at en rapsmark er natur?

I Eskil Halbergs anden tumultibog “Madpakker til revolutionen” undersøges sammenhængen mellem landbrug, klima og kapitalisme. Det er en fortælling om landbrugets helt centrale rolle i forhold til den igangværende klimakrise. En krise vi kun kommer ud af ved at forholde os til samfundets generelle indretning, samt hvordan vi producerer vores mad: kort sagt, hvordan laver vi madpakker til revolutionen?

 “I vores del af verden, men i stigende grad overalt i verden, er mad i dag formidlet gennem verdensmarkedet. Vi er, paradoksalt nok, livsvigtigt afhængige af det system, som samtidig smadrer vores egne livsbetingelser.”

Eskil Halberg er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet og har i de senere år gjort sig bemærket som blogger, debattør og arbejdskritiker.

Bogen er den sjette udgivelse på Forlaget Nemos debatserie Tumulti.

Eskil Halberg: Madpakker til revolutionen

– hvori det vises, at kapitalen har taget kontrol over maden til skade for klimaet og alt levende, og at vi derfor står i en livsnødvendig kamp for at skabe en anden økologi.

Tumulti 6

128 sider, Paperback

Forlaget Nemo 2020

ISBN: 978-87-92880-20-8

Forlaget /tuˈmul.ti/ – betyder: Agitation, social uro, opstand, oprør, optøjer, kaos, panik, tumult

Læs interview med Eskil Halberg i Politiken

Tumulti-serien er en platform for kritisk teori og filosofi, der udfordrer de gængse opfattelser af verden. I oplysningstiden blev der skabt en tradition for revolutionerende og samfundskritiske tekster, der satte spørgsmålstegn ved det etablerede samfunds regler, normer og institutioner. Denne tradition er Tumulti dedikeret til.

Udgivelserne i Tumulti-serien er kritiske og nyskabende essays, der analyserer og diskuterer vores samfund ud fra en radikaldemokratisk forståelse af verden. Det er levende teori, der peger fremad og giver dig teoretiske værktøjer og det fornødne demokratiske beredskab til at engagere dig i samfundet.

Formatet på Tumulti-bøgerne minder om journalistiske long-reads: essays, der omfangsmæssigt er længere end en traditionel magasinartikel, men kortere end en roman. Udgivelserne er skrevet i et ligefremt sprog og med et fysisk format, der kan ligge i en jakkelomme.

One Comment

Skriv en kommentar