Frem til 2014 var dansk minkavl inde i en rivende udvikling, men afsløringen af smuglersvindel i Hongkong slog luften ud af ballonen. I dag er det de færreste, der ser en fremtid for dansk minkavl. Billedet er fra en reklameartikel fra minkavlernes brancheforening i april 2013.

Der er knap 3.000 beskæftigede på minkbedrifter i Danmark, hvoraf de fleste ligger langs de jyske kyster. Branchen har faldende omsætning, færre beskæftigede og færre bedrifter i dag end for fem år siden

I 2019 var der knap 800 minkfarme i Danmark. Værdien af produktionen var godt 2,5 mia. kr., som blev til på baggrund af 2,5 mio. voksne mink, der hver især gav 5-6 hvalpe, der blev til skind.

Det skriver Marie Hohnen den 28. oktober 2020 for Danmarks Statistik.

”Pelsdyrbranchen er en branche, der er presset i en prismæssig lavkonjunktur,” siger Henrik Bolding Pedersen, der er chefkonsulent i Danmarks Statistik.

”Historisk har der været store udsving i konjunkturerne for minkbranchen. Efter finanskrisen havde sektoren en gylden periode fra 2010-15, hvor afkastet var klart det bedste inden for landbruget. I 2012 nåede værdien af produktionen næsten 10 mia. kr., hvilket fx var ca. tre gange værdien af dansk fiskeri, men de senere år er det gået nedad til en produktionsværdi på 2,5 mia. kr. Det skyldes ubalance mellem udbud og efterspørgslen, der især kommer fra pelshuse i Kina,” siger Henrik Bolding Pedersen.

Læs om årsagen til erhvervets nedtur

Underskud på 0,7 mio. kr. pr. bedrift i gennemsnit

I 2019 havde pelsdyrbedrifter et underskud på 0,7 mio. kr. pr. bedrift i gennemsnit. Det er et markant fald siden 2013, hvor bedrifterne i gennemsnit havde et overskud på ca. 3,3 mio. kr.

Samtidig er der kommet færre bedrifter, da der i 2019 var 792 bedrifter sammenlignet med 1.169 i 2013.

Færre dyr

Antallet af mink har i en periode været stigende, men er faldet de seneste år.

I 2019 var der 2,5 mio. mink avlsdyr i Danmark, mens tallet var helt oppe på 3,4 mio. i både 2015, 2017 og 2018.

”Produktionen af skind er som følge af reduktionen i avlsdyr faldet til 12,5 mio. skind i 2019 og forventes også betydeligt reduceret i 2020,” forklarer Henrik Bolding Pedersen.

Færre beskæftigede

Beskæftigelsen på danske minkbedrifter udgør ca. 2.600 heltidsbeskæftigede. Det er et fald fra 2013, hvor tallet var ca. 4.000.

”Ud over de direkte beskæftigede på minkbedrifterne er der også andre og mere indirekte beskæftigede i branchen, da der blandt andet er jobs i foderindustrien, hvor minkproduktionen er aftager af animalske produkter fra fjerkræ og fisk, samt beskæftigelse ved verdens største pelsauktion Kopenhagen Fur,” siger Henrik Bolding Pedersen.

Flest beskæftigede på farme i Jylland

Der er flest beskæftigede på minkfarme i Jylland sammenlignet med resten af landet. Det viser landbrugs- og gartneritællingen for 2018.

Man skal dog være opmærksom på, at tallene fra landbrugs- og gartneritællingen viser faktiske antal personer beskæftigede – ikke omregnet til heltidsbeskæftigede. Derfor er der en vis forskel sammenlignet med tidligere viste tal, som er opgjort omregnet i heltidsbeskæftigede

I 2010 var der i alt 3.217 beskæftigede i på minkbedrifter, mens det samme var tilfældet for 3.942 i 2018. Såvel i 2010 og 2018 var der flest beskæftigede i Jylland (2.927 i 2010 og 3.529 i 2018), hvor der også var flest medarbejdende ægtefæller (460 i 2010 og 424 i 2018).

Faldende eksport og import

I 2019 eksporterede Danmark minkskind for 4,9 mia. kr. Det er et fald på 63 pct. siden 2013, hvor værdien af eksporten var 12,8 mia. kr. Samtidig var importen af skind på 1,9 mia. kr. i 2019, hvilket er et fald siden 2013, hvor værdien var 2,4 mia. kr.

”Vi både importerer og eksporterer skind for et mindre beløb i dag end i tiden lige efter finanskrisen. Fordi der er svingende priser på minkskind er det dog en god ide også at kigge på det faktiske antal skind, der er blevet eksporteret, hvis man vil se det fulde billede,” siger Søren Rich, specialkonsulent i Danmarks Statistik.

I 2019 eksporterede vi 24,5 mio. skind, mens vi importerede 9,5 mio. skind.

”Danmark importerer pelsskind, som bliver solgt på auktioner her i landet. Det er altså ikke nødvendigvis pelsskind, der bliver brugt af danskerne, men derimod pelsskind, der bliver solgt videre til for eksempel de asiatiske markeder, hvilket også indgår i eksporttallene” siger Søren Rich.

Find mere statistik om dansk landbrug her.

Danmarks Statistik oplyser:

Data om branchen er leveret af Henrik Bolding Pedersen og Karsten Larsen, som du kan kontakte på HPE@dst.dk og KKL@dst.dk, hvis du har spørgsmål til tallene om drift og beskæftigelse.

Data om eksport er leveret af Søren Rich, som du kan kontakte på SRI@dst.dk, hvis du har spørgsmål til udenrigshandelstallene.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Holger Øster Mortensen

  Antallet af minkfarme var i 60-erne helt oppe på 6.500 – men med færre mink totalt. Disse rå pelsdyravlere skulle hellere stille sig op i køen på Jobcentret og finde sig et ordentligt arbejde.

 2. Birgitte Herbo

  Hvordan kan disse tal, det gennemsnitlige undeskud pr. bedrift, så hænge sammen med Mogens Jensens udtalelse i går, hvor han forsvarer mink industrien og at vi kan ikke lukke erhvervet ned, da de er en stor indtægts kilde til Dansk økonomi ?? Hvilke tal kører Mogens Jensen så efter ?? Og hvordan kan han forsvare at holde et erhverv igang, som er en tikkende bombe for virus mutationer, som kan blive en endnu større udgift for hele Danmark, hvis vi konstant skal lukke ned…. Jeg forstår det bare ikke…. Det er jo efterhånden logik for ‘burhøns’ at holdes mange dyr samlet tæt på et sted, så er der stor risiko for mutation og spredning af sygdomme… Den næste tikkende bombe er jo svine industrien, og hvem tør røre ved den ??

 3. Torben Aagesen

  I henhold til sundhed.dk
  https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstaden/almen-praksis/covid-19/patienter-personale-kontakt-mink/
  er antallet da ca 1200 minkfarme. Altså en difference på ca 400 farme fra 2019 til 2020. Så man bliver da fristet til at tænke hvem man skal stole på – og det er så blot antallet af farme, der afviger. For mit eget vedkommende tror jeg mere sundhed.dk’s tal.

  • Kjeld Hansen

   Forklaringen kan være den, at sundhed.dk tæller antallet af produktionssteder, altså anlæg, mens Danmarks Statistik tæller nok ejere… Du kan jo prøve at spørge hos DS…

 4. Torben Aagesen

  Jeg har nu været i kontakt med Danmarks Statistik, hvor Henrik Bolding Pedersen forklarer tallene som følger:
  De omtalte 800 bedrifter med mink i 2019 er heltidsbedrifter (bedrifter med beskæftigelse svarende til mindst 1 person på fuld tid), som vi viser økonomi for i statistikbanken tabel JORD2.

  Hvis vi tæller ravl og krat med, selv den mindste lille bedrift, der har et pelsdyr, så har vi registreret 1.060 bedrifter i 2019 i tabel PELS11. I 2020 vil jeg forvente et noget lavere tal, da en del havde lukket ned allerede inden COVID-19 epidemien.

 5. Pingback: BREAKING NEWS: L&F formand er corona-smittet sammen med sine 13.000 mink | | Gylle.dk

 6. Bjarne Jensen

  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/nemid/?Id=FT-05635
  Forbyd minkfarme, aldrig før har før har der været så gode grunde.

 7. Torben Aagesen

  Og glem ikke svinefarmene

 8. Pingback: Det er løgn og latin, når folk siger, at minkindustrien er en god forretning | | Gylle.dk

Skriv en kommentar