Staten kan hente 30-50 mio. ved at droppe kongejagt

Foreningen “Verdens Skove” opfordrer miljøminister Ida Auken til at slagte en hellig ko og udleje reguleringen af vildtet på de 63.000 hektar statsskove, der i dag er omfattet af Civillisteloven, hvor Kongehuset har jagtretten. I følge Verdens Skoves overslag vil det indbringe Naturstyrelsen et beløb […]

Wilhjelm +12: En vildere natur

Store pattedyr, som længe har været uddøde i Danmark, er de seneste år begyndt at genindvandre eller er blevet genudsat. Det giver anledning til megen debat, for hvordan passer store græsædende dyr og toprovdyr ind det moderne og tætbefolkede landbrugsland, og hvad er de biologiske og […]

Naturens genkomst i Europa

Den europæiske bæver, bison og havørn er blandt de dyrearter, der har gjort et bemærkelsesværdigt comeback i Europa i de sidste 50 år, ifølge den første dybdegående rapport om emnet. Den blev offentliggjort 26. september i år.

Hvem redder Grønlands lomvier fra grønlænderne?

Hensynsløs jagt og ulovlig ægindsamling truer i dag de tilbageværende kolonier af grønlandske lomvier. Gennem de seneste årtier er den tidligere så udbredte jagtfugl gået drastisk tilbage, overalt hvor der bor mennesker i Grønland. Trods flere kampagner for bæredygtig udnyttelse og trods en betydelig opstramning […]

Ulve, natur og kultur

Konflikten mellem mennesker, ulve og anden natur kræver nytænkning og indrømmelser fra begge sider i debatten, skriver biolog og naturvejler Morten Lindhard i et debatindlæg i Jyllandsposten 18/8, hvori han foreslår at se på landskabet på en helt ny måde. Der kunne være to nye […]

Ørnen er landet i Danmark

Danmark har nu over 50 par ynglende havørne. Det er det højeste antal, siden havørnen blev ynglefugl i Danmark igen efter næsten 80 års udryd-delse. Djursland og Vestjylland har fået nye ynglepar af havørne. Men der er plads til flere, for Danmark er et perfekt […]

Der er et yndigt land

Bymåger kan ikke bare plaffes ned og smides væk

Måger i byerne skal ikke bare kunne udryddes af tilfældige bøssebærende kommunalarbejdere, mener miljø-ministerens Vildtforvaltningsråd. Skal de skydes, kræver det særlig til-ladelse. Ynglende måger, der skaber frisk havstemning i mange kystbyer, breder sig i havnebyer landet over. Mange mennesker finder det fascinerende at følge de […]